Eigen bijdrage

Krijgt u ondersteuning via de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet langdurige zorg (Wlz), dan betaalt u een vaste eigen bijdrage van maximaal € 19 euro. Er wordt niet gekeken naar uw inkomen, vermogen of hoeveel ondersteuning u krijgt. U betaalt de € 19 aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

De eigen bijdrage Wmo betaalt u als u gebruik maakt van een maatwerkvoorziening of algemene voorziening die onder de Wmo valt. Bijvoorbeeld:

  • begeleiding of dagbesteding
  • woningaanpassingen
  • vervoershulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een scootmobiel
  • huishoudelijke hulp

U betaalt geen eigen bijdrage

  • voor een rolstoel en ondersteuning voor jongeren tot 18 jaar, met uitzondering van woningaanpassingen.
  • als u bent getrouwd of een partner heeft, en minimaal één van u heeft de AOW-leeftijd (66 jaar en 4 maanden) nog niet bereikt.
  • als u al een eigen bijdrage betaalt voor beschermd wonen of voor de Wet langdurige zorg.

Eigen bijdrage Wmo vervoer / Mijn Taxi Op Maat

Reist u met Mijn Taxi Op Maat dan betaalt u een eigen bijdrage. Hoeveel dit is hangt af van wanneer u reist en het aantal kilometers.  De bedragen en meer informatie vindt u op de website van Mijn Taxi op Maat.

Zware en intensieve zorg

De eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz) betaalt u als u gebruik maakt van zware en intensieve zorg. Zoals zorg in een:

  • verpleeghuis
  • instelling voor mensen met een handicap
  • ggz-instelling

De eigen bijdrage die u betaalt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), hangt af van uw inkomen, vermogen, leeftijd, huishouden en de zorg die u ontvangt. Meer informatie over de eigen bijdrage Wlz vindt u ook op de website van het CAK.

Vragen

Heeft u vragen over de eigen bijdrage, of wilt u weten of u in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz)? Een medewerker van Samen Doen in Hardenberg helpt u graag.

U kunt Samen Doen telefonisch bereiken op 14 0523 of per e-mail op samendoen@hardenberg.nl. U kunt ook op de website van het CAK kijken voor meer informatie.

Meldingsformulier

Als u belemmeringen ervaart op het gebied van werk, welzijn, wonen, zorg en u heeft ondersteuning nodig, dan kunt u zich melden bij de gemeente.

Inloopuren

De Samen Doen-teams houden regelmatig een inloopuur in hun gebied. Bekijk een overzicht met inloopuren.

Sociaal ombudsvrouw

Als u vragen, zorgen of klachten heeft die te maken hebben met zorg, jeugd, werk en inkomen, dan kunt u kosteloos contact opnemen met de sociaal ombudsvrouw.