Feesten en evenementen

Op allerlei plaatsen in de gemeente Hardenberg worden (tent)feesten en evenementen gehouden. Van de Dedemsvaria tot tractorpulling en van Gramsbergen Lichtstad tot het ballonfestival in Hardenberg. Om overmatig alcoholgebruik tijdens deze evenementen te voorkomen, vraagt de gemeente de organisatoren van de evenementen en horeca-uitbaters hun verantwoordelijkheid te nemen.

De gemeente Hardenberg voert een actief alcoholmatigingsbeleid omdat het drinkgedrag van jongeren zorgwekkend is. Er zit geen rem op het drinken van alcohol, er wordt nauwelijks gecorrigeerd op ongezond drinkgedrag. Alcohol is makkelijk te verkrijgen en bijna elk feestje wordt, door jong en oud, aangegrepen om er 'gezellig met mekoar' een paar weg te tikken.

De kern van het alcoholmatigingsbeleid van de gemeente Hardenberg is geen alcohol onder de 18 jaar en daarboven alcohol alleen met mate. Dat is gezonder, dat is veiliger, dat geeft minder overlast en vandalisme. Het alcoholgebruik van jongeren wordt op verschillende plekken aangepakt; thuis, in de keet, bij sportverenigingen, in de horeca en op evenementen.

Regels

Wanneer u een evenement organiseert waar alcohol wordt geschonken, moet u een vergunning aanvragen. Hierin staan ook enkele passages over alcoholgebruik, voorzien van maatregelen die u moet nemen om alcoholmisbruik en hiermee samenhangende overlast zo veel mogelijk te voorkomen.

Deze regels zijn verplicht voor elk evenement in de gemeente Hardenberg:

  • Alcoholstunts zijn niet toegestaan, hieronder vallen bijvoorbeeld happy hours of promotieteams.
  • U bent verplicht leeftijdscontrole uit te voeren. Jongeren onder de 18 jaar mogen geen alcohol in hun bezit hebben: u mag het ze niet schenken.
  • Het is niet toegestaan dronken mensen toe te laten.
  • Het is niet toegestaan alcohol te schenken aan mensen die al dronken zijn.
  • Het is niet toegestaan zwak-alcoholische drank te schenken aan jongeren onder de 18 jaar.
  • Het is niet toegestaan sterke drank te schenken.
  • U moet de regels rond alcoholgebruik duidelijk kenbaar maken.

Polsbandjes en posters bestellen

De gemeente verstrekt kosteloos polsbandjes om de leeftijdscontrole van jongeren makkelijker te maken. De polsbandjes zijn alleen bedoeld om te gebruiken voor de leeftijdscategorie 18-25 jaar (dus niet als entreebewijs). Hierdoor zien barmedewerkers in één oogopslag wie wél en wie geen alcohol mag drinken. Deze manier van werken heeft natuurlijk het meeste effect als u een jongere alleen voor zichzelf een drankje laat halen. Halen voor een groep kan immers betekenen dat een 18-minner toch bier krijgt.

Om die reden verstrekt de gemeente ook posters waarmee ouders erop worden gewezen dat ze geen alcohol voor hun 18-min kind moeten halen.

Polsbandjes en posters bestellen

U kunt polsbandjes en posters bestellen via het e-mailadres posters@hardenberg.nl. U kunt in de e-mail aangeven voor welk evenement u polsbandjes en posters nodig heeft en hoeveel u er wilt bestellen. Voor de posters moet u aangeven of u A1 of A2 formaat wilt.

In de e-mail vermeldt u verder naar welk adres we ze kunnen versturen en vóór wanneer u ze wilt ontvangen.

Uw vraag aan Samen Doen

Gaat er iets niet helemaal goed op het gebied van werk, welzijn, wonen of zorg? Wij helpen u graag.

Inloopuren

De teams van Samen Doen houden elke week een inloopuur. Bekijk een overzicht met inloopuren.