Voorwaarden

Voor het organiseren van een Kinderstraat dient u aan de onderstaande voorwaarden te voldoen. Informeer bij de gemeente als u een toelichting wilt hebben op deze voorwaarden.

Voor de organisatie

 • Minimaal twee bewoners organiseren de Kinderstraatdag. Deze bewoners zijn bij de gemeente bekend en hebben hierover vooraf overleg gehad met de contactpersoon van het project Kinderstraat.
 • Bewoners overleggen de data en tijden van de Kinderstraatdagen met de gemeente.
 • De Kinderstraatdagen worden zoveel mogelijk op dezelfde tijdstippen georganiseerd.
 • Ook kinderen uit andere straten in de buurt mogen deelnemen aan de Kinderstraatdagen.

Afsluiting straat

 • Bewoners plaatsen zelf de afsluithekken. Deze worden gebracht door de gemeente. U kunt hiervoor contact opnemen met de contactpersoon van het project Kinderstraat.
 • Bewoners plaatsen zelf de spandoeken en borden op de hekken en/of bij de ingang van de straat.
 • Door de inrichting moet het duidelijk zijn voor de kleintjes dat het Kinderstraatdag is.
 • Als blijkt dat door de weersverwachtingen en/of andere omstandigheden geen activiteiten zullen worden gehouden in een straat dan mag deze straat niet onnodig worden afgesloten.
 • Nood- en hulpdiensten moeten ten alle tijden kunnen passeren. Houd rekening met minimaal 3.5 meter breed en minimaal 4.2 meter vrije doorganghoogte.

Communicatie

 • De bewoners maken tijdig aan de buurt kenbaar wanneer de Kinderstraatdagen worden gehouden en ook wanneer ze worden afgelast. Een conceptbrief om buurtbewoners te informeren wordt toegestuurd nadat het gesprek met de contactpersoon van het project Kinderstraat heeft plaatsgevonden.

Toezicht houden

 • Tijdens een gewone Kinderstraatdag zijn tenminste twee volwassen vrijwilligers aanwezig. Deze zijn aanspreekpunt en houden toezicht.
 • De gemeente adviseert om bij extra activiteiten tijdens de Kinderstraatdag meer volwassen vrijwilligers toezicht te laten houden en de kinderen te begeleiden.

Gebruik openbare ruimte

 • Zorg dat de gebruikte openbare ruimte schoon wordt opgeleverd.
 • Er morgen geen beschadigingen worden toegebracht aan de bestrating c.q. het wegdek en groenvoorzieningen (inclusief bomen). Ook mogen geen spelelementen worden bevestigd aan bomen en straatmeubilair (zoals straatkolken, goten, verkeerspalen en roosters).
 • In de bestrating mag niet worden gebroken. Er mogen geen voorwerpen zoals pennen, haringen, of palen worden aangebracht.
 • Indien bewoners voor wat betreft punt 12, 13 en/of 14 in gebreke blijven dan zal de gemeente naar haar oordeel noodzakelijke herstelwerkzaamheden doen uitvoeren. De kosten worden bij de organisatie in rekening gebracht.

Verder belangrijk

 • De aanwijzingen of bevelen door of namens de burgemeester, de politie, stadstoezicht en/of brandweer gegeven, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.
 • De gemeente wordt gevrijwaard van iedere aansprakelijkheid die direct verband houdt met de Kinderstraatdagen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.