Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van ons? Bel ons. Misschien lossen we het samen op. Een brief schrijven kan ook. We noemen dat bezwaar maken.

In uw brief staat:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u uw brief schrijft
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening

En stuur als het kan een kopie mee van het besluit. U moet uw brief uiterlijk 6 weken na ons besluit versturen.

Lees meer over de bezwaarprocedure

Per post of digitaal
Stuur uw brief naar:

Gemeente Hardenberg
Postbus 500
7770 BA Hardenberg

U kunt uw bezwaar ook online indienen via onze website.

Wanneer hoort u van ons?

Binnen 6 weken reageren we op uw bezwaar. We mogen dit 1 keer met 6 weken verlengen. De onafhankelijke commissie bezwaarschriften behandelt uw bezwaar. Deze commissie adviseert de gemeente.

Sociaal ombudsvrouw

Hebt u vragen, zorgen of klachten over zorg, jeugd, werk of inkomen? Bel of mail dan gratis met de sociaal ombudsvrouw van de gemeente Hardenberg.

Uw vraag aan Samen Doen

Gaat er iets niet helemaal goed op het gebied van werk, welzijn, wonen of zorg? Wij helpen u graag.

Inloopuren

De teams van Samen Doen houden elke week een inloopuur. Bekijk een overzicht met inloopuren.