Melding maken

Openbare ruimte

Is er bij u in de buurt iets kapot? Dan kunt u een melding maken bij het Meldpunt Openbare Ruimte.

Meer informatie over Openbare ruimte

Kapotte lantaarnpalen

Is een lantaarnpaal kapot? Geef de storing online door. Binnen 5 tot 10 dagen wordt de lantaarnpaal weer gemaakt.

Meer informatie over Kapotte lantaarnpalen

Overlast op straat

Hebt u overlast door bijvoorbeeld hondenpoep, parkeren of evenementen? Mail of bel dan met Boa Handhaving.

Meer informatie over Overlast op straat

Meldpunt jeugdoverlast

Hebt u overlast van (groepen) jongeren in uw buurt? Dan kunt u hiervan online een melding maken.

Meer informatie over Meldpunt jeugdoverlast

Idee voor toegankelijkheid

Hebt u ideeën om moeilijkheden of belemmeringen op straat of in openbare gebouwen te verbeteren? Stuur ons uw ideeën of suggesties op.

Meer informatie over Idee voor toegankelijkheid

Stank- en geluidsoverlast

Bij last van geur, geluid, trillingen en stof van bedrijven neemt u contact op met het MeldPunt Milieu.

Meer informatie over Stank- en geluidsoverlast

Melden gevaarlijke hond

Hebt u te maken met agressief of gevaarlijk gedrag van een hond. Of bent u gebeten door een hond? Maak een melding bij de politie.

Meer informatie over Melden gevaarlijke hond

Afval op straat

Ligt er afval op straat? Neem dan contact op met ROVA. Als dat nodig blijkt, kan ROVA het afval opruimen.

Meer informatie over Afval op straat