Garstlanden (Gramsbergen)

Wonen in de nieuwste wijk van een oud stadje

Het oude en sfeervolle stadje Gramsbergen bestaat al sinds de dertiende eeuw. Vooral de ligging aan de Vecht heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het ontstaan van Gramsbergen. Het stadje heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld als prettige woonkern en telt inmiddels ruim 3000 inwoners. Dit is mede te danken aan de gunstige ligging van Gramsbergen.

Gelukkig is het karakter van het stadje in het gezellige en sfeervolle centrum met al z’n voorzieningen goed bewaard gebleven. Dat maakt het bijzonder om er te wonen, bijvoorbeeld in Garstlanden. Hier zijn nog enkele kavels beschikbaar voor vrijstaande of twee-onder-een-kapwoningen.

Woongebied Garstlanden ligt ten zuiden van Gramsbergen, tussen de spoorlijn Zwolle-Emmen en de bestaande bebouwing van Gramsbergen. Het woongebied Garstlanden is ruim opgezet, sluit goed aan op de bestaande bebouwing en past prima bij het groene, dorpse en landelijke karakter van Gramsbergen.

Garstlanden III: nog kavels beschikbaar

In Garstlanden III is nog 1 kavel beschikbaar voor vrijstaande woning. Er zijn nog 2 kavels beschikbaar voor een twee-onder-een-kapwoning.

  • Twee-onder-één kap: € 185 per m2 (exclusief btw)
  • Vrijstaand: € 195 per m2 (exclusief btw)

Bekijk een overzicht van de nog beschikbare kavels via de digitale kavelkaart Garstlanden III.

Nieuwe woningen Garstlanden IV

Omdat nagenoeg alle kavels in eerdere delen van Garstlanden bebouwd of verkocht zijn, zijn er plannen voor een verdere uitbreiding van dit woongebied in noordelijke richting. Het gebied Garstlanden IV ligt tussen De Hoge Esch, De Oostermaatsteeg, de nieuwbouw van Garstlanden III en Het Spijk.

In totaal is hier de komende jaren ruimte voor 150 nieuwe woningen. Het gaat om vrijstaande, twee-onder-een-kapwoningen, rijenwoningen en appartementen. De verschillende typen koop- en huurwoningen zijn bedoeld voor starters, kleine huishoudens, gezinnen en ouderen.

Woningbouw in twee fases
De woningen in Garstlanden IV worden in twee fases gebouwd. Als eerste wordt gebouwd in de oostelijke helft van het gebied. Het gaat om 21 vrijstaande, 28 twee-onder-een-kapwoningen, 19 rijenwoningen. Op de hoek van De Hoge Esch en de Oostermaatsteeg wordt volgens het plan een appartementencomplex gebouwd. Dit complex bestaat uit maximaal drie bouwlagen met 20 sociale huurappartementen.

Ontwerp-bestemmingsplan ter inzage
Het plan voor woningbouw in Garstlanden IV is vorig jaar besproken met omwonenden Stadsbelang Gramsbergen en belangstellenden voor een woning in Garstlanden IV. Naar aanleiding van de reacties is plan verder uitgewerkt in een ontwerp-bestemmingsplan. Dit plan ligt vanaf 19 maart tot en met 29 april 2020 ter inzage.

Digitale inloopbijeenkomst
Het is in de gemeente Hardenberg een goed gebruik dat in de periode dat een plan ter inzage ligt een inloopbijeenkomst wordt georganiseerd. Tijdens zo’n bijeenkomst is er gelegenheid om vragen te stellen of een nadere toelichting te krijgen. Vanwege de coronamaatregelen is een inloopbijeenkomst voorlopig niet mogelijk. Omdat we u toch de kans willen bieden om het plan te bekijken en vragen te stellen, organiseren we een digitale inloopbijeenkomst.

Inschrijven voor een kavel na de zomer mogelijk
Een groot deel van de kavels wordt door de gemeente Hardenberg uitgegeven. Particulieren kunnen hier zelf een vrijstaande of twee-onder-een-kapwoning bouwen. Naar verwachting is het na de zomervakantie mogelijk om in te schrijven voor een kavel. Hebt u belangstelling voor een kavel in Garstlanden IV en wilt u op de belangstellendenlijst worden geplaatst? Neem dan contact op met het Woonteam. U kunt een e-mail sturen naar woonteam@hardenberg.nl of bellen naar 14 0523. Het Woonteam houdt u dan op de hoogte.

Ontwikkelaars bouwen in Garstlanden IV projectmatig woningen. Vechtdal Wonen bouwt rijwoningen en appartementen voor (sociale) huur.

Start woningbouw nog dit jaar

Als alles volgens planning verloopt, wordt het bestemmingsplan nog voor de zomervakantie vastgesteld. Het bouwrijp maken van het gebied start dan na de zomervakantie. De bouw van woningen kan dan nog dit jaar starten.

Verkeer, groen en water

Garstlanden IV wordt ontsloten door de weg die loopt vanaf de kruising van Het Broekbos met Het Spijk richting de Oostermaatsteeg. Daarnaast wordt in oost-westelijke richting een weg aangelegd die aansluit op de kruising van de Hoge Esch met de Ooster Esch. In het gebied is veel ruimte voor water, groen en spelen, zoals in de zone langs de Hoge Esch.

* Voor het actuele aanbod per kern dient u de kavelkaart te raadplegen. Het verkavelingsplan geeft het plan weer zoals deze in het bestemmingsplan is vastgelegd.

** De voorwaarde in het beeldkwaliteitsplan over kwaliteitsscheidingen is niet meer actueel. De kosten voor het aanbrengen van deze scheidingen zijn voor de koper zelf.

Aardgasvrij bouwen

Nieuwbouwwoningen mogen met ingang van 1 juli 2018 niet meer worden aangesloten op het aardgasnet. Dit komt door een wijziging van de Gaswet.

Lees meer over deze maatregel

 

Woonteam

Heeft u interesse in een bouwkavel in de gemeente Hardenberg? Voor ondersteuning bij het aankoopproces kunt u terecht bij het Woonteam.