Uw leefomgeving

De Omgevingswet gaat in op 1 juli 2022. Met de Omgevingswet krijgt u als inwoner of ondernemer meer te zeggen over uw directe omgeving. Wilt u iets in uw omgeving veranderen? Dan vraagt u dit via het Omgevingsloket eenvoudiger, sneller en goedkoper aan. Op deze pagina leest u meer over de veranderingen.

Wat gaat er veranderen?

Wilt u iets veranderen aan uw leefomgeving? Bijvoorbeeld iets bouwen of slopen? Vanaf 1 juli 2022 wordt dat makkelijker. We kunnen dan uw idee in 1 keer toetsen aan alle regels.

Meer informatie over Wat gaat er veranderen?

Wat is de Omgevingswet

De komende jaren gaan we aan de slag met het verbeteren van de ruimte waar we wonen en werken. Hoe we dat doen staat in de Omgevingswet.

Meer informatie over Wat is de Omgevingswet

Onze omgevingsvisie

In onze gemeentelijke visie staat hoe wij in de komende jaren omgaan met de leefomgeving waar we wonen en werken. Deze visie bestaat uit een aantal programma's.

Meer informatie over Onze omgevingsvisie

Het Omgevingsloket

Inwoners en ondernemers kunnen via het Omgevingsloket snel en eenvoudig (hun) plannen checken, een Omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen. 

Meer informatie over Het Omgevingsloket

Wilt u meedenken?

Hebt u een idee of plan? Dan is daar binnen de Omgevingswet ruimte voor. Bespreek uw plannen eerst met uw omgeving. We kunnen dan beter een besluit nemen over uw plannen.

Meer informatie over Wilt u meedenken?

Bouw je eigen buurt

Om de Omgevingsvisie te maken, gingen wij in 2017 in gesprek met onze inwoners. We stelden hun de volgende vraag: Als u het voor het zeggen hebt, hoe ziet uw eigen buurt er dan uit?

Meer informatie over Bouw je eigen buurt