Verkoopprocedure

1. Gedurende een periode van 6 weken (tot 24 oktober 2020 om 12.00 uur) kunt u uw interesse voor kavels op Garstlanden IV kenbaar maken door een inschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij het woonteam.

2. Het inschrijfformulier kunt u van de gemeentelijke site halen. Daarnaast leggen we inschrijfformulieren bij de balie in Hardenberg.

3. Heeft uw inschrijving betrekking op een kavel voor een 2^1 kap-woning? Dan dient u zich éénmalig als koppel (2 kavels) in te schrijven. Dubbele inschrijvingen (zoals inschrijven voor vrijstaand én tweekap en samenwonende koppels die ieder op eigen naam inschrijven ) worden uitgesloten van loting.

4. Voor alle kavels geldt een zelfbewoningsplicht van 6 maanden. Kavels zijn niet overdraagbaar aan anderen. Ook zijn de kavels niet bedoeld voor projectontwikkeling.

5. Wanneer u geen medebouwer kunt vinden, dan kunt u zich melden bij het woonteam. Dan kan het woonteam wellicht medebouwers aan elkaar koppelen.

6. Na 6 weken sluit de inschrijvingstermijn.

7. De inschrijvingen worden vervolgens gecheckt bij de GBA.

8. Zijn er per kavel meer inschrijvers dan zal er worden geloot.

9. Deze personen zullen worden uitgenodigd voor de loting.

10. Alle inschrijvers ontvangen voor de verloting een nummer op de avond zelf.

11. De (eventuele) loting / toewijzing vindt plaats op woensdag 11 november 2020 om 19.00 uur in mfc De Binder aan De Binder 11 in Gramsbergen.

12. De loting wordt verzorgd door de wethouder of een andere vertegenwoordiger van de gemeente (in bijzijn van de notaris).

13. Er vindt een loting plaats voor de vrijstaande kavels en een aparte loting voor de kavels voor een 2^1 kap woning.

14. De wethouder of gemeentelijke vertegenwoordiger trekt een nummer.

15. De na(am)men worden door de wethouder of gemeentelijke vertegenwoordiger voorgelezen en de perso(o)n(en) kom(en)t naar voren.

16. Vervolgens wordt er een keuze gemaakt uit de kavels die nog beschikbaar zijn. De betreffende kavel wordt gemarkeerd en de gegevens van de inschrijver (hierna te noemen optant) word genoteerd.

17. De optant voor deze kavel heeft vanaf dat moment een optie op de kavel en dient binnen 2 weken het optiebedrag van € 400 over te maken. Hiervoor ontvangt de optant een factuur.

18. Achter een kavel kunnen maximaal twee reservekandidaten worden geplaatst op de verlotingsavond zelf. Deze reserveplekken worden op dezelfde avond geloot.

19. Als de kavel van uw wens niet meer beschikbaar is, kunt u zich als reserve laten plaatsen achter desbetreffende kavel (mits er niet meer dan 2 reserves zijn).

20. Vanaf de eerstvolgende werkdag kan een ieder de 'overgebleven' kavels in optie nemen of zich reserve laten zetten achter de in optie gegeven kavels. Er mogen dan meer dan 2 reserves achter een kavel worden gezet. Toewijzing geschied op basis van volgorde van binnenkomst per mail/telefonisch contact.

Daarna volgt de reguliere procedure:
Wilt u zich inschrijven voor een kavel voor twee-onder-een-kapwoning? Dan moet er altijd een medebouwer zijn. De bouwer en medebouwer schrijven zich als koppel in (dus voor twee kavels!). Gaat de medebouwer niet verder? Dan bent u ook uw recht op inschrijving kwijt.

Als u geen medebouwer kunt vinden, dan kunt u de lijst met belangstellenden voor een twee-onder-een-kapwoning (voor zover aanwezig) inzien om een medebouwer te zoeken. Reeds betaalde optiegelden worden niet gerestitueerd.

Woonteam

Heeft u interesse in een bouwkavel in de gemeente Hardenberg? Voor ondersteuning bij het aankoopproces kunt u terecht bij het Woonteam.