Garstlanden (Gramsbergen)

Wonen in de nieuwste wijk van een oud stadje

Het oude en sfeervolle stadje Gramsbergen bestaat al sinds de dertiende eeuw. Vooral de ligging aan de Vecht heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het ontstaan van Gramsbergen. Het stadje heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld als prettige woonkern en telt inmiddels ruim 3000 inwoners. Dit is mede te danken aan de gunstige ligging van Gramsbergen.

Gelukkig is het karakter van het stadje in het gezellige en sfeervolle centrum met al z’n voorzieningen goed bewaard gebleven. Dat maakt het bijzonder om er te wonen, bijvoorbeeld in Garstlanden. Hier zijn nog enkele kavels beschikbaar voor vrijstaande of twee-onder-een-kapwoningen.

Woongebied Garstlanden ligt ten zuiden van Gramsbergen, tussen de spoorlijn Zwolle-Emmen en de bestaande bebouwing van Gramsbergen. Het woongebied Garstlanden is ruim opgezet, sluit goed aan op de bestaande bebouwing en past prima bij het groene, dorpse en landelijke karakter van Gramsbergen.

Omdat nagenoeg alle kavels in eerdere delen van Garstlanden bebouwd of verkocht zijn, wordt dit woongebied in noordelijke richting verder uitgebreid met het plan Garstlanden IV. Als alles volgens planning verloopt, zijn de eerste kavels op 1 maart 2021 bouwrijp. De bouw van woningen op deze kavels kan dan starten.

Garstlanden IV

Garstlanden IV ligt ten noorden van de bestaande woonwijk en ten zuiden van de Oostermaatsteeg. Garstlanden IV wordt ontsloten door de weg die loopt vanaf de kruising van Het Broekbos met Het Spijk richting de Oostermaatsteeg. Daarnaast wordt in oost-westelijke richting een weg aangelegd die aansluit op de kruising van de Hoge Esch met de Ooster Esch. In het gebied is veel ruimte voor water, groen en spelen, zoals in de zone langs de Hoge Esch.

In totaal is hier de komende jaren ruimte voor 150 nieuwe woningen. Het gaat om vrijstaande, twee-onder-een-kapwoningen, rijenwoningen en appartementen. De verschillende typen koop- en huurwoningen zijn bedoeld voor starters, kleine huishoudens, gezinnen en ouderen.

Woningbouw in twee fases
De woningen in Garstlanden IV worden in twee fases gebouwd. In de eerste fase wordt gebouwd in de oostelijke helft van het gebied. Het gaat om:

 • 21 vrijstaande woningen
 • 28 twee-onder-een-kapwoningen
 • 19 rijenwoningen

Beschikbare kavels in Garstlanden IV

De gemeente geeft een groot deel van de kavels in Garstlanden IV zelf uit. Particulieren kunnen een kavel kopen van de gemeente en hier zelf een woning op (laten) bouwen. 

In de eerste fase geeft de gemeente 21 kavels uit voor een vrijstaande woning en 20 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning:

 • Een kavel voor een vrijstaande woning kost € 195 per vierkante meter exclusief 21 % btw.
 • Een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning kost € 185 per vierkante meter exclusief 21 % btw.

Bekijk de digitale kavelkaart

Interesse in een kavel in Garstlanden IV? Neem contact op met het Woonteam.Een optie op een kavel in Garstlanden IV kost € 400 en is vier maanden geldig.Wilt u een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning? Dan moet er altijd een medebouwer zijn. Als u geen medebouwer kunt vinden, dan kunt u de lijst met belangstellenden voor een twee-onder-een-kapwoning (voor zover aanwezig) inzien om een medebouwer te zoeken.

Ontwikkelaars bouwen woningen

Op een aantal kavels worden door ontwikkelaars ‘projectmatig’ woningen gebouwd:

 • Ontwikkelaar Ter Steege bouwt 8 twee-onder-een-kapwoningen die te koop worden aangeboden.
 • Vechtdal Wonen bouwt 14 rijwoningen voor de sociale huur.
 • Ontwikkelaar Exel bouwt 5 rijwoningen voor de verkoop.

Neem voor meer informatie hierover rechtstreeks contact op met de ontwikkelaars.

