Garstlanden (Gramsbergen)

Wonen in de nieuwste wijk van een oud stadje

Het oude en sfeervolle stadje Gramsbergen bestaat al sinds de dertiende eeuw. Vooral de ligging aan de Vecht heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het ontstaan van Gramsbergen. Het stadje heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld als prettige woonkern en telt inmiddels ruim 3000 inwoners. Dit is mede te danken aan de gunstige ligging van Gramsbergen.

Gelukkig is het karakter van het stadje in het gezellige en sfeervolle centrum met al z’n voorzieningen goed bewaard gebleven. Dat maakt het bijzonder om er te wonen, bijvoorbeeld in Garstlanden. Hier zijn nog enkele kavels beschikbaar voor vrijstaande of twee-onder-een-kapwoningen.

Woongebied Garstlanden ligt ten zuiden van Gramsbergen, tussen de spoorlijn Zwolle-Emmen en de bestaande bebouwing van Gramsbergen. Het woongebied Garstlanden is ruim opgezet, sluit goed aan op de bestaande bebouwing en past prima bij het groene, dorpse en landelijke karakter van Gramsbergen.

Omdat nagenoeg alle kavels in eerdere delen van Garstlanden bebouwd of verkocht zijn, wordt dit woongebied in noordelijke richting verder uitgebreid met het plan Garstlanden IV. Als alles volgens planning verloopt, zijn de eerste kavels begin 2021 bouwrijp. De bouw van woningen op deze kavels kan dan starten.

Garstlanden IV

Garstlanden IV ligt ten noorden van de bestaande woonwijk en ten zuiden van de Oostermaatsteeg. Garstlanden IV wordt ontsloten door de weg die loopt vanaf de kruising van Het Broekbos met Het Spijk richting de Oostermaatsteeg. Daarnaast wordt in oost-westelijke richting een weg aangelegd die aansluit op de kruising van de Hoge Esch met de Ooster Esch. In het gebied is veel ruimte voor water, groen en spelen, zoals in de zone langs de Hoge Esch.

In totaal is hier de komende jaren ruimte voor 150 nieuwe woningen. Het gaat om vrijstaande, twee-onder-een-kapwoningen, rijenwoningen en appartementen. De verschillende typen koop- en huurwoningen zijn bedoeld voor starters, kleine huishoudens, gezinnen en ouderen.

Woningbouw in twee fases
De woningen in Garstlanden IV worden in twee fases gebouwd. In de eerste fase wordt gebouwd in de oostelijke helft van het gebied. Het gaat om:

  • 21 vrijstaande woningen
  • 28 twee-onder-een-kapwoningen
  • 19 rijenwoningen

Inschrijven voor een kavels in Garstlanden IV vanaf nu mogelijk

De gemeente geeft een groot deel van de kavels in Garstlanden IV zelf uit. Particulieren kunnen een kavel kopen van de gemeente en hier zelf een woning op (laten) bouwen. 

In de eerste fase geeft de gemeente 21 kavels uit voor een vrijstaande woning en 20 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning:

  • Een kavel voor een vrijstaande woning kost € 195 per vierkante meter exclusief 21 % btw.
  • Een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning kost € 185 per vierkante meter exclusief 21 % btw.

Bekijk de digitale kavelkaart

De inschrijving voor de gemeentelijke bouwkavels is gestart. De inschrijving sluit op vrijdag 23 oktober 2020. Belangstellenden voor een twee-onder-een-kapwoning moeten samen met een medebouwer als koppel (bouwer en medebouwer) inschrijven. Wie nog geen medebouwer heeft gevonden, kan contact opnemen met het Woonteam.

Inschrijfformulieren, een prijzenoverzicht en verkavelingsplan kunt u hieronder downloaden. U leest hieronder ook meer over de verkoopprocedure.

Lees meer over de verkoopprocedure

Loting en toewijzing
De loting en toewijzing van de kavels is gepland op 11 november. Tijdens de verlotingsavond kunnen inschrijvers op basis van loting en onder toeziend oog van een notaris een kavel kiezen en een optie nemen. Een optie op een kavel in Garstlanden IV kost € 400 en is vier maanden geldig.

Ontwikkelaars bouwen woningen

Op een aantal kavels worden door ontwikkelaars ‘projectmatig’ woningen gebouwd:

  • Ontwikkelaar Ter Steege bouwt 8 twee-onder-een-kapwoningen die te koop worden aangeboden.
  • Vechtdal Wonen bouwt 14 rijwoningen voor de sociale huur.
  • Ontwikkelaar Exel bouwt 5 rijwoningen voor de verkoop.

Neem voor meer informatie hierover rechtstreeks contact op met de ontwikkelaars.

Twee appartementencomplexen

In Garstlanden IV waren op twee plekken appartementengebouwen gepland. Deze locaties zijn uit het bestemmingsplan gehaald. Dat is gedaan naar aanleiding van reacties van omwonenden op het plan. En om de vaart erin te houden. Deze locaties staan nu in het bestemmingsplan als 'uit te werken wonen'.

Omdat de gemeente ook wil voldoen aan de vraag naar appartementen, wordt gezocht naar andere plekken in Gramsbergen voor de bouw van appartementen. Eén van de plekken die we onderzoeken ligt in het park ten noorden van de Oostermaatsteeg. Het is dus mogelijk dat hier op termijn een van de appartementencomplexen wordt gebouwd.

Als er een andere plek wordt gevonden voor de bouw van appartementen, komen op de oorspronkelijke locaties een aantal koopwoningen. Als er geen andere plek wordt gevonden, dan is het mogelijk dat op de oorspronkelijk beoogde locaties toch appartementen gebouwd worden.

* Voor het actuele aanbod per kern dient u de kavelkaart te raadplegen. Het verkavelingsplan geeft het plan weer zoals deze in het bestemmingsplan is vastgelegd.

** De voorwaarde in het beeldkwaliteitsplan over kwaliteitsscheidingen is niet meer actueel. De kosten voor het aanbrengen van deze scheidingen zijn voor de koper zelf.

Het Woonteam houdt u op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven? Neem dan contact op met het Woonteam. U kunt een e-mail sturen naar woonteam@hardenberg.nl of bellen naar 14 0523. Het Woonteam houdt u dan op de hoogte.

Aardgasvrij bouwen

Nieuwbouwwoningen mogen met ingang van 1 juli 2018 niet meer worden aangesloten op het aardgasnet. Dit komt door een wijziging van de Gaswet.

Lees meer over deze maatregel

 

Woonteam

Heeft u interesse in een bouwkavel in de gemeente Hardenberg? Voor ondersteuning bij het aankoopproces kunt u terecht bij het Woonteam.