Veelgestelde vragen over onkruidbestrijding

Bij het onderhoud van de openbare ruimte van de gemeente Hardenberg hoort ook onkruidbestrijding op stoepen en wegen. Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over deze onkruidbestrijding.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u contact opnemen met de gemeente door middel van het online contactformulier.

Maakt de gemeente gebruik van chemisch bestrijding?

Vanaf 2016 is het voor grote terreinbeheerders zoals gemeenten niet meer toegestaan om onkruiden op verhardingen chemisch te bestrijden. Vanaf november 2017 is het wettelijk niet langer toegestaan om glyfosaathoudende middelen buiten de landbouw toe te passen.

Hoe wordt de onkruidbestrijding uitgevoerd?

In opdracht van de gemeente wordt onkruid bestreden door middel van een heteluchtmachine. Op moeilijk bereikbare of kwetsbare plaatsen of bij te hoge onkruiden wordt afgemaaid met de bosmaaier.

Waarom neemt de heteluchtmachine de onkruiden langs hagen, beplantingen, schutting of bij obstakels niet mee?

Om schade aan beplanting en obstakels te voorkomen wordt onkruid niet op alle plekken door middel van hete lucht bestreden. 

De werktemperatuur onder het dek van de heteluchtmachine ligt tussen de 300 en 500 graden Celsius. Bepaalde beplanting kan gevoelig zijn voor deze stralingswarmte. Houten bouwwerken, zoals schuttingen, kunnen onder aanhoudende droge weersomstandigheden gemakkelijk vlam vatten. Ook kan de stralingswarmte zorgen voor schade aan materiaal of verf bij bijvoorbeeld straatlantaarns of kunststof palen.

In deze gevallen blijft de heteluchtmachine op enige afstand van beplanting, bouwwerken en obstakels. Onkruiden worden op een later moment met behulp van de bosmaaier afgemaaid.

Hoe kan ik het werk van de heteluchtmachine vergemakkelijken?

Voor een verzorgd beeld is het wenselijk om onkruidgroei te voorkomen langs beplantingen, bouwwerken en obstakels. Rond dwarrelend blad of zwerfvuil is gevaarlijk en kan gemakkelijk vlam vatten. Dit zorgt ervoor dat de heteluchtmachine geen onkruidbestrijding kan uitvoeren. 

Laag hangende takken van bomen of struiken bemoeilijken het werken en zijn hinderlijk tijdens de onkruidbestrijding met de heteluchtmachine. 

Wat kan ik doen bij schroeischade aan mijn tuin?

Als bij de onkruidbestrijding door de gemeente schroeischade is ontstaan aan uw tuin, kunt u hiervan een melding maken bij de gemeente. U kunt hiervoor gebruik maken van het online contactformulier.

Welke mate van onkruidgroei kan ik in mijn woonstraat verwachten?

Bij de bestrijding van onkruid worden de volgende normen gehanteerd:

  • Tegels met een voeglengtebedekking met onkruidengroei tot maximaal 30% en tien stuks onkruiden niet hoger dan twintig centimeter per 100 m2.
  • Klinkers met een voeglengtebedekking met onkruidgroei tot maximaal 15 % en tien stuks onkruiden niet hoger dan twintig centimeter.
  • Ongebonden verhardingen met een onkruidhoogte tot maximaal vijf centimeter.

Deze normen vallen onder het kwaliteitsbeeld B of Basis en maakt onderdeel uit van het Kwaliteitsboek Openbare Ruimte/KOR, een uitgave van het CROW- 2010.

Wat kan ik doen als er na de bestrijding nog onkruid aanwezig is?

Als de onkruidbestrijding niet volledig is uitgevoerd, kunt u deze locatie doorgeven aan de gemeente. U kunt hiervoor gebruik maken van het online contactformulier.

U kunt ook online een melding maken van een (onveilige) situatie in de openbare ruimte.

Maak een melding

Heeft u een opmerking over de openbare ruimte? Is er bijvoorbeeld bij u in de buurt iets kapot, of wilt u vervuiling of een gevaarlijke situatie melden? Dan kan dit online bij het Meldpunt Openbare Ruimte.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.