Bouwrijp maken

De werkzaamheden om het eerste deel van Garstlanden IV bouwrijp te maken gaan binnenkort van start. Als eerste wordt fase 1a bouwrijp gemaakt. Deze kavels zijn in maart 2021 bouwrijp. De bouw van de woningen in dit deel kan dan starten. Het bouwrijp maken van fase 1b start nadat het rioolgemaal verplaatst is. Dit gebeurt in de loop van 2021. Deze kavels zijn naar verwachting in september 2021 bouwrijp. Het gaat om de kavels 45 tot en met 47 en de kavels 60 tot en met 67. Voor bouwverkeer van en naar Garstlanden IV wordt een aparte bouwweg aangelegd. Hieronder in de documenten vindt u de faseringsplanning en de routing van het bouwverkeer.

Twee appartementencomplexen

In Garstlanden IV waren op twee plekken appartementengebouwen gepland. Het plan was om in de noordwesthoek van Garstlanden IV circa 20 sociale huurappartementen te bouwen. In de zuidoosthoek zouden koopappartementen of patio’s kunnen komen. Omwonenden hebben gereageerd op het plan en willen hun vrije uitzicht behouden. Om de vaart erin te houden en om te kunnen starten met de kavelverkoop, zijn deze locaties uit het bestemmingsplan gehaald. De beoogde locaties behouden de bestemming ‘uit te werken’. Het nieuwe bestemmingsplan voor
Garstlanden IV is ondertussen vastgesteld en onherroepelijk geworden.

Omdat er in Gramsbergen vooral vraag is naar sociale huurappartementen, is onderzoek gedaan naar mogelijk andere plekken in Gramsbergen voor de bouw van deze appartementen. In overleg met Stadsbelang Gramsbergen en Vechtdal Wonen zijn meerdere  plekken onderzocht:

 • Park Oostermaatsteeg
 • Stationsstraat 24
 • Kanaaldijk 2 en 3 (Wildkamp, voormalige gemeentewerf)
 • Goordijk (voormalig Sima-terrein)

Uit het onderzoek blijkt dat de plekken Park Oostermaatsteeg, Stationsweg 24 en Kanaaldijk 2/3 niet kansrijk zijn. Deze plekken vallen dus af voor de bouw van sociale huurappartementen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de plek aan de Goordijk nog nader te onderzoeken. De gemeente neemt hiervoor contact op met de huidige eigenaar. Hierbij wil het college ook goed kijken naar de financiële haalbaarheid. Mocht blijken dat de locatie Goordijk na het nader onderzoek niet mogelijk blijkt, dan gaat het college weer aan de slag met de oorspronkelijke plek voor sociale huurappartementen in de noordwesthoek van Garstlanden IV. Het college wil dan in overleg met de omwonenden en Vechtdal Wonen proberen te komen tot een goed plan waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Nieuwsbrief over ontwikkelingen in Garstlanden IV

Op 12 november 2020 verscheen een nieuwsbrief over de ontwikkelingen in Garstlanden IV. Hierin staat meer informatie over de planning van het bouwrijp maken, het verplaatsen van het rioolgemaal en het onderzoek naar plekken voor appartementen. U vindt de nieuwsbrief hieronder bij de documenten.

* Voor het actuele aanbod per kern dient u de kavelkaart te raadplegen. Het verkavelingsplan geeft het plan weer zoals deze in het bestemmingsplan is vastgelegd.

** De voorwaarde in het beeldkwaliteitsplan over kwaliteitsscheidingen is niet meer actueel. De kosten voor het aanbrengen van deze scheidingen zijn voor de koper zelf.

Het Woonteam houdt u op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven? Neem dan contact op met het Woonteam. U kunt een e-mail sturen naar woonteam@hardenberg.nl of bellen naar 14 0523. Het Woonteam houdt u dan op de hoogte.

Aardgasvrij bouwen

Nieuwbouwwoningen mogen met ingang van 1 juli 2018 niet meer worden aangesloten op het aardgasnet. Dit komt door een wijziging van de Gaswet.

Lees meer over deze maatregel

 

Woonteam

Heeft u interesse in een bouwkavel in de gemeente Hardenberg? Voor ondersteuning bij het aankoopproces kunt u terecht bij het Woonteam.