Alcoholmatiging

Met behulp van diverse initiatieven wil de gemeente Hardenberg het gebruik van alcohol bij verschillende doelgroepen verminderen. Bijvoorbeeld door middel van speciale polsbandjes voor evenementen en feesten of het initiatief IkPas. De polsbandjes zijn alleen bedoeld om te gebruiken voor de leeftijdscategorie 18-25 jaar (dus niet als entreebewijs), waardoor  barmedewerkers in één oogopslag zien wie wél en wie geen alcohol mag drinken.

De gemeente Hardenberg biedt, via Tactus, onder meer IVA-trainingen aan sportclubs en buurthuizen aan. Het barpersoneel wordt hiermee getraind in het verantwoord schenken van alcohol. Aanmelden voor de IVA-training kan via het telefoonnummer 14 0523.

IkPas

De gemeente Hardenberg heeft zich aangesloten bij IkPas. Deelnemers aan IkPas maken een afspraak met zichzelf om een periode van 30 of 40 dagen helemaal geen alcohol te drinken. Op die manier hebben zij de gewoonte doorbroken om alcohol te drinken.

IkPas is een initiatief van diverse gemeenten, GGD-en, Instellingen voor Verslavingszorg, het Trimbos-instituut en het lectoraat verslavingspreventie van de hogeschool Windesheim. Meer informatie over dit initiatief kunt u lezen via de website www.ikpas.nl.

Feesten en evenementen

Wanneer u in de gemeente Hardenberg een evenement organiseert waar alcohol wordt geschonken, moet u zich houden aan regels. Zo mag u bijvoorbeeld geen alcohol schenken aan jongeren onder de 18 jaar. U bent hiervoor verplicht een leeftijdscontrole uit te voeren. Om de leeftijdscontrole van jongeren te vergemakkelijken, verstrekt de gemeente kosteloos polsbandjes.

Meldingsformulier

Als u belemmeringen ervaart op het gebied van werk, welzijn, wonen, zorg en u heeft ondersteuning nodig, dan kunt u zich melden bij de gemeente.

Inloopuren

De Samen Doen-teams houden regelmatig een inloopuur in hun gebied. Bekijk een overzicht met inloopuren.

Sociaal ombudsvrouw

Als u vragen, zorgen of klachten heeft die te maken hebben met zorg, jeugd, werk en inkomen, dan kunt u kosteloos contact opnemen met de sociaal ombudsvrouw.