Marslanden II (Hardenberg)

Marslanden is een ruim opgezette woonwijk in Hardenberg met woningen op royale kavels. Je woont er in een complete, eigentijdse en veelzijdige wijk. In de directe omgeving van veel groen en water.

De wijk heeft de nodige voorzieningen en winkels. Bovendien liggen het centrum van Hardenberg en de woonboulevard op loopafstand. 

In Marslanden is het prettig wonen. Spelende kinderen en vriendelijke inwoners geven je een dorpsgevoel. Omzien naar elkaar is er heel gewoon. Je voelt je er al snel thuis!

De wijk Marslanden wordt in noordelijke richting uitgebreid. Het uitbreidingsgebied van Marslanden ligt aan de noordkant van de bestaande woonwijk, tussen de Collendoornerdijk, de Havezateweg, de Eugenboersdijk en de N34. In totaal is hier ruimte voor 2.000 woningen. Als eerste wordt gebouwd in 'De Cirkel'.

Deelgebied De Cirkel

De Cirkel ligt aan de noordoostkant van de Van Coeverdenstraat en grenst aan de bestaande woningen in Marslanden. Particulieren, woningcorporatie en ontwikkelaars  bouwen er de komende periode circa 190 woningen. Het gaat om circa 14 vrijstaande woningen, 80 twee-onder-een-kapwoningen en 96 rijenwoningen.

Bekijk voor meer informatie de verkavelingsschets onderaan deze pagina.

Alle kavels zijn inmiddels in optie of verkocht.

Bekijk de laatste stand van zaken van beschikbare kavels in de digitale kavelkaart.

Havezate Es

Deelgebied de Cirkel wordt uitgebreid met het gebied Havezate Es. Dit worden woningen in het duurdere segment. Ter hoogte van buurtschap Collendoorn is in het gebied Havezate Es ruimte voor circa 90 vrijstaande woningen op ruime kavels. Het plan houdt rekening met het bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische karakter van dit gebied. Het voorontwerp van het bestemmingsplan voor dit gebied ligt vanaf 19 december 2018 ter inzage.

Het deelgebied Havezate Es ligt ten oosten van de buurtschap Collendoorn en aan de zuidkant van de Havezateweg. In het gebied is ruimte voor ongeveer vrijstaande woningen op ruime kavels. De grootte van de kavels varieert van 600 tot 3500 vierkante meter. De kavels worden door de gemeente uitgegeven. Toekomstige bewoners van Havezate Es kunnen hier het huis van hun dromen ontwerpen en bouwen.

Landelijke omgeving
Het plan houdt rekening met het bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische karakter van het gebied. Deelgebied Havezate Es krijgt het karakter van een zelfstandig buurtschap. Bomen, lanenstructuren en hoogteverschillen blijven behouden. Het centrale hoger gelegen deel van de es blijft onbebouwd. De woningen in Havezate Es worden volgens het plan aan de randen van de es gebouwd. De woningbouw aan de noord- en oostrand sluit vooral aan op de landelijke omgeving. De woningen worden hier afgewisseld met open en onbebouwde gedeelten. De woningbouw aan de zuidrand van Havezate Es sluit meer aan bij de rest van Marslanden. Hier staan de woningen iets dichter op elkaar. In z’n algemeenheid is de bedoeling dat de woningen in Havezate Es goed passen in de landelijke omgeving, met een boerderijachtig of landhuiskarakter.

Impressies

Marshoogte

Nadat de woningen in De Cirkel zijn gebouwd, wordt Marslanden verder uitgebreid met woningbouw in deelgebied Marshoogte. Deelgebied Marshoogte ligt tussen de bestaande bebouwing van het centrumgebied en De Vlinder en de Plaggemarsweg. Hier worden circa 160 woningen gebouwd.

Op de hoogte blijven

Als je belangstelling heeft voor een kavel in Marslanden en op de hoogte wilt worden gehouden van de ontwikkelingen, kun je een e-mail sturen naar het Woonteam van de gemeente Hardenberg via het e-mailadres woonteam@hardenberg.nl.

Nieuwbouw- en huurwoningen in De Cirkel door ontwikkelaars

De volgende ontwikkelaars bouwen nieuwbouwwoningen in De Cirkel

  • Ontwikkelaar Roosdom Tijhuis bouwt in De Cirkel woningen in verschillende prijsklassen. De verkoop van 20 woningen is gestart. Het aanbod van Roosdom Tijhuis bestaat uit 6 rijwoningen en 14 halfvrijstaande woningen.
  • Ter Steege Bouw Vastgoed bouwt comfortabele gezinswoningen in De Cirkel. De verkoop van de eerste 6 twee-onder-een-kapwoningen en 4 rijenwoningen is gestart.
  • Ontwikkelaar Heutink uit Genemuiden bouwt in Marslanden vrijstaande, twee-onder-een-kap-, vrijstaande en rijenwoningen.
  • Van Dijk Groep, Dijkhuis Aannemersbedrijf en Bouwbedrijf Kampman bouwen vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijenwoningen. 

