Gaswinning Hardenberg

In de gemeente Hardenberg liggen vijf kleine gasvelden. Hier wordt door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) al ruim veertig jaar gas gewonnen. Voor vier van deze gasvelden heeft de NAM het 'geactualiseerd winningsplan Hardenberg' ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Tot en met woensdag 17 januari 2019 ligt het definitieve instemmingsbesluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat voor de gaswinning in Hardenberg ter inzage.

Geactualiseerd winningsplan Hardenberg 
De NAM heeft al vele tientallen jaren een vergunning om gas te winnen in de gemeente Hardenberg. In oktober 2017 heeft de NAM het ‘geactualiseerd winningsplan Hardenberg’ ingediend bij het ministerie van EZK. Het winningsplan heeft betrekking op 4 kleine gasvelden in de gemeente Hardenberg: 

  • Hardenberg
  • Hardenberg Oost
  • Den Velde Limburg
  • Den Velde Zechstein

Vanaf 1975 wint de NAM gas uit het Hardenberg gasveld, sinds 1995 uit het gasveld Den Velde  en sinds 2007 uit het gasveld Hardenberg Oost. Het winningsplan dat de NAM eind 2017 heeft ingediend is een wijziging van eerdere winningsplannen. De redenen voor wijziging zijn het verlengen van de winning van de gasvelden Hardenberg, Hardenberg Oost en Den Velde Limburg, het aanboren van een put of putten, een actualisatie van productie- en bodemdalingsvoorspellingen en voorziene activiteiten waaronder hydraulische putstimulatie om de productie in stand te houden. De NAM geeft in het winningsplan een verwachte einddatum van productie in 2033 aan. 

Winningsplan
Een bedrijf dat gas uit de grond wil halen, moet een winningsvergunning aanvragen. Om een vergunning te ontvangen van het ministerie van EZK, is een winningsplan nodig.

In een winningsplan staat onder meer:

  • Hoeveel gas het bedrijf wil winnen.
  • Op welke manier het bedrijf gas wil winnen.
  • Wat de invloed van de gaswinning is op de omgeving. Bijvoorbeeld ten opzichte van de bodem.

Het winningsplan wordt in het kader van Mijnbouwwet door het bedrijf dat gas uit de grond wil halen voorgelegd aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. 

Lees meer over de achtergrond van gaswinning

Actuele stand van zaken

De minister van EZK heeft het college van B&W van de gemeente Hardenberg begin januari 2018 gevraagd een advies uit te brengen over het geactualiseerde winningsplan. De minister heeft tevens advies gevraagd aan waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel. De drie partijen hebben intensief samengewerkt en het advies afgestemd. Het gezamenlijke advies is begin maart 2018 naar de minister gestuurd. Ook de overige partijen hebben hun adviezen uitgebracht.

Bekijk het gezamenlijke advies

Na bestudering van de adviezen heeft de Minister van EZK een ontwerp-instemmingsbesluit (PDF, 10 MB) genomen. Dit besluit lag van 5 juli tot en met 15 augustus te inzage. Iedereen kon reageren op het ontwerp-instemmingsbesluit met een zienswijze.

Na bestudering van de stukken constateren burgemeester en wethouders dat de adviezen van de gemeente Hardenberg onvoldoende zijn verwerkt in het ontwerp-instemmingsbesluit. Daarom hebben zij bij de Minister een zienswijze ingediend.

Op 3 december 2018 nam de Minister van EZK een definitief instemmingsbesluit

Dit besluit ligt van 5 december 2018 tot en met 17 januari 2019 ter inzage. In deze periode kan beroep ingesteld worden tegen het besluit bij de Raad van State. In de bekendmaking van het Ministerie staat hoe dit moet.

Onderliggende stukken zijn te bekijken via de website van NLOG: Winningsplan Hardenberg ter inzage

Bekijk de volledige procedure

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.