Huishoudelijke hulp

Stofzuigen, ramen lappen, wassen, het schoonmaken van de badkamer. Soms lukt het niet meer om uw huishouden zelf te doen. Dan hebt u hulp nodig. De meeste mensen regelen dit zelf. Of er is een partner, huisgenoot, familie of buur die helpt. Lukt dit allemaal niet? Vraag dan huishoudelijke hulp via ons aan.

Wilt u huishoudelijke hulp? Bel ons op 14 0523.

Hebt u op dit moment huishoudelijke hulp? Na een gesprek bepalen we of u in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp via een algemene voorziening.

Wanneer kan ik huishoudelijke hulp via de gemeente aanvragen?

We onderzoeken altijd of hulp in de huishouding écht nodig is. En welke oplossing het beste bij u past. Als u ons belt, stellen we een aantal vragen over uw situatie. Daarna krijgt u de hulp die bij u past. Hebben wij meer informatie nodig? Dan verwijzen we u door naar Samen Doen.

U krijgt alleen huishoudelijke hulp als u aan deze voorwaarden voldoet:

 • U woont in de gemeente Hardenberg.
 • U hebt lichamelijke en/of psychische en/of psychosociale problemen. Hierdoor kunt u voor meer dan 6 weken (een deel van) uw huishoudelijke klussen niet meer doen en/of regelen.
 • U hebt geen Wlz indicatie. Dit is een besluit waarin staat dat u recht hebt op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • U hebt geen volwassen huisgenoten die het (volledige) huishouden kunnen doen.
 • U kunt aan andere mensen uitleggen welke huishoudelijke klussen moeten gebeuren.

Wat betaalt u voor de huishoudelijke hulp?

U betaalt maximaal € 20,60 per maand.
Kunt u nog veel zelf? En gaat u akkoord met maximaal 72 uur hulp per jaar? Dan betaalt u geen eigen bijdrage. U maakt dan gebruik van de zogenoemde 'algemene voorziening huishoudelijke hulp'.

Voor de 'maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp' betaalt u een vaste eigen bijdrage. Deze hulp krijgt u alleen na een gesprek met Samen Doen. De vaste eigen bijdrage is maximaal € 20,60 per maand. We kijken niet naar uw inkomen of vermogen. U betaalt de eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U krijgt hierover een brief van het CAK.

Wanneer betaalt u geen eigen bijdrage?

 • U maakt gebruik van de algemene voorziening huishoudelijke hulp van de gemeente Hardenberg.
 • U bent getrouwd of hebt een partner en minimaal 1 van u heeft nog geen recht op AOW.
 • U betaalt al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wet langdurige zorg.

Direct huishoudelijke hulp regelen


Let op: er is op dit moment een tekort aan personeel. Hierdoor kan het langer duren voordat de huishoudelijke hulp bij u kan starten.

Wilt u hulp bij het huishouden op deze manier regelen? Dan zijn dit de stappen:

 1. Bel ons op: 14 0523.
 2. U krijgt een verwijsbrief voor huishoudelijke hulp.
 3. U neemt contact op met één van de thuiszorgorganisaties waarmee wij een contract hebben. De aanbieders staan hieronder.
 4. U neemt uw verwijsbrief mee naar het gesprek bij de door u gekozen thuiszorgorganisatie. 

Aanbieders

Deze organisaties bieden voor ons huishoudelijke hulp aan:

 • Carinova: 0900 86 62
 • Beter Thuis Wonen: 0528 341 162
 • Tzorg: 053 303 4226