Gras

Een groot deel van de openbare ruimte bestaat uit gras. Hoe vaak er wordt gemaaid, hangt af van het soort gras en van de functie ervan. Een voetbalveldje wordt vaker gemaaid dan het gras in de berm.

Het onderhoud van het groen is slim op elkaar afgestemd. Personeel en machines worden daarbij zo efficiënt mogelijk ingezet. De gemeente zorgt er hierbij voor dat al het groen periodiek aan de beurt is voor onderhoud. Hoe vaak een groenstrook of beplanting onderhouden wordt, is afhankelijk van het type beplanting.

Voor het onderhoud van het gras wordt onderscheid gemaakt in:

  • Gazons en trapvelden
  • Grasvelden met bloembollen
  • Gras binnen de bebouwde kom (bloemgras)
  • Gras buiten de bebouwde kom
  • Bermen
  • Sloten

Gazons en trapvelden

Gazons en trapvelden zijn grasvelden met kort gras. Deze velden worden tijdens het maaiseizoen gewoonlijk wekelijks gemaaid.

Grasvelden met bloembollen

Voor grasvelden met bloembollen is er een aparte werkwijze. Als de bollen zijn uitgegroeid,  blijft het loof tot juni of juli staan zodat de bol voedselreserves kan aanmaken. Vervolgens worden deze velden als een normaal gazon gemaaid.

Gras binnen de bebouwde kom (bloemgras)

Een deel van het gras binnen de bebouwde kom is bloemgras. Dat is gras dat hoger mag groeien. Hierdoor krijgen bloemen en kruiden meer kans om te groeien. Dat is weer goed voor insecten, vlinders en bijen. Het gras ziet er wat natuurlijker uit en minder strak. 

In het najaar maaien we al het gras. Op plekken waar het gras hoger mag staan, maaien we om het jaar. Op plekken waar we het gras kort willen houden, wordt in juni en juli extra gemaaid. Binnen de bebouwde kom wordt het maaisel verwijderd.

Gras buiten de bebouwde kom

In het najaar maaien we al het gras in het buitengebied. In juni of juli wordt waar het gras hoog is de eerste grasstrook langs buitenwegen en op kruisingen alvast gemaaid. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid, want zo houdt het verkeer een goed uitzicht.

In het buitengebied laten we langs bepaalde wegen het maaisel liggen. Langs andere wegen wordt het maaisel opgeruimd. In toenemende mate zoeken boeren gras om meer organische stoffen op het land te krijgen. Heeft u belang bij dit maaisel, dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

Bermen

Bermen worden gemaaid wanneer dit noodzakelijk is. Veelal is dit, afhankelijk van de ligging, één tot vier keer per jaar.

Sloten

Droge sloten worden met de bermen mee gemaaid. Regelmatig onderhoud en maaien van sloten is belangrijk omdat het zorgt voor doorstroming van het water. Sommige sloten worden elk jaar onderhouden en andere sloten wanneer dit noodzakelijk is. Het maaien van sloten gebeurt in het najaar.

Maak een melding

Heeft u een opmerking over de openbare ruimte? Is er bijvoorbeeld bij u in de buurt iets kapot, of wilt u vervuiling of een gevaarlijke situatie melden? Dan kan dit online bij het Meldpunt Openbare Ruimte.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.