Bezwaar maken

Tegen een beslissing van de gemeente kunt u bezwaar maken. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met de maatwerkvoorziening die de gemeente u toewijst. Of als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente.

U dient uw bezwaar uiterlijk 6 weken na de beslissing bij de gemeente in te dienen. Hierin geeft u aan waarom u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente. Na ontvangst moet de gemeente de beslissing heroverwegen.

Lees meer over de bezwaarprocedure

Bezwaar indienen
U kunt uw bezwaar schriftelijk indienen. Maar u heeft ook de mogelijkheid om uw bezwaar online naar de gemeente toe te sturen.

De gemeente moet binnen 6 weken een beslissing nemen op uw bezwaarschrift. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. Uw bezwaar wordt in behandeling genomen door de onafhankelijke commissie bezwaarschriften. Deze commissie brengt advies uit aan de gemeente.

Sociaal ombudsvrouw

Als u vragen, zorgen of klachten heeft, die te maken hebben met zorg, jeugd, werk en inkomen, dan kunt u kosteloos contact opnemen met de sociaal ombudsvrouw van de gemeente Hardenberg.

Meldingsformulier

Als u belemmeringen ervaart op het gebied van werk, welzijn, wonen, zorg en u heeft ondersteuning nodig, dan kunt u zich melden bij de gemeente.

Inloopuren

De Samen Doen-teams houden regelmatig een inloopuur in hun gebied. Bekijk een overzicht met inloopuren.

Sociaal ombudsvrouw

Als u vragen, zorgen of klachten heeft die te maken hebben met zorg, jeugd, werk en inkomen, dan kunt u kosteloos contact opnemen met de sociaal ombudsvrouw.