Melding maken

Maak een melding

Is er bij u in de buurt iets kapot? Of ligt er afval op straat? Dan kunt u hier bij ons een melding van maken.

Meer informatie over Maak een melding

Kapotte lantaarnpalen

Is een lantaarnpaal kapot? Geef de storing online door. Binnen 5 tot 10 dagen wordt de lantaarnpaal weer gemaakt.

Meer informatie over Kapotte lantaarnpalen

Overlast op straat

Hebt u overlast door bijvoorbeeld hondenpoep, parkeren of evenementen? Mail of bel dan met Boa Handhaving.

Meer informatie over Overlast op straat

Meldpunt jeugdoverlast

Hebt u overlast van (groepen) jongeren in uw buurt? Dan kunt u hiervan online een melding maken.

Meer informatie over Meldpunt jeugdoverlast

Idee voor toegankelijkheid

Hebt u ideeën om moeilijkheden of belemmeringen op straat of in openbare gebouwen te verbeteren? Stuur ons uw ideeën of suggesties op.

Meer informatie over Idee voor toegankelijkheid

Stank- en geluidsoverlast

Bij last van geur, geluid, trillingen en stof van bedrijven neemt u contact op met het MeldPunt Milieu.

Meer informatie over Stank- en geluidsoverlast

Meld uw vakantie

Bent u door een vakantie niet thuis? Dan kunt u dit aan ons doorgeven. Handhavers houden uw woning dan af en toe in de gaten.

Meer informatie over Meld uw vakantie

Melden gevaarlijke hond

Hebt u te maken met agressief of gevaarlijk gedrag van een hond. Of bent u gebeten door een hond? Maak een melding bij de politie.

Meer informatie over Melden gevaarlijke hond