De Meerstal (Kloosterhaar)

In woningbouwplan De Meerstal in Kloosterhaar zijn in de afgelopen jaren vrijstaande of twee-onder-een-kapwoningen gebouwd. Er ