Contractering maatwerkvoorzieningen Wmo

De gemeente werkt met een raamovereenkomst voor het leveren van maatwerkvoorzieningen voor de Wmo. Hierbij staat de keuzevrijheid van de inwoner voorop.

De manier van werken is als volgt:

  • De medewerker van Samen Doen maakt met de inwoner een gespreksverslag.
  • In dit verslag wordt vastgelegd waar de inwoner nu staat en welke resultaten met de ondersteuning duurzaam moeten worden behaald.
  • Aan de te behalen resultaten wordt een budget gekoppeld.
  • Ook wordt afgesproken wanneer het resultaat behaald moet zijn, en/of wanneer een tussenevaluatie wordt gehouden.
  • De inwoner kan vervolgens kiezen bij welke organisatie hij of zij de ondersteuning wil inkopen.
  • Het resultaten gerelateerde budget gaat mee naar de zorgaanbieder.
  • De zorgaanbieder biedt alle zorg en ondersteuning die nodig is om tot een goed en duurzaam eindresultaat te komen.

Voor u als zorgaanbieder betekent dit dat u op alle resultaatgebieden ondersteuning moet kunnen leveren. Dit kan ook door het inzetten van onderaannemers.

Deelnemen

Als u wilt deelnemen aan de raamovereenkomst, dient u aan een aantal kwaliteitseisen te voldoen. Deze eisen staan omschreven in Bijlage I Programma van Eisen. Ons credo is hierbij 'high trust - high penalty'. U kunt dit document downloaden verderop op deze pagina.

Inschrijving contractering
Elke geïnteresseerde zorgaanbieder kan een aanvraag voor de raamovereenkomst indienen. Wanneer door de zorgaanbieder wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld in de procedure wordt een raamovereenkomst aangegaan. De gemeenten hanteren geen inschrijvingsdeadline. 

U kunt zich aanmelden voor de Raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 voor de gemeente Hardenberg en de gemeente Ommen of voor ieder apart, via de inschrijfmodule van Negometrix.

Aanmelden voor de Raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo 2015

Plaatsing TenderNed
De aankondiging voor het aangaan van de Raamovereenkomst staat ook op de website TenderNed

Jeugd

Voor het aanbieden van maatwerkvoorzieningen voor jeugd werkt de gemeente samen met de andere gemeenten in de regio IJsselland. Voor zorg in natura in zijn de contracten afgesloten in de regio. Het is nu niet mogelijk om hierbij aan te sluiten.

In 2020 wordt hiervoor een nieuwe aanbesteding/contractering gedaan.

Vragen

Als u vragen hebt over het inschrijvingsproces, kunt u contact opnemen met Marieke Harkink op het e-mailadres bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Voor vragen over de raamovereenkomst kunt u contact opnemen met Gert Luisman op Gert.Luisman@hardenberg.nl.

Meldingsformulier

Gaat er iets niet helemaal goed op het gebied van werk, welzijn, wonen of zorg? Wij helpen u graag.

Inloopuren

De teams van Samen Doen houden elke week een inloopuur. Bekijk een overzicht met inloopuren.

Sociaal ombudsvrouw

Met uw vragen, zorgen of klachten over zorg, jeugd, werk en inkomen kunt u gratis bellen of mailen met de sociaal ombudsvrouw.