De Wieken (Lutten)

In woongebied De Wieken in Lutten worden de komende jaren maximaal 49 nieuwe woningen gebouwd. Het ontwerp-bestemmingsplan voor het eerste deel van de nieuwe woningen ligt vanaf 12 november ter inzage. Als alles volgens planning verloopt, gaan de kavels rond de zomer van 2021 in de verkoop. De bouw van woningen kan dan eind 2021 starten.

De nieuwe woonwijk De Wieken komt aan de oostkant van Lutten, ten oosten van de begraafplaats. Deze woonbuurt wordt aan de zuidkant verder uitgebreid. In de komende jaren is hier ruimte voor maximaal 49 nieuwe woningen. Het gaat om verschillende soorten woningen voor allerlei doelgroepen: van starters op de woningmarkt tot ouderen. De woningen worden niet allemaal in één keer gebouwd. Dat gebeurt in fases. Als eerste wordt in het noordelijke deel van het plangebied gebouwd, aansluitend aan de al eerder gebouwde woningen in De Wieken I.

14 nieuwe woningen in de eerste fase
In de eerste fase van De Wieken II worden 14 nieuwe woningen gebouwd:

  • 5 vrijstaande woningen
  • 4 twee-onder-een-kapwoningen
  • 5 rijenwoningen (sociale huur).

De gemeente gaat de kavels voor de vrijstaande en tweekappers zelf uitgeven. Particulieren kunnen hier zelf een woning (laten)bouwen. Op alle kavels geldt een maximale goothoogte van 6 meter en een maximale bouwhoogte van 11 meter. Vechtdal Wonen bouwt in de noordwesthoek van fase 1 de rijenwoningen en biedt deze aan als sociale huurwoningen.

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt vanaf 12 november ter inzage

Klik om te vergroten

Om de bouw van woningen in De Wieken mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het ontwerp van dit bestemmingsplan ligt vanaf 12 november 2020 zes weken lang ter inzage. In het ontwerp-bestemmingsplan is te zien op welke plek de woningen gebouwd worden. Ook is te zien waar groen, water en wagen/paden worden aangelegd. In het nieuwe bestemmingsplan krijgt het noordelijke deel de bestemming ‘wonen’. Het zuidelijke deel (fase 2) krijgt de bestemming ‘nader uit te werken’.

Bekijk het stedenbouwkundig ontwerp voor fase 1 van De Wieken (PDF, 4.91 Mb)

Bekijk de verbeelding uit het bestemmingsplan (PDF, 0,04 Mb)

Het ontwerp-bestemmingsplan is vanaf 12 november 2020 te zien onder de ‘ruimtelijke plannen’ van deze website.

Planning

  • Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ter inzage vanaf 12 november 2020 tot en met 24 december 2020.
  • Na de terinzagelegging verwerkt de gemeente zienwijzen op het ontwerp-bestemmingsplan.
  • Vervolgens biedt het college van B&W het bestemmingsplan voor vaststelling aan de gemeenteraad (2e kwartaal 2021).
  • Als alles volgens planning verloopt, kan de gemeenteraad het bestemmingsplan in het voorjaar van 2021 vaststellen (2e kwartaal 2021).
  • De kavels gaan dan rond de zomer van 2021 in de verkoop (3e en 4e kwartaal 2021).
  • De gemeente maakt de kavels in de tweede helft van 2021 bouwrijp.
  • De bouw van de eerste woningen kan eind 2021 starten.

Nog eens 35 woningen in fase 2
In de tweede fase van De Wieken II is ruimte voor maximaal 35 nieuwe woningen. Het is nog niet bekend om wat voor woningen het gaat. Dit wordt later nader uitgewerkt. Er wordt dan opnieuw een (verkorte) bestemmingsplanprocedure gevolgd. Wanneer dit gebeurt is afhankelijk van de snelheid van verkoop en bouw van de woningen in fase 1.De komende jaren is dit nog niet aan de orde.

Beheersverordening en beeldkwaliteitsplan

Als u een woning wilt bouwen in De Wieken, moet deze aan een aantal eisen voldoen. Uw bouwplan wordt bij de aanvraag van de omgevingsvergunning getoetst door de welstandscommissie. Ook is er voor De Wieken een beeldkwaliteitsplan opgesteld waarin regels en uitgangspunten staan met betrekking tot de vorm en architectuur van de woningen, het kleur- en materiaalgebruik van de gevels en de kleur van het dak. Het beeldkwaliteitsplan geeft tevens aanwijzingen met betrekking tot erfscheidingen, omdat deze het beeld van de buurt bepalen. In het bestemmingsplan staan bestemmingsbepalingen waarmee u rekening moet houden.

Blijf op de hoogte

Belangstellenden die op de hoogte willen blijven kunnen zich melden bij het woonteam van de gemeente Hardenberg: woonteam@hardenberg.nl.

Woonteam

Heeft u interesse in een bouwkavel in de gemeente Hardenberg? Voor ondersteuning bij het aankoopproces kunt u terecht bij het Woonteam.