Huurwoningen in Marslanden
De gemeente Hardenberg heeft afspraken gemaakt met woningstichting Vechtdal Wonen over de bouw van sociale huurwoningen in Marslanden. Ook ontwikkelaar Roosdom Tijhuis maakt afspraken met Vechtdal Wonen over de bouw van sociale huurwoningen.

Planning

Om de bouw van woningen in deze uitbreiding van Marslanden mogelijk te maken, is het bestemmingsplan 'Marslanden II, De Cirkel en Marshoogte' gemaakt. Nadat de woningen in De Cirkel zijn gebouwd, wordt Marslanden verder uitgebreid met woningbouw in deelgebied Marshoogte.

Het bouwrijp maken van deelgebied De Cirkel is eind 2017 gestart. Eind juni 2018 is het gebied bouwrijp opgeleverd en is de bouw van woningen gestart.

Verkeerssituatie Marslanden

Tijdens de bouw en in toekomst kun je jouw woonbuurt met de fiets of de auto vanuit verschillende richtingen goed bereiken. 

Routes tijdens de bouw
Zolang er wordt gebouwd, kun je De Cirkel bereiken vanaf de Eugenboersdijk en de Heemsermarsweg. Dit is ook de route voor bouwverkeer. In verband met de werkzaamheden aan de N34 is het mogelijk dat de Eugenboersdijk vanaf de kruising met de N34 is afgesloten.

Deze tijdelijk route is niet geschikt voor fietsers. De fietsers kunnen De Cirkel bereiken via de Van Coeverdenstraat via een doorsteek voor langzaam verkeer. In het document 'Verkeer tijdelijke situatie' onderaan deze pagina ziet u de routes zolang er wordt gebouwd in De Cirkel. 

Routes na de bouw
Wanneer de bouw van het grootste deel van de woningen gereed is, bereik je De Cirkel met de auto vanaf de rotonde bij Haardijk via de Van Uterwyckallee, Ervenweg en de Van Coeverdenstraat. Dit wordt na de oplevering van de nieuwe woningen een belangrijke ontsluitingsroute. De doorsteek voor langzaam verkeer wordt geschikt gemaakt voor autoverkeer. Ook de route naar het oosten via de Heemsermarsweg blijft bestaan als ontsluitingsweg.

Op de fiets bereik je De Cirkel via meerdere routes. Je kunt fietsen via de Blanckvoortallee. Vanaf de Eugenboersdijk fietst u via de Havermarsweg. Ook vanuit noordelijke richting liggen meerdere fietsroutes. Op de kaart zie je de uiteindelijke routes voor autoverkeer en fietsverkeer in Marslanden.

Aanvragen nutsvoorziening

Een nutsvoorziening, zoals elektriciteit, gas, warmte en water, kun je aanvragen via de website www.mijnaansluiting.nl. Als voor je te bouwen huis nog geen adres of postcode bekend is, kun je een voorlopige bouwaansluiting aanvragen.

Bij de aanvraag geef je in dit geval voor het adres de meest dichtstbijzijnde postcode en huisnummer op. Bij de toevoeging van het huisnummer vul je in: nabij. Als de bouwwerkzaamheden zijn afgerond, kun je jouw voorlopige bouwaansluiting omzetten naar een permanente aansluiting.

Aanvraag
Voor een aanvraag via de website www.mijnaansluiting.nl heb je de volgende gegevens nodig:

  • Adresgegevens en gegevens van contactpersonen.
  • De gewenste aansluitingen en de benodigde capaciteit van de aansluitingen.
  • Een plattegrond van het pand waarop staat aangegeven waar de meterkast is.
  • De week waarin je de werkzaamheden bij voorkeur wil laten uitvoeren.

Lees meer informatie over het aanvragen van een (tijdelijke) nutsvoorziening via de website www.mijnaansluiting.nl.

Aardgasvrij bouwen

Nieuwbouwwoningen mogen met ingang van 1 juli 2018 niet meer worden aangesloten op het aardgasnet. Dit komt door een wijziging van de Gaswet.

Lees meer over deze maatregel

 

Woonteam

Heeft u interesse in een bouwkavel in de gemeente Hardenberg? Voor ondersteuning bij het aankoopproces kunt u terecht bij het Woonteam.