Contractering maatwerkvoorzieningen Wmo

De gemeente werkt met een raamovereenkomst voor het leveren van maatwerkvoorzieningen voor de Wmo. Hierbij staat de keuzevrijheid van de inwoner voorop.

De manier van werken is als volgt:

  • De medewerker van Samen Doen maakt met de inwoner een gespreksverslag.
  • In dit verslag wordt vastgelegd waar de inwoner nu staat en welke resultaten met de ondersteuning duurzaam moeten worden behaald.
  • Aan de te behalen resultaten wordt een budget gekoppeld.
  • Ook wordt afgesproken wanneer het resultaat behaald moet zijn, en/of wanneer een tussenevaluatie wordt gehouden.
  • De inwoner kan vervolgens kiezen bij welke organisatie hij of zij de ondersteuning wil inkopen.
  • Het resultaten gerelateerde budget gaat mee naar de zorgaanbieder.
  • De zorgaanbieder biedt alle zorg en ondersteuning die nodig is om tot een goed en duurzaam eindresultaat te komen.

Voor u als zorgaanbieder betekent dit dat u op alle resultaatgebieden ondersteuning moet kunnen leveren. Dit kan ook door het inzetten van onderaannemers.

Deelnemen

Als u wilt deelnemen aan de raamovereenkomst, dient u aan een aantal kwaliteitseisen te voldoen. Deze eisen staan omschreven in Bijlage I Programma van Eisen. Ons credo is hierbij 'high trust - high penalty'. U kunt dit document downloaden verderop op deze pagina.

Inschrijving contractering
Elke geïnteresseerde zorgaanbieder kan een aanvraag voor de raamovereenkomst indienen. Wanneer door de zorgaanbieder wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld in de procedure wordt een raamovereenkomst aangegaan. De gemeenten hanteren geen inschrijvingsdeadline. 

U kunt zich aanmelden voor de Raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 voor de gemeente Hardenberg en de gemeente Ommen of voor ieder apart, via de inschrijfmodule van Negometrix.

Aanmelden voor de Raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo 2015

Plaatsing TenderNed
De aankondiging voor het aangaan van de Raamovereenkomst staat ook op de website TenderNed

Jeugd

Voor het aanbieden van maatwerkvoorzieningen voor jeugd werkt de gemeente samen met de andere gemeenten in de regio IJsselland. Voor zorg in natura in zijn de contracten afgesloten in de regio. Het is nu niet mogelijk om hierbij aan te sluiten.

In 2020 wordt hiervoor een nieuwe aanbesteding/contractering gedaan.

Vragen

Hebt u vragen over het inschrijvingsproces? Mail naar bureau.inkoop@hardenberg.nl.

Hebt u vragen over de raamovereenkomst? Mail naar zorginkoop@hardenberg.nl.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Gecontracteerde zorgaanbieders raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo Hardenberg PDF205 KBDownload (Gecontracteerde zorgaanbieders raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo Hardenberg)
Raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 Ommen 1-1-2020 PDF307 KBDownload (Raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 Ommen 1-1-2020)
Bijlage I Programma van Eisen PDF283 KBDownload (Bijlage I Programma van Eisen)
Bijlage II Standaardadministratieprotocol Outputgericht van i-Sociaal Domein PDF511 KBDownload (Bijlage II Standaardadministratieprotocol Outputgericht van i-Sociaal Domein)
Bijlage III Resultaatgebieden Ondersteuning PDF305 KBDownload (Bijlage III Resultaatgebieden Ondersteuning)
Bijlage IV Afspraken Complexiteit PDF279 KBDownload (Bijlage IV Afspraken Complexiteit)
Bijlage V Afspraken Intensiteit PDF210 KBDownload (Bijlage V Afspraken Intensiteit)
Bijlage VI Afspraken Duur van de ondersteuning PDF261 KBDownload (Bijlage VI Afspraken Duur van de ondersteuning)
Bijlage VII Inzet van ondersteuningsvouchers PDF174 KBDownload (Bijlage VII Inzet van ondersteuningsvouchers)
Bijlage VIII Budgeteenheden PDF286 KBDownload (Bijlage VIII Budgeteenheden)
Bijlage IX ARVODI 2018-mei PDF369 KBDownload (Bijlage IX ARVODI 2018-mei)
Bijlage X Overeenkomst omtrent verwerken persoonsgegevens PDF157 KBDownload (Bijlage X Overeenkomst omtrent verwerken persoonsgegevens)
Bijlage XI Monitoring PDF149 KBDownload (Bijlage XI Monitoring)
Bijlage XII Werkwijze SROI PDF429 KBDownload (Bijlage XII Werkwijze SROI)
Format resultaatmeting sociaal contracteren PDF123 KBDownload (Format resultaatmeting sociaal contracteren)
Opbouw reële resultaatsbudgetten Ommen Hardenberg 2020 PDF681 KBDownload (Opbouw reële resultaatsbudgetten Ommen Hardenberg 2020)
Tariefberekening bijlage Budgeteenheden Wmo 2020-2023 Ommen Hardenberg PDF544 KBDownload (Tariefberekening bijlage Budgeteenheden Wmo 2020-2023 Ommen Hardenberg)

Uw vraag aan Samen Doen

Gaat er iets niet helemaal goed op het gebied van werk, welzijn, wonen of zorg? Wij helpen u graag.

Inloopuren

De teams van Samen Doen houden elke week een inloopuur. Bekijk een overzicht met inloopuren.