Digitale inloopbijeenkomst Garstlanden IV

Het ontwerp-bestemmingsplan voor woningbouwplan Garstlanden IV ligt nog tot en met 29 april 2020 ter inzage. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is de geplande inloopbijeenkomst niet doorgegaan.

Daarom kunt u de plannen en tekeningen die de gemeente tijdens de inloopbijeenkomst had willen tonen op deze pagina bekijken, inclusief een toelichting.

Stedenbouwkundig plan

Garstlanden IV wordt in 2 fases gerealiseerd. De kavels in fase I gaan na de zomer in de verkoop. De bouw kan dan nog dit jaar starten. Het moment waarop fase II wordt ontwikkeld hangt af van de snelheid van verkoop en bouw van woningen in fase I.

In fase I worden vrijstaande, twee-onder-een-kapwoningen en rijenwoningen gebouwd. Op de noordelijke hoeklocatie bouwt Vechtdal Wonen 20 appartementen. Vechtdal heeft hiervoor een eerste schetsontwerp gemaakt. Volgens dit schetsontwerp zijn de appartementen over maximaal drie woonlagen verdeeld. Het ontwerp-bestemmingsplan geeft als maximale bouwhoogte voor deze kavel 9 meter.

Op de zuidelijke hoeklocatie geldt eveneens een maximale bouwhoogte van 9 meter. Bouwers/ontwikkelaars kunnen via een tender een bouwplan indienen voor deze locatie. Het is de bedoeling dat hier kooppatio’s of koopappartementen voor senioren worden gebouwd. De tender wordt na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan verder uitgewerkt en op de markt gezet.

Alle overige kavels voor vrijstaande woningen, twee onder een kapwoningen en rijwoningen hebben een maximale goothoogte van 6 meter en een maximale bouwhoogte van 11 meter.

In fase II is momenteel nog het volkstuincomplex gevestigd. Dit complex verhuist op termijn naar een andere locatie. De alternatieve locatie die nu nader onderzocht wordt ligt ten noorden van de Oostermaatsteeg en is op dit stedenbouwkundig plan indicatief aangegeven. Voor een nieuwe locatie is te zijner tijd een bestemmingsplanprocedure vereist. De komende jaren is verplaatsing nog niet aan de orde.

TitelTypeGrootteDownload
Stedenbouwkundig plan PDF1,00 MBDownload

Verkavelingstekening

De kavels die binnen de rode stippellijn liggen worden in het 3e kwartaal 2020 bouwrijp gemaakt. De kavels die buiten de rode stippellijn vallen worden een aantal maanden later bouwrijp gemaakt. De reden daarvoor is dat eerst de rioolwaterzuivering verwijderd wordt. Op de verkavelingstekening zijn onder andere de lengte- en breedtematen en het oppervlak van de percelen weergegeven.

De gemeente biedt in fase I vrije kavels aan voor een vrijstaande en twee-onder-een-kapwoning. Op de tekening aangegeven welke kavels door de gemeente worden uitgegeven.
Ook is aangegeven welke kavels door Vechtdal Wonen, Ter Steege Bouw en Exel Lemele bebouwd worden. Vechtdal realiseert in fase I huurwoningen- en appartementen. Ter Steege realiseert in fase I twee-onder-eenkapwoningen. Exel Lemele realiseert in fase I rijwoningen. Het groen en water langs de Hoge Esch blijft zoals het is.

Tussen fase I en II komt een brede groenstrook met fiets- en voetpad. Het huidige groen blijft zoveel mogelijk behouden. Op het inrichtingsplan is dit in profiel A – A’ nader uitgewerkt. Ook is een impressie gemaakt om een beter beeld te geven van de beoogde inrichting.

De kruising De Schakel - Hoge Esch is in dit bestemmingsplan opgenomen en wordt aangepast zodat er een veilige aansluiting tussen Schakel - Hoge Esch en Garstlanden IV komt.

TitelTypeGrootteDownload
Verkavelingstekening PDF691 KBDownload

Inrichtingsplan

Op deze kaart worden drie profielen van de wegen in de wijk weergegeven. Bestaande bomen, boom singels en water worden (zo veel mogelijk) behouden. In fase I wordt profiel B – B’ aangelegd. In fase II worden profiel A – A’ en C – C’ aangelegd.

TitelTypeGrootteDownload
Inrichtingsplan PDF1,74 MBDownload

Vogelvluchten & impressies

In het document ziet u een driedimensionale impressie op basis van het verkavelingsplan en de bestemmingsplanregels. Een aantal bestaande woningen uit Garstlanden III en van De Hoge Esch zijn op de vogelvlucht toegevoegd. Dit geeft een impressie van de verhoudingen tussen bestaande bouw en de beoogde nieuwbouw. Voor de impressie van de nieuwbouw is uitgegaan van de maximale goot- en bouwhoogte die voor de woningen en appartementen in de bestemmingsplanregels zijn opgenomen.

Dat wil niet zeggen dat elke koper van die maximale maten gebruik gaat maken. Op beeld ‘1 - De Hoge Esch’ is de overgang van bestaande woningen naar woonwijk Garstlanden IV weergegeven. Het behoudt van de bestaande watergang en het maken van een groene buffer resulteert in een vloeiende overgang naar de nieuwe woonwijk.

De brede openbare ruimte tussen de recreatieve verbindingen (fietsen en wandelen) is te zien op beeld 2 (impressie recreatieve verbinding). Deze verbinding zorgt voor een snelle en veilige route voor fietsers en voetgangers van- en naar Gramsbergen. De ruimte tussen deze twee verbindingen wordt ingevuld met openbare ruimte en waterberging.

TitelTypeGrootteDownload
Vogelvlucht en impressies PDF826 KBDownload

Appartementencomplex

Op de noordelijke hoeklocatie van Garstlanden IV is Vechtdal Wonen van plan om een appartementencomplex te bouwen. De 20 appartementen zijn bedoeld voor de sociale huursector. Het complex krijgt drie lagen en wordt maximaal 9 meter hoog. Bekijk hieronder de schetsontwerpen.

TitelTypeGrootteDownload
Tekening appartementencomplex Afbeelding4,93 MBDownload
Schetsontwerpen appartementencomplex PDF4,42 MBDownload

Zienswijze indienen

Een vraag of reactie op het plan die u rechtstreeks aan ons richt, geldt niet als zienswijze. U kunt een zienswijze op dit ontwerp-bestemmingsplan uiterlijk op 29 april indienen.

Vragen?

Hebt u vragen over deze informatie of wit u meer weten? Neem dan tijdens kantooruren contact met ons op door te mailen of te bellen:

Zij zullen uw vragen zo goed en snel mogelijk beantwoorden.

Woonteam

Heeft u interesse in een bouwkavel in de gemeente Hardenberg? Voor ondersteuning bij het aankoopproces kunt u terecht bij het Woonteam.