Aanpak laaggeletterdheid

De gemeente Hardenberg zet zich in om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken en inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven ondersteuning te bieden bij het verbeteren van hun vaardigheden.

Zo'n 10% van de inwoners van Hardenberg heeft moeite met lezen en schrijven. Dit is een veel groter aantal dan de meeste mensen denken. Het is ook niet bekend of zichtbaar, omdat mensen er niet over praten en het verbergen. Er rust een taboe op, men schaamt zich ervoor. Dat is jammer, want het is een grote belemmering en er  zijn mogelijkheden om die belemmering weg te nemen.

Samen met tal van organisaties in Hardenberg zet de gemeente zich in om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken en ondersteuning te bieden aan inwoners die te maken hebben met laaggeletterdheid.

Cursussen

Het Taalpunt in de bibliotheek van Hardenberg en Dedemsvaart is er voor iedereen die vragen heeft op het gebied van taal. Als u beter wilt lezen, schrijven, spreken of luisteren helpt de docent van het Taalpunt u met het vinden van een cursus of coach.

Werkgroep 'Hardenberg taalt naar laaggeletterden'

Alle organisaties in Hardenberg die betrokken zijn bij de aanpak van laaggeletterdheid, zijn vertegenwoordigd in de werkgroep 'Hardenberg taalt naar laaggeletterden'. Ze werken vanuit een gezamenlijke visie, stemmen hun activiteiten onderling af en maken zich samen sterk voor de aanpak.

In de werkgroep hebben zitting:

  • Bibliotheek
  • Taalpunt (onderdeel van de bibliotheek)
  • ROC Alfacollege
  • De Stuw
  • Pro Hardenberg (praktijkonderwijs)
  • Gemeente Hardenberg.

Contact

Met vragen over de aanpak of tips waar in Hardenberg nog aan kan worden gewerkt, kunt u contact opnemen met de gemeente. Contactpersoon is Veronie Disselhorst. Zij is bereikbaar via het e-mailadres veronie.disselhorst@hardenberg.nl.

Meldingsformulier

Als u belemmeringen ervaart op het gebied van werk, welzijn, wonen, zorg en u heeft ondersteuning nodig, dan kunt u zich melden bij de gemeente.

Inloopuren

De Samen Doen-teams houden regelmatig een inloopuur in hun gebied. Bekijk een overzicht met inloopuren.

Sociaal ombudsvrouw

Als u vragen, zorgen of klachten heeft die te maken hebben met zorg, jeugd, werk en inkomen, dan kunt u kosteloos contact opnemen met de sociaal ombudsvrouw.