Natuurinclusieve landbouw

Steeds meer boeren houden bij hun bedrijf rekening met de biodiversiteit. Samen met alle betrokken ondernemers en organisaties onderzoeken we hoe we dit kunnen stimuleren.

Voorbeelden hiervan zijn de regeneratieve landbouw en het verbeteren van het leefgebied van de akkervogels. Op deze pagina leest u hier meer over.

Regeneratieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw helpt bij het verminderen van de gevoeligheid van akkerbouwgewassen voor ziekten en plagen. Er zijn dan minder gewasbeschermingsmiddelen nodig. De bovengrondse en ondergrondse biodiversiteit speelt daarbij een grote rol.

In het Vechtdal en in Zuidwest Drenthe loopt een proefproject 'Vruchtbare Kringloop Overijssel' waarbij bloemrijke akkerranden worden ingezaaid waar meerdere gewassen in stroken worden geteeld. De strokenteelt wordt gecombineerd met teeltmaatregelen die horen bij deze regeneratieve landbouw.

Bij regeneratieve landbouw wordt de bodem zoveel mogelijk met rust gelaten door minder te ploegen. Chemische middelen worden zo min mogelijk gebruikt. De biodiversiteit wordt verbeterd door verschillende gewassen op één stuk grond te verbouwen. De grond wordt zo lang mogelijk bedekt met gewassen voor een zo gezond mogelijk bodemleven.

Akkerranden en wintervoedselveldjes

In het landbouwgebied tussen Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo leven veel akkervogels. In het boerenland komen onder andere veldleeuweriken, kieviten en gele kwikstaarten voor die in dit gebied hun jongen grootbrengen. Om hun leefgebied te verbeteren, zorgen boeren voor akkerranden en wintervoedselveldjes.

Langs de randen van de akkers zaaien zij kruidenrijke mengsels in. Daarmee wordt voor de vogels een veilige en voedselrijke omgeving gecreëerd. Vanaf het late voorjaar staan de granen en typische akkerkruiden, zoals korenbloem en gele ganzenbloem in bloei. Dat is niet alleen mooi voor het oog, maar biedt ook voedsel (insecten) en schuilgelegenheid voor broedende akkervogels.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.