Regels erfafscheidingen ’t Refter

Uit: beeldkwaliteitsplan woongebied 't Refter, eerste fase, Sibculo

Erfafscheidingen

De erfafscheiding die grenst aan het openbaar toegankelijk gebied en hoger is dan 1 meter is een kwaliteitserfafscheiding. Voor de nieuwbouwwijk ’t Refter verstaan we onder een kwaliteitserfafscheiding: een half transparante erfafscheiding van duurzame materialen waar begroeiing op kan plaatsvinden. Een groene haag is ook een kwaliteitserfafscheiding en heeft in deze dorpsstijl de voorkeur. 

Afbeelding: voorbeelden van kwaliteitserfafscheidingen

De erfafscheidingen van de achtertuinen die grenzen aan het open landschap of de open tuinen van de oude bebouwing worden bij voorkeur laag of groen, zodat er een informele, dorpse sfeer ontstaat.

Afbeelding: beeldregels ingevuld in het stedenbouwkundig plan

Kwaliteitserfafscheiding

Onder een kwaliteits-erfafscheiding verstaan we in de wijk ’t Refter: een frame van metselwerk, waartussen beplanting aangebracht kan worden, of een groene erfafscheiding, zoals een haag. Zie de voorbeelden hieronder en op de volgende pagina.

  • een frame van metselwerk passend bij de woning van ongeveer 60 centimeter hoog; eventueel met verticale delen 
  • groene uitstraling door beplanting en/of een open constructie, bijvoorbeeld een raster van (corten)staal

Groene, zachte erfafscheiding

Een groene, zachte erfafscheiding is ook een kwaliteits-erfafscheiding en geeft een landschappelijk beeld dat goed past bij het karakter van dit gebied. Een groene, zachte erfafscheiding kan uitgevoerd worden als een haag van beuk, veldesdoorn, liguster, enzovoort.

Vergunningaanvraag

Op de kaart (afbeelding: beeldregels ingevuld in het stedenbouwkundig plan) aangegeven erfafscheidingen moeten weergegeven worden op de (tekening bij de) vergunningaanvraag voor de bouw van uw woning. Omschrijf de afmetingen en materialen.

Het uiterlijk van hoge erfafscheidingen die grenzen aan het openbaar gebied heeft een grote invloed op de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Daarom is het gewenst dat deze vergunning-plichtige erfafscheidingen direct bij de aanvraag omgevingsvergunning voor de woning ook wordt ingediend.

Bij projectmatige bouw dient de ontwikkelaar deze erfafscheiding integraal mee te nemen bij de bouw en de oplevering van de woning.

Goede voorbeelden van kwaliteitserfafscheidingen

Woonteam

Hebt u interesse in een bouwkavel in de gemeente Hardenberg? Voor ondersteuning bij het aankoopproces kunt u terecht bij het Woonteam.