Dialoogsessies Wmo 2020 – 2023

In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben de gemeenten Ommen en Hardenberg voor de contractering van de maatwerkvoorzieningen Wmo een nieuwe dialoogronde gestart.

In samenspraak en co-creatie willen de gemeenten samen met betrokken zorgaanbieders de inhoud van de nieuw op te stellen Raamovereenkomst maatwerkvoorziening Wmo afstemmen. Gedurende de komende drie maanden worden vier dialoogsessies georganiseerd.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Harry Hakkers of Gert Luisman. Dit kan per e-mail op zorginkoop@hardenberg.nl of telefonisch op 14 0523.

Documenten
Op deze webpagina kunt u alle documenten (agenda's, notulen en concepten) raadplegen, die zijn of worden besproken tijdens de dialoogsessies.

Inbreng
Gedurende de dialoogronde is een fysieke tafel en een digitale tafel. Hierin worden alle documenten met elkaar besproken. Aanmelding voor deze tafels is niet meer mogelijk.

Voor het reageren op de stukken kunt u gebruik maken van het onderstaande standaardformulier voor indienen van opmerkingen en vragen naar aanleiding van de geplaatste stukken sociaal contracteren maatwerkvoorzieningen Wmo 2020-2023.

Startbijeenkomst

In de startbijeenkomst zijn de zorgaanbieders die zich hebben aangemeld voor de dialoogronde geïnformeerd over het proces voor de nieuwe contractering (de beleidsmatige kaders en de procedure en tijdpad).

Datum: dinsdag 12 maart 2019 om 14.00 uur
Locatie: Raadzaal, gemeentehuis Hardenberg

Eerste dialoogsessie

In de eerste dialoogsessie worden een eerste concept van de raamovereenkomst besproken en de memo wijzigingen bijlagen.

Datum: 9 april 2019 om 14.00 uur
Locatie: Raadzaal, gemeentehuis Ommen

Tweede dialoogsessie

In de tweede dialoogsessie wordt het concept Programma van Eisen en het concept Administratieprotocol besproken.

Datum: dinsdag 30 april 2019 om 14.00 uur
Locatie: Hardenbergzaal, gemeentehuis Hardenberg

Derde dialoogsessie

In de derde dialoogsessie wordt het voorstel voor de tariefbepaling besproken.

Datum: dinsdag 21 mei 2019 om 14.00 uur
Locatie: De Carrousel, Ommen

Vierde dialoogsessie

In de vierde dialoogsessie worden de onderwerpen Monitoring en SROI besproken.

Datum: dinsdag 11 juni 2019 om 14.00 uur
Locatie: De Zwiese in Hardenberg

Vijfde dialoogsessie

In de vijfde dialoogsessie worden de definitieve concepten van de raamovereenkomst met de bijlagen besproken en gaan we het hebben over het onderwerp 'transformatie'.

Datum: dinsdag 2 juli 2019 om 14.00 uur
Locatie: Raadzaal, gemeentehuis Ommen