Eigen bijdrage

Als u een beroep doet op hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), of de Wet langdurige zorg (Wlz), betaalt u daar een eigen bijdrage voor. Deze bijdrage betaalt u rechtstreeks  aan het CAK. 

De eigen bijdrage Wmo betaalt u als u gebruikt maakt van een maatwerkvoorziening die onder de Wmo valt. Bijvoorbeeld:

  • begeleiding of dagbesteding
  • woningaanpassingen
  • vervoershulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een scootmobiel

Het gaat om een vaste bijdrage. U betaalt deze bijdrage ongeacht uw zorggebruik, inkomen en vermogen. 

Zware en intensieve zorg
De eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz) betaalt u als u gebruik maakt van zware en intensieve zorg. Zoals zorg in een:

  • verpleeghuis
  • instelling voor mensen met een handicap
  • ggz-instelling

Wilt u weten of u in aanmerking te komt voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz)? Neem dan contact op met Samen Doen.

Hoogte eigen bijdrage

Op de website van het CAK kunt u met de online rekenhulp stap voor stap uw eigen bijdrage berekenen. 

Wmo maatwerkvoorziening
De hoogte van uw eigen bijdrage bedraagt € 17,50 per huishouden per 4 weken. Ook als u gebruik maakt van meerdere voorzieningen. U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK.

U betaalt geen eigen bijdrage:

  • als u of uw partner nog niet de AOW-leeftijd (66 jaar en 4 maanden) heeft bereikt.
  • voor een rolstoel
  • voor voorzieningen voor kinderen tot 18 jaar (met uitzondering van woningaanpassingen)

Wet langdurige zorg (Wlz)
De hoogte van uw eigen bijdrage wordt bepaald aan de hand van uw inkomen, vermogen, leeftijd, huishouden en de zorg die u ontvangt. U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK.

Eigen bijdrage huishoudelijke hulp

Net als voor een Wmo maatwerkvoorziening of voor de Wet langdurige zorg (Wlz) betaalt u ook een eigen bijdrage voor ondersteuning in de vorm van huishoudelijke hulp. Deze eigen bijdrage betaalt u rechtstreeks aan uw zorgaanbieder.

De hoogte van de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp is afhankelijk van uw inkomen en dat van uw eventuele partner.

Vragen

Meer informatie over de eigen bijdrage leest u op de website van het CAK. U kunt ook contact opnemen met een medewerker van Samen Doen. Samen Doen is er voor al uw vragen over wonen, inkomen, welzijn en zorg. Samen Doen is telefonisch bereikbaar via 14 0523, of per e-mail op samendoen@hardenberg.nl.

Meldingsformulier

Als u belemmeringen ervaart op het gebied van werk, welzijn, wonen, zorg en u heeft ondersteuning nodig, dan kunt u zich melden bij de gemeente.

Inloopuren

De Samen Doen-teams houden regelmatig een inloopuur in hun gebied. Bekijk een overzicht met inloopuren.

Sociaal ombudsvrouw

Als u vragen, zorgen of klachten heeft die te maken hebben met zorg, jeugd, werk en inkomen, dan kunt u kosteloos contact opnemen met de sociaal ombudsvrouw.