Hofsteeweg

De gemeente Hardenberg biedt aan de Hofsteeweg 4 in Collendoorn twee bouwkavels te koop aan. Op deze plek staat nu een woning met agrarische opstallen. Deze worden in opdracht van de gemeente gesloopt. Het gaat om twee bouwkavels van circa 4.500 m². Bieden kan vanaf € 227.750.

Op de vrijkomende plek is ruimte voor de nieuwbouw van twee woningen. De gemeente vindt het belangrijk dat de nieuw te bouwen woningen goed in het landschap passen. Daarnaast vindt de gemeente duurzaam en energiezuinig bouwen belangrijk.

Naar verwachting zijn de bouwkavels in de loop van 2020 beschikbaar. Van de bouwkavels is ongeveer 1.000 m² mandelig erf. Dit gedeelte komt bij overdracht voor rekening en risico van de gezamenlijke eigenaren en moet gezamenlijk ingericht worden als ontsluiting van de kavels richting de Hofsteeweg.

Belangstellenden voor één van de bouwkavels kunnen een offerte met een plan indienen. Het plan wordt onder andere beoordeeld op energie/duurzaamheid en in hoeverre het bouwplan past in het landschap. Het moment van levering van de bouwkavels is afhankelijk van de ruimtelijke procedures en van de sloop van de opstallen. Daarnaast bestaat een complete offerte uit:

  • Grondprijs
  • Plan van Aanpak

    • Beschrijving Energie en duurzaamheid
    • Bouwplan.

De inschrijffase start vanaf 11 december 2019. Bent u geïnteresseerd in één van deze kavels dan kunt u tot 31 januari 2020 een e-mail sturen naar hofsteeweg@hardenberg.nl. Bij uw aanmelding via de mail ontvangt u de inschrijfprocedure met bijbehorende documenten voor het plan.

Woonteam

Heeft u interesse in een bouwkavel in de gemeente Hardenberg? Voor ondersteuning bij het aankoopproces kunt u terecht bij het Woonteam.