Dialoogsessies Wmo 2020 – 2023

In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben de gemeenten Ommen en Hardenberg voor de contractering van de maatwerkvoorzieningen Wmo een nieuwe dialoogronde gestart.

In samenspraak en co-creatie willen de gemeenten samen met betrokken zorgaanbieders de inhoud van de nieuw op te stellen Raamovereenkomst maatwerkvoorziening Wmo afstemmen. Gedurende de komende drie maanden worden vier dialoogsessies georganiseerd.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Harry Hakkers of Gert Luisman. Dit kan per e-mail op zorginkoop@hardenberg.nl of telefonisch op 14 0523.

Documenten
Op deze webpagina kunt u alle documenten (agenda's, notulen en concepten) raadplegen, die zijn of worden besproken tijdens de dialoogsessies.

Inbreng
Gedurende de dialoogronde is een fysieke tafel en een digitale tafel. Hierin worden alle documenten met elkaar besproken. Aanmelding voor deze tafels is niet meer mogelijk.

Voor het reageren op de stukken kunt u gebruik maken van het onderstaande standaardformulier voor indienen van opmerkingen en vragen naar aanleiding van de geplaatste stukken sociaal contracteren maatwerkvoorzieningen Wmo 2020-2023.

Startbijeenkomst

In de startbijeenkomst zijn de zorgaanbieders die zich hebben aangemeld voor de dialoogronde geïnformeerd over het proces voor de nieuwe contractering (de beleidsmatige kaders en de procedure en tijdpad).

Datum: dinsdag 12 maart 2019 om 14.00 uur
Locatie: Raadzaal, gemeentehuis Hardenberg

Eerste dialoogsessie

In de eerste dialoogsessie worden een eerste concept van de raamovereenkomst besproken en de memo wijzigingen bijlagen.

Datum: 9 april 2019 om 14.00 uur
Locatie: Raadzaal, gemeentehuis Ommen

Tweede dialoogsessie

In de tweede dialoogsessie wordt het concept Programma van Eisen en het concept Administratieprotocol besproken.

Datum: dinsdag 30 april 2019 om 14.00 uur
Locatie: Hardenbergzaal, gemeentehuis Hardenberg

Derde dialoogsessie

In de derde dialoogsessie wordt het voorstel voor de tariefbepaling besproken.

Datum: dinsdag 21 mei 2019 om 14.00 uur
Locatie: De Carrousel, Ommen

Vierde dialoogsessie

In de vierde dialoogsessie worden de onderwerpen Monitoring en SROI besproken.

Datum: dinsdag 11 juni 2019 om 14.00 uur
Locatie: De Zwiese in Hardenberg

Vijfde dialoogsessie

In de vijfde dialoogsessie worden de definitieve concepten van de raamovereenkomst met de bijlagen besproken en gaan we het hebben over het onderwerp 'transformatie'.

Datum: dinsdag 2 juli 2019 om 14.00 uur
Locatie: Raadzaal, gemeentehuis Ommen

TitelTypeGrootteDownload
Agenda Dialoogsessie 2 juli 2019, Contractering Wmo PDF258 KBDownload
Verslag 4e dialoogsessie maatwerkvoorziening Wmo 2020-2023 PDF204 KBDownload
Presentatie derde dialoogsessie contractering maatwerkvoorziening Wmo, 21 mei 2019 PDF263 KBDownload
NVI contractering maatwerkvoorzieningen Wmo 5e dialoogsessie versie 1-7-2019 (vragen en antwoorden) PDF470 KBDownload
Concept Raamovereenkomst maatwerkvoorziening Wmo  PDF332 KBDownload
Bijlage I Concept Programma van Eisen, versie 20 juni 2019 PDF260 KBDownload
Bijlage II Standaardadministratieprotocol Outputgericht van i-Sociaal Domein, maart 2019 PDF525 KBDownload
Memo Proces van Declaratie PDF127 KBDownload
Bijlage III Resultaatgebieden Ondersteuning PDF296 KBDownload
Bijlage IV Afspraken Complexiteit PDF269 KBDownload
Bijlage V Afspraken Intensiteit PDF293 KBDownload
Bijlage VI Afspraken Duur van de ondersteuning PDF251 KBDownload
Bijlage VII Inzet van ondersteuningsvouchers PDF164 KBDownload
Bijlage VIII Budgeteenheden PDF286 KBDownload
Bijlage IX ARVODI 2018-mei PDF369 KBDownload
Bijlage X Overeenkomst omtrent verwerken persoonsgegevens, versie 12 juni 2019 PDF156 KBDownload
Bijlage XI Monitoring PDF147 KBDownload
Bijlage XII Social Return On Investment (SROI) PDF434 KBDownload
Opbouw reële resultaatsbudgetten Ommen Hardenberg 2020 (def) PDF681 KBDownload
Tariefsberekening m.b.t. bijlage Budgeteenheden contractering Wmo Ommen Hardenberg (compilatie) PDF538 KBDownload
Standaardformulier voor indienen van opmerkingen en vragen n.a.v. geplaatste stukken sociaal contracteren maatwerkvoorzieningen Wmo 2020-2023 Word17,27 KBDownload

Documenten naar aanleiding van de 5e dialoogsessie