Bomen

Bomen worden gesnoeid om ze gezond en veilig te houden. Soms is het nodig een boom te kappen. Op deze pagina vindt u informatie over het snoeien en kappen van bomen.

Eens per zes jaar snoeit de gemeente bomen, takken die hinder geven aan verkeer of gebouwen worden verwijderd. Het onderhoud bestaat verder uit het weghalen van dood hout en slechte takken.

Vaste planning
Afhankelijk van het type boom wordt een vaste planning voor het snoeien aangehouden:

  • Bomen die (nog) niet in de categorie onderhoud snoei vallen, worden eens per drie jaar gesnoeid. Snoeiwerkzaamheden worden in het voorjaar uitgevoerd.
  • Knotbomen worden elke twee jaar geknot. Het knotten gebeurt in de winter.
  • Lei- en dakbomen (veelal leilindes en dakplatanen) worden elk jaar in de winter gesnoeid.
  • Gekandelaberde bomen (bomen waarvan takken zijn ingekort) worden meestal één keer per twee of zes jaar in de herfst of winter terug gesnoeid tot de gesteltakken.

Bomen kappen

Ieder jaar vraagt de gemeente een kapvergunning aan voor alle bomen die zij vanwege onderhoud van de openbare ruimte wil kappen. De gemeente beoordeelt de aanvraag aan de hand van het kapbeleid.

De lijst met bomen waarvoor een kapvergunning is verleend, ligt zes weken ter inzage. In deze periode kunnen inwoners bezwaar maken tegen de kapvergunning.

Voor de meeste bomen die worden gekapt, geldt een herplant plicht. De stobben van de gevelde bomen worden medio april weggefreesd.

Bladhekken

Als extra service worden in november en december, wanneer het meeste blad van de bomen valt, bladhekken geplaatst. Bladhekken staan in principe op vaste plekken in de gemeente.

Maak een melding

Heeft u een opmerking over de openbare ruimte? Is er bijvoorbeeld bij u in de buurt iets kapot, of wilt u vervuiling of een gevaarlijke situatie melden? Dan kan dit online bij het Meldpunt Openbare Ruimte.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.