Ruim 400 nieuwe woningen in woonwijk Marslanden in Hardenberg

De gemeente Hardenberg, Roosdom Tijhuis, BPD Ontwikkeling en Syntrus Achmea Real Estate & Finance willen samenwerken bij het realiseren van ruim vierhonderd woningen in de Hardenbergse woonwijk Marslanden. Naar verwachting start de bestemmingsplanprocedure voor dit nieuwe deel van Marslanden in de tweede helft van dit jaar.

Nieuwbouw van woningen is nodig omdat het aantal huishoudens in de gemeente Hardenberg de komende 10 jaar blijft groeien. Tegelijkertijd verhuizen inwoners binnen de gemeente en vaak zelfs binnen de kern. Volgens de prognoses zijn de komende jaren ruim 1.900 nieuwe woningen nodig, voor verschillende doelgroepen. Met de uitbreiding van woonwijk Marslanden wordt voorzien in de behoefte aan ruime grondgebonden woningen.

In een samenwerkingsovereenkomst spreken de gemeente Hardenberg en Rotij projectontwikkeling af dat zij de eerste fase van Marslanden II samen gaan ontwikkelen. Marslanden II ligt tussen de bestaande woonwijk Marslanden en Collendoorn en combineert de voorzieningen van het nabijgelegen stadscentrum met de rust en ruimte van het landelijke gebied.  

In de eerste fase van Marslanden II is ruimte voor ruim vierhonderd woningen. Het gaat om ruim driehonderd woningen in de deelgebieden De Cirkel en Marshoogte en honderd woningen op ruime kavels in het hogere segment in het deelgebied Havezathe Es.

De afspraken voor de ontwikkeling van deze drie deelgebieden zijn in de samenwerkingsovereenkomst gedetailleerd uitgewerkt, maar bieden voldoende flexibiliteit zodat de partijen goed kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen en de wensen van toekomstige bewoners. De partijen spreken af dat zij allebei de helft van het aantal kavels gaan uitgeven, waarbij zowel sprake is van particulier opdrachtgeverschap als projectmatige bouw. Van de gemeentelijke kavels is circa een vijfde deel bedoeld voor sociale huurwoningen.

Het bestemmingsplan om de bouw van woningen in de deelgebieden De Cirkel, Marshoogte en Havezathe Es mogelijk te maken wordt momenteel voorbereid. Naar verwachting start de procedure na de zomervakantie, met de ter inzage legging van het voorontwerp bestemmingsplan. Als alles volgens planning verloopt, kunnen de eerste kavels in de loop van 2017 worden uitgegeven.

De gemeente Hardenberg en Roosdom Tijhuis hebben op hoofdlijnen ook afspraken gemaakt over de volgende fasen van Marslanden II. In de tweede fase is ruimte voor nog eens 630 woningen. Afspraken hierover worden verder uitgewerkt nadat fase 1 is gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor de derde fase waar op de lange termijn nog eens 1.000 woningen gebouwd kunnen worden.

Blijf op de hoogte
Belangstellenden die door het Woonteam op de hoogte gehouden willen worden van de stand van zaken rond de kavels die de gemeente Hardenberg gaat uitgeven, kunnen een mail sturen naar woonteam@hardenberg.nl. 

Woonteam

Heeft u interesse in een bouwkavel in de gemeente Hardenberg? Voor ondersteuning bij het aankoopproces kunt u terecht bij het Woonteam.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom kavels in de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.