Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen over de aankoop of verhuur van gemeentegrond.

Als uw vraag hier niet tussen staat, kunt u voor meer informatie contact opnemen met de gemeente Hardenberg.

In welke staat koop of huur ik de grond?

U koopt of huurt de grond zoals deze er bij ligt bij het aangaan van een overeenkomst.

Krijg ik hulp van de gemeente met het ontruimen?

In principe krijgt u geen hulp bij het ontruimen van de grond. Tegen een vergoeding en in overleg kunt u wellicht wel hulp krijgen.

Kan ik grond eerst huren en pas daarna kopen?

U heeft de mogelijkheid om grond eerst te huren en later eventueel te kopen. Houd u er wel rekening mee dat de grondprijs jaarlijks kan worden verhoogd.

Kan ik een afwijkende prijs krijgen voor mijn snippergroen?

De prijs per vierkante meter voor snippergroen is vastgesteld. Hier kan niet van worden afgeweken.

Percelen groter dan 200 vierkante meter worden bij verkoop getaxeerd. Bij deze percelen wijkt de prijs per vierkante meter wel af.

Kan ik in termijnen betalen?

Voor het kopen van de grond is een betalingsregeling beschikbaar. U kunt gespreid betalen in 12 of 24 maandelijks achtereenvolgende termijnen.

Voor het automatisch voldoen van die termijnen dient u een machtiging te ondertekenen.

Als ik verhuis, kan de nieuwe bewoner de grond dan ook huren?

Als u de grond huurt van de gemeenten, kan dit in de meeste gevallen ook worden gedaan door de volgende bewoner. Dit moet door de nieuwe bewoner wel worden doorgegeven aan de gemeente. Er kan dan een overeenkomst worden opgesteld.

Soms is de grond ook te koop. De nieuwe bewoner krijgt in dat geval ook een koopaanbieding.

Als ik verhuis, moet ik de huur dan opzeggen en ontruimen?

Als u gaat verhuizen, moet u de huur van het snippergroen opzeggen. Doe dit wel op tijd, want er geldt een opzegtermijn.

U hoeft niet direct te ontruimen. Als de nieuwe bewoner de grond ook wil gebruiken, kan deze met de gemeente een overeenkomst aangaan. In dat geval hoeft u de grond dus niet te ontruimen. Pas als de nieuwe bewoner de grond niet wil gebruiken, dient u de grond te ontruimen.

Wie gaat het onderhoud doen na ontruiming?

Na ontruiming wordt de grond door de gemeente opnieuw ingericht en daarna door de gemeente onderhouden.

Waarom verschilt de prijs van de grond aan de voorzijde met die aan de zijkant of achterzijde?

De prijs van grond aan de voorzijde is anders dan de prijs van grond aan de zijkant en aan de achterkant. De prijs wordt bepaald door de voorgevelrooilijn. De grond die vóór die lijn ligt, is goedkoper dan de grond die achter die lijn ligt.

Komt de grond in aanmerking voor verjaring?

Of de eigendom van de grond wel of niet is verjaard, moet goed worden beoordeeld. De gemeente doet die beoordeling op basis van actuele jurisprudentie. Informeer hierover bij de gemeente.

Waarom is mijn grond niet verjaard en bij de buren wel?

In de verjaring van snippergroen kan verschil zitten. Dit kan bijvoorbeeld een gevolg zijn van het wel of niet bestaan van vroegere afspraken over het gebruik van de grond. Elk beroep op verjaring wordt individueel beoordeeld.

Ik heb de beschikking over een 'Verklaring gebruik te bede'. Moet ik nu toch huur gaan betalen?

De gemeente zegt bestaande afspraken zonder einddatum niet voortijdig op. Het kan zijn dat u in het verleden met de gemeente een afspraak heeft gemaakt over het gebruik van gemeentegrond bij uw woning. Die afspraak is in dat geval vastgelegd in een zogeheten 'Verklaring gebruik te bede'.

Deze afspraak is wel persoonsgebonden. Dat wil zeggen dat als u verhuist, de volgende bewoner het gebruik van de grond alleen kan voortzetten als hij een nieuwe overeenkomst met de gemeente aangaat.

Moet ik de grond ontruimen als de bruikleentermijn is afgelopen?

Het in bruikleen hebben van gemeentegrond is niet meer mogelijk. Als u in het bezit bent van een bruikleenovereenkomst met de gemeente, kunt u een nieuwe overeenkomst afsluiten. U hoeft de grond dan niet te ontruimen en kunt het gebruik gewoon voortzetten.

U kunt kiezen voor huurovereenkomst met de gemeente. Als er geen kabels en leidingen in de grond liggen, kunt u de grond ook kopen.

Ik was niet op de hoogte van het gebruik van gemeentegrond bij de aankoop van mijn woning. En nu?

In de praktijk blijkt regelmatig dat op het moment van (ver)koop de koper niet bekend is met het feit dat er ook grond van de gemeente in gebruik is. De gemeente is geen partij bij het (ver)kopen van een woning.

De verkoper moet bij het verkopen van zijn woning alle informatie verstrekken die van belang kan zijn voor de koper. De verkoper heeft een informatieplicht. De koper heeft een onderzoeksplicht: hij moet er voor zorgen dat hij bekend is met alle informatie die belangrijk kan zijn voor de beslissing om wel of niet te kopen. Informatie van het kadaster moet duidelijkheid geven over de juiste eigendomsposities.

De gemeente mag er dan volgens jurisprudentie van uit gaan dat de koper op de hoogte had kunnen zijn van de juiste eigendomsposities, toen hij de woning kocht. Bij een beroep op verjaring speelt dat een belangrijke rol.

Kan ik kosten voor het onderhoud in rekening brengen bij de gemeente?

U kunt als bewoner zelf de keuze maken of u de gemeentegrond wilt onderhouden. De kosten die u daarbij maakt of heeft gemaakt, komen voor eigen rekening. Tenzij hier afspraken over zijn gemaakt in een overeenkomst.

Ik moet binnen 4 weken reageren maar dit gaat niet lukken. Wat nu?

Als u niet binnen vier weken kunt reageren, kunt u contact opnemen met de gemeente. In overleg wordt dan een nieuwe reactietermijn afgesproken.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.