De Meerstal (Kloosterhaar)

In woningbouwplan De Meerstal in Kloosterhaar zijn in de afgelopen jaren vrijstaande of twee-onder-een-kapwoningen gebouwd. Momenteel werkt de gemeente aan een plan voor woningbouw in De Meerstal II.

Kloosterhaar ligt in het zuiden van de gemeente Hardenberg, vlakbij de grens met Duitsland en Twente. Het dorp ligt op een steenworp afstand van natuurreservaat De Engbertsdijkvenen. Als gevolg van zandwinning zijn in de omgeving grote waterplassen ontstaan.

Woongebied De Meerstal ligt aan de zuidwestelijke rand van Kloosterhaar, grenzend aan de wijk Kleinhaar én aan een open landbouwgebied. In De Meerstal komt de kenmerkende landelijke omgeving van Kloosterhaar goed tot z’n recht. Er is veel ruimte voor groen, water en speelvoorzieningen.

De Meerstal I

In het eerste deel van De Meerstal is de afgelopen jaren al flink gebouwd. Hier zijn nog enkele kavels beschikbaar voor woningbouw in de vrije sector.

Prijzen

  • Twee-onder-één kap: € 160 per m2 (exclusief btw)
  • Vrijstaand: € 170 per m2 (exclusief btw)

Bekijk een overzicht van beschikbare kavels via de digitale kavelkaart.

De Meerstal II

De gemeente werkt aan een plan voor woningbouw in De Meerstal II. Dit gebied ligt tussen de
al gebouwde woningen in De Meerstal I en het bos en de weilanden. De Meerstal II is straks bereikbaar via de Meerstal I. Ook dit nieuwste deel van De Meerstal wordt groen ingericht, met verschillende groenstroken en wadi’s om regenwater op te vangen.

Circa 32 woningen in De Meerstal II
In de komende jaren is hier ruimte voor circa 32 woningen. De nieuwe woningen in De Meerstal II worden niet allemaal in één keer gebouwd. Dat gebeurt in fases. Als eerste wordt gebouwd aan de noordkant van het gebied (fase 1). Hier komen circa 16 woningen. Het gaat om 2 vrijstaande woningen en 14 twee-onder-een-kapwoningen. De gemeente geeft deze kavels uit.

Een nieuw bestemmingsplan is in de maak
Om de bouw van nieuwe woningen in De Meerstal II mogelijk te maken, maakt de gemeente een nieuw bestemmingsplan. In het nieuwe bestemmingsplan krijgt het noordelijke deel de bestemming ‘wonen’. Het zuidelijke deel (fase 2) krijgt de bestemming ‘nader uit te werken’. Ook in het zuidelijke deel komen verschillende typen woningen voor diverse doelgroepen.

Planning
Het bestemmingsplan word eind 2020 voor het eerst aan het college van B&W voorgelegd. Daarna wordt het plan ter inzage gelegd. In het voorjaar van 2021 kan het bestemmingsplan door de gemeenteraad worden vastgesteld. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, kan het bouwrijp maken van het noordelijke deel (fase 1) starten. Dit is op z’n vroegst in het voorjaar van 2021. In die periode start dan ook de verkoop van kavels. De bouw van de woningen kan dan in de zomer 2021 starten.

Beheersverordening en beeldkwaliteitsplan

Als u een woning wilt bouwen in De Meerstal, moet deze aan een aantal eisen voldoen. Uw bouwplan wordt bij de aanvraag van de omgevingsvergunning getoetst door de welstandscommissie.

Ook is er voor De Meerstal een beeldkwaliteitsplan opgesteld waarin regels en uitgangspunten staan met betrekking tot de vorm en architectuur van de woningen, het kleur- en materiaalgebruik van de gevels en de kleur van het dak. Het beeldkwaliteitsplan geeft tevens aanwijzingen met betrekking tot erfscheidingen, omdat deze het beeld van de buurt bepalen. In de beheersverordening staan bestemmingsbepalingen waarmee u rekening moet houden.

* Voor het actuele aanbod per kern dient u de kavelkaart te raadplegen. Het verkavelingsplan geeft het plan weer zoals deze in het bestemmingsplan is vastgelegd.

** De voorwaarde in het beeldkwaliteitsplan over kwaliteitsscheidingen is niet meer actueel. De kosten voor het aanbrengen van deze scheidingen zijn voor de koper zelf.

Aardgasvrij bouwen

Nieuwbouwwoningen mogen met ingang van 1 juli 2018 niet meer worden aangesloten op het aardgasnet. Dit komt door een wijziging van de Gaswet.

Lees meer over deze maatregel

 

Woonteam

Heeft u interesse in een bouwkavel in de gemeente Hardenberg? Voor ondersteuning bij het aankoopproces kunt u terecht bij het Woonteam.