Verkoopprocedure 'De Marslanden' uitbreidingsfase

 1. Alle gegadigden die zich hebben aangemeld voor een kavel op De Marslanden, ontvangen een e-mail met daarin de link naar de website waar het gemeentelijke aanbod staat weergegeven.
 2. Gedurende een periode van 8 weken (tot 30 november) kan iedereen zijn/haar interesse voor kavels op de Marslanden kenbaar maken door een inschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij het woonteam.
 3. Het inschrijfformulier kan men van de gemeentelijke site halen. Daarnaast leggen we inschrijfformulieren bij de balie in Hardenberg.
 4. Wanneer de inschrijving betrekking heeft op een kavel voor een 2^1 kap-woning dan dient men zich éénmalig als koppel in te schrijven.
 5. Wanneer men geen medebouwer kan vinden, dan kan men zich melden bij het woonteam. Dan kan het woonteam wellicht medebouwers aan elkaar koppelen.
 6. Na 8 weken sluit de inschrijvingstermijn.
 7. De inschrijvingen worden vervolgens gecheckt.
 8. Alle personen die zich hebben ingeschreven worden uitgenodigd voor de loting.
 9. De loting vindt plaats op maandag 18 december om 19.00 uur in de Voorveghter.
 10. De loting wordt verzorgd door de notaris (bijzijn van).
 11. Alle inschrijfformulieren worden in een ton verzameld.
 12. Er vindt een loting plaats voor de vrijstaande kavels en een aparte loting voor de kavels voor een 2^1 kap woning.
 13. De notaris of wethouder trekt een inschrijfformulier.
 14. De na(am)men op het inschrijfformulier worden door de notaris/wethouder voorgelezen en de personen komen naar voren.
 15. Vervolgens wordt er een keuze gemaakt uit de kavels die nog beschikbaar zijn. De betreffende kavel wordt gemarkeerd en de gegevens worden genoteerd.
 16. De optant voor deze kavel heeft vanaf dat moment een optie op de kavel en dient binnen 2 weken het optiegeld van € 400 over te maken.
 17. Op de lotingsavond wordt het optiecontract eenzijdig ondertekend door de optant. Optiecontract voor die avond omvat exacte optietermijn en verkooptekeningen. Deze optiecontracten worden vervolgens in die week eveneens door de gemeente ondertekend. Hiervan zal een afschrift naar de optant worden opgestuurd. Wij houden het origineel.
 18. Achter een kavel kunnen maximaal twee reservekandidaten worden geplaatst.

Daarna reguliere procedure:

 • U kunt als koper van een kavel gebruik maken van een aantal aantrekkelijke regelingen, zoals de kavelreserveringsregeling en leegstandswet. U kunt zich vast in deze regelingen verdiepen. Natuurlijk kunt u voor meer informatie terecht bij het Woonteam van de gemeente Hardenberg op 14 0523.
 • Win informatie in bij aannemers of informeer wat het gaat kosten om zelf een woning te bouwen.
 • Breng de overige kosten in beeld. U krijgt namelijk niet alleen te maken met de aanschaf van de woning en de kavel, maar ook met bijkomende kosten zoals de aansluiting op nutsvoorzieningen, kadasterkosten en notariskosten. In de brochureregeling vindt u een korte opsomming.
 • Informeer bij een hypotheekverstrekker naar de mogelijkheden. Afhankelijk van de hypotheekverstrekker neemt dit traject vanaf het eerste bezoek tot een offerte ongeveer twee maanden in beslag. Zorg dat u over alle benodigde informatie beschikt zoals de loongegevens, een geldig identificatiebewijs, pensioengegevens, wel of geen BKR-registratie. In een later stadium vraagt de hypotheekverstrekker ook om de aannemings- en koopovereenkomst.
 • Wilt u zich inschrijven voor een kavel voor twee-onder-een-kapwoning? Dan moet er altijd een medebouwer zijn. De bouwer en medebouwer schrijven zich als koppel in. Indien de medebouwer niet verder gaat bent u ook uw recht op inschrijving kwijt. Als u geen medebouwer kunt vinden, dan kunt u de lijst met belangstellenden voor een twee-onder-een-kapwoning (voor zover aanwezig) inzien om een medebouwer te zoeken.
 • Bij het aankopen van een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning dient de aktepassering van beide kavels tegelijkertijd plaats te vinden.
 • Wanneer wordt gekozen voor een notaris buiten de gemeentegrenzen, kan dit extra kosten met zich meebrengen (zoals volmacht- of onderzoekskosten). Deze kosten zijn voor de koper.
 • Informeer wat de regels en voorschriften zijn volgens het bestemmingsplan, zodat u niet voor verrassingen komt te staan bij een vergunningaanvraag. U kunt hiervoor contact opnemen met de Publieksdienst van de gemeente op 14 0523.
 • Heeft u een kavel gekocht, maar is de koopakte nog niet gepasseerd? Houd er dan rekening mee dat acties die u onderneemt, zoals het laten uitvoeren van een sonderingsonderzoek, het maken van de bouwtekening of het aanvragen van een omgevingsvergunning voor eigen kosten en risico zijn. 
 • Wanneer u daadwerkelijk overgaat tot het kopen van de kavel, tekent u de koopovereenkomst van de kavel. Na het terugsturen van het ondertekende exemplaar wordt de koopovereenkomst nog een keer door koper naar de hypotheekverstrekker gestuurd voor een laatste controle.
 • De definitieve koopovereenkomst passeert bij de notaris op hetzelfde moment als de hypotheek.
 • Vraag de benodigde vergunningen aan. Neem voor meer informatie hierover contact op met de Publieksdienst van de gemeente Hardenberg op 14 0523. Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe woning duurt ongeveer acht weken. Daarna volgt er nog een bezwaartermijn van 6 weken waarna de vergunning onherroepelijk is.
 • Indien u met een aannemer gaat bouwen, kunt u het contract met de aannemer tekenen. 

Woonteam

Heeft u interesse in een bouwkavel in de gemeente Hardenberg? Voor ondersteuning bij het aankoopproces kunt u terecht bij het Woonteam.