Garstlanden (Gramsbergen)

Wonen in de nieuwste wijk van een oud stadje

Het oude en sfeervolle stadje Gramsbergen bestaat al sinds de dertiende eeuw. Vooral de ligging aan de Vecht heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het ontstaan van Gramsbergen. Het stadje heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld als prettige woonkern en telt inmiddels ruim 3000 inwoners. Dit is mede te danken aan de gunstige ligging van Gramsbergen.

Gelukkig is het karakter van het stadje in het gezellige en sfeervolle centrum met al z’n voorzieningen goed bewaard gebleven. Dat maakt het bijzonder om er te wonen, bijvoorbeeld in Garstlanden. Hier zijn nog enkele kavels beschikbaar voor vrijstaande of twee-onder-een-kapwoningen.

Woongebied Garstlanden ligt ten noorden van Gramsbergen, tussen de spoorlijn Zwolle-Emmen en de bestaande bebouwing van Gramsbergen. Het woongebied Garstlanden is ruim opgezet, sluit goed aan op de bestaande bebouwing en past prima bij het groene, dorpse en landelijke karakter van Gramsbergen.

Prijzen Garstlanden III

In Garstlanden III is nog 1 kavel beschikbaar voor vrijstaande woningen. Er zijn nog 2 kavels beschikbaar voor een twee-onder-een-kapwoning.

  • Twee-onder-één kap: € 185 per m2 (exclusief btw)
  • Vrijstaand: € 195 per m2 (exclusief btw)

Bekijk een overzicht van de nog beschikbare kavels via de digitale kavelkaart Garstlanden III.

Uitbreiding: Garstlanden IV

Omdat nagenoeg alle kavels in eerdere delen van Garstlanden bebouwd of verkocht zijn, zijn er plannen voor een verder uitbreiding van dit woongebied in noordelijke richting. Garstlanden IV ligt ten noorden van Het Spijk en ten zuiden van De Hoge Esch en de Oostermaatsteeg.

In overleg met Stadsbelang Gramsbergen is een plan gemaakt voor de bouw van koop- en sociale huurwoningen in Garstlanden IV. De woningen zijn bedoeld voor zowel starters, kleine huishoudens, gezinnen en ouderen.

Stedenbouwkundige schets
Het concept van de stedenbouwkundige schets werd in juli 2019 tijdens een drukbezochte inloopbijeenkomst getoond. Veel belangstellenden voor een kavel, woning of appartement kwamen de plannen bekijken. Ook veel omwonenden kwamen langs om het plan te bekijken. U kunt het concept van de stedenbouwkundige schets verderop op deze pagina downloaden.

Garstlanden IV wordt in twee fases ontwikkeld. Als eerste wordt in de oostelijke helft van het gebied gebouwd. Volgens het concept van de stedenbouwkundige schets is hier ruimte voor circa 20 vrijstaande, 28 twee-onder-een-kapwoningen, 17 rijwoningen en appartementen voor starters. Aan de oostkant van de eerste fase, is ruimte voor een appartementencomplex.

Aan de noordkant van het gebied (hoek De Hoge Esch en Oostermaatsteeg) is eveneens een appartementencomplex met meerdere verdiepingen gepland. Dit appartementencomplex wordt in de eerste fase gebouwd.

De circa 70 woningen in het westelijke deel van Garstlanden IV worden in de tweede fase gebouwd.

Kavels en woningen in Garstlanden IV
Een groot deel van de kavels in Garstlanden IV wordt door de gemeente Hardenberg uitgegeven. Particulieren kunnen hier zelf een vrijstaande of twee-onder-een-kapwoning bouwen. Naar verwachting start de uitgifte van de kavels in het tweede kwartaal van 2020. De bouw van woningen in Garstlanden IV kan op z’n vroegst in het derde kwartaal van 2020 starten.

Hebt u belangstelling voor een kavel in Garstlanden IV en wilt u op de belangstellendenlijst worden geplaatst? Neem dan contact op met het Woonteam. U kunt een e-mail sturen naar woonteam@hardenberg.nl, of bellen naar 14 0523. Het Woonteam houdt u dan op de hoogte.

Ontwikkelaars bouwen in Garstlanden IV projectmatig woningen. Corporatie Vechtdal Wonen bouwt rijwoningen en appartementen voor (sociale) huur.

Verkeer, groen en water
Garstlanden IV wordt ontsloten door de weg die loopt vanaf de kruising van Het Broekbos met Het Spijk richting de Oostermaatsteeg. Daarnaast wordt in oost-westelijke richting een weg aangelegd die aansluit op de kruising van de Hoge Esch met de Ooster Esch.
In het gebied is veel ruimte voor water, groen en spelen, zoals in de zone langs de Hoge Esch.

Bestemmingsplanprocedure
Om de bouw van woningen in dit gebied mogelijk te maken, wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt. De procedure hiervoor start naar verwachting na de zomer van 2019. Volgens de huidige planning kan het bestemmingsplan in het tweede kwartaal van 2020 worden vastgesteld. In dezelfde periode start de inschrijving voor kavels. Daarna wordt het gebied bouwrijp gemaakt. De bouw van woningen kan dan in het derde kwartaal van 2020 starten.

* Voor het actuele aanbod per kern dient u de kavelkaart te raadplegen. Het verkavelingsplan geeft het plan weer zoals deze in het bestemmingsplan is vastgelegd.

Aardgasvrij bouwen

Nieuwbouwwoningen mogen met ingang van 1 juli 2018 niet meer worden aangesloten op het aardgasnet. Dit komt door een wijziging van de Gaswet.

Lees meer over deze maatregel

 

Woonteam

Heeft u interesse in een bouwkavel in de gemeente Hardenberg? Voor ondersteuning bij het aankoopproces kunt u terecht bij het Woonteam.