Dagelijks onderhoud aan de openbare ruimte

Iedereen gebruikt de openbare ruimte. De openbare ruimte is overal om u heen. Het fietspad, de speeltuin op de hoek, het park waarin u wandelt. Maar ook de bedrijventerreinen, begraafplaatsen en sportparken horen bij de openbare ruimte. De gemeente zorgt voor het dagelijks onderhoud.

Komt u iets tegen dat kapot, onveilig of vies is? Dan kunt u dit melden via het Meldpunt Openbare Ruimte.

Reiniging

Het cleanteam houdt de gemeente zoveel mogelijk schoon en verwijdert zwerfvuil. Het is daarnaast de bedoeling dat inwoners hun eigen afval opruimen.

Meer informatie over Reiniging

Lantaarnpalen

In het geval van een storing of een mankement aan een straatlantaarn, kunt u dit direct digitaal melden bij de beheerder van de lichtmasten.

Meer informatie over Lantaarnpalen

Speelplekken

Voor een veilige speelplek laat de gemeente openbare speelplekken en speeltoestellen jaarlijks op veiligheid inspecteren.

Meer informatie over Speelplekken

Wegen

Het onderhoud aan de wegen is opgedeeld in drie verschillende soorten: calamiteitenonderhoud, klein onderhoud en groot onderhoud.

Meer informatie over Wegen

Onkruid

Bij het onderhoud van de openbare ruimte hoort ook onkruidbestrijding op stoepen en wegen. Een aannemer voert de onkruidbestrijding uit.

Meer informatie over Onkruid

Gras

Een groot deel van de openbare ruimte bestaat uit gras. Hoe vaak er wordt gemaaid, hangt af van het soort gras en van de functie ervan.

Meer informatie over Gras

Riolering en water

Om er voor te zorgen dat het rioleringssysteem goed blijft werken wordt jaarlijks een deel van de riolering gereinigd en geïnspecteerd.

Meer informatie over Riolering en water

Hagen en struiken

Periodiek worden hagen en struiken gesnoeid. We snoeien maar een deel van elk vak. Hiermee voorkomen we kale plekken.

Meer informatie over Hagen en struiken

Bomen

Bomen worden gesnoeid om ze gezond en veilig te houden. Afhankelijk van het type boom geldt een vaste planning. Soms is het nodig een boom te kappen.

Meer informatie over Bomen

Begraafplaatsen

We zetten ons in voor schone en mooie begraafplaatsen met gemaaide gazons en uitgemaaide paden. Afvalcontainers en prullenbakken worden tijdig geleegd.

Meer informatie over Begraafplaatsen

Seizoensonderhoud

Seizoensgebonden onderhoud is onder meer de bestrijding van eikenprocessierups, het opruimen van bladafval en het strooien van wegen.

Meer informatie over Seizoensonderhoud