Steenmarter

Steenmarters komen op steeds meer plaatsen voor, waardoor de kans steeds groter wordt dat u er zelf ook een tegen komt. Soms veroorzaken steenmarters overlast, maar de steenmarter is een beschermde diersoort. U mag ze dus niet doden, maar u kunt ze wel verjagen.

Als u een steenmarter voorbij ziet schieten, heeft hij wel iets weg van een kat. Hij beweegt zich even soepel, maar staat wat lager op de poten. Opvallend is de lange pluimstaart. De vacht is vaalbruin met een witte bef, die iets doorloopt op zijn voorpoten.

Een volwassen steenmarter is tussen de 40 en 50 centimeter. De staart in ongeveer 25 centimeter lang. Steenmarters hebben een heel eigen 'huppelende' manier van lopen. Ze kunnen goed klimmen en sprongen tot 1,5 meter hoog maken. Ook zijn steenmarters erg flexibel en kunnen ze kleine gaten (5 tot 7 centimeter in doorsnee) kruipen.

Steenmarters leggen uitwerpselen van 4 tot 8 centimeter lang en 0,5-1,5 centimeter dik. Dit lijken 'worstjes' met een gedraaide punt, vaak in de vorm van een vraagteken. Vaak zijn er nog pitten van steenvruchten in zichtbaar.

Gedrag

De steenmarter is van alle markten thuis. Hij is een alleseter en lust vruchten, bessen, insecten, wormen, eieren, vogels en knaagdieren. Hij is handig in het vangen van ratten en muizen. Hij eet wat de omgeving biedt. De steenmarter is een goede klimmer, springer en zwemmer. Het is echt een veelzijdig dier.

De steenmarter zoekt graag beschutting. Overdag slaapt hij op één van zijn dagrustplaatsen in takkenhopen, holen, boomholten, schuurtjes of woningen. 's Nachts is hij actief op zoek naar voedsel.

Overlast en schade

Spouwmuren, kruipruimten en zolders zijn geliefde verblijfplekken van de steenmarter in woningen. De aanwezigheid van steenmarters in huis kan leiden tot overlast en schade. Steenmarters kunnen stommelende geluiden maken, alsof er een inbreker in huis is. In de zoogtijd kan men jongen horen piepen.

Hun vaste uitwerpselplek kan stankoverlast geven. Schade kan zijn: het wegvreten van isolatiemateriaal, het knagen aan mastiekdaken en het doorbijten van huiskabels.

Marters kruipen steeds vaker via de onderkant van de auto in de motorruimte en knagen ze aan de flexibele elektriciteitskabels, wat kortsluiting kan veroorzaken. Ze worden aangetrokken door de geur van de kabels. Sommige fabrikanten verwerken afval uit de visindustrie in het rubberen omhulsel om het soepel te maken. Als de motor warm is, komt die geur vrij. Het doorknagen aan remleidingen leidt tot autoschade.

In de zin van de wet is schade door marters overlast. Omdat er geen sprake is van grote bedrijfsmatige schade door steenmarters, is er dan ook geen wildschaderegeling. Mogelijk is schade aan woningen op de verzekering te verhalen.

Beschermde diersoort

De steenmarter is volgens de Flora- en faunawet een beschermde diersoort. Het vangen, verwijderen of doden is dus bij wet verboden.

Maatregelen

Hieronder leest u enkele maatregelen om steenmarters te weren, of overlast van steenmarters tegen te gaan.

Huismarters

(steenmarters die huizen of gebouwen binnendringen)

 • Blokkeren van wegen naar een gebouw.
 • Afdichten van gaten en kieren in daken en muren. Let wel: steenmarters kruipen door openingen van 5 centimeter.
 • Gebruik van apparaatje dat de beweging van de steenmarter opmerkt en vervolgens een fluittoon produceert, waardoor het dier op de vlucht slaat.
 • Als een steenmarter via een tak binnenkomt, kunt u deze afzagen.
 • Een kraag op schuttingen en rond bomen voorkomt dat de dieren erover of erin kunnen klimmen.
 • In combinatie met het afsluiten van ongewenste verblijfplekken kunnen alternatieve schuilplaatsen (op een rustige plek) uitkomst bieden. Er zijn goede ervaringen met houtstapels met hooi en stro.

Automarters

(steenmarters die het op auto's hebben voorzien)

 • Onder de motorkap van auto's kunt u het beste een roostertje of stuk kippengaas aanbrengen. Een doek met ammoniak, een schaaltje met bleekwater of een toiletblokje met citroengeur kan ook.
 • Monteren van een marterschok-set; deze sluit je aan op de accu. Wanneer een marter onder de motorkap contact maakt met een metalen onderdeel, krijgt hij een schokje.
 • Plaatsen van een ribbelkous om de kabels en leidingen, gemaakt van harde kunststof die bestand is tegen martertanden.- Gebruik van apparaatje dat de beweging van de steenmarter opmerkt en vervolgens een fluittoon produceert, waardoor het dier op de vlucht slaat.

Roofmarters

(stelen kleine dieren uit bijvoorbeeld hokken)

 • Gebruik van apparaatje dat de beweging van de steenmarter opmerkt en vervolgens een fluittoon produceert, waardoor het dier op de vlucht slaat.
 • Spannen van schrikdraad om een kooi of volière - Gebruik van stevig en fijnmazig gaas voor kooien en volières.

Wat helpt NIET?
Lawaai maken en wegjagen helpt niet. De steenmarter komt gewoon terug. Ultrasone zenders hebben alleen tijdelijk effect door de aanwezigheid van het apparaat zelf.

Ook het spuiten met anti-marterspray werkt tijdelijk. Een verandering in zijn verblijfsomgeving schrikt de steenmarter aanvankelijk af, maar daarna went het weer.

Meer informatie

De gemeente heeft geen rol bij het bestrijden van overlast door steenmarters. Als u overlast ondervindt, kunt u een gespecialiseerd bedrijf inschakelen om de overlast te bestrijden.

Kijk hiervoor bijvoorbeeld in de Gouden Gids of zoek op Google op 'overlast steenmarters bestrijden'.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.