Melding maken

Openbare ruimte

Is er bij u in de buurt iets kapot? Dan kunt u een melding maken bij het Meldpunt Openbare Ruimte.

Meer informatie over Openbare ruimte

Kapotte lantaarnpalen

Is een lantaarnpaal kapot? Geef de storing online door. Binnen 5 tot 10 dagen wordt de lantaarnpaal weer gemaakt.

Meer informatie over Kapotte lantaarnpalen

Overlast op straat

Hebt u overlast door bijvoorbeeld hondenpoep, parkeren of evenementen? Mail of bel dan met Boa Handhaving.

Meer informatie over Overlast op straat

Meldpunt jeugdoverlast

Hebt u overlast van (groepen) jongeren in uw buurt? Dan kunt u hiervan online een melding maken.

Meer informatie over Meldpunt jeugdoverlast

Idee voor toegankelijkheid

Hebt u ideeën om moeilijkheden of belemmeringen op straat of in openbare gebouwen te verbeteren? Stuur ons uw ideeën of suggesties op.

Meer informatie over Idee voor toegankelijkheid

Stank- en geluidsoverlast

Bij last van geur, geluid, trillingen en stof van bedrijven neemt u contact op met het MeldPunt Milieu.

Meer informatie over Stank- en geluidsoverlast

Afval op straat

Ligt er afval op straat? Neem dan contact op met ROVA. Als dat nodig blijkt, kan ROVA het afval opruimen.

Meer informatie over Afval op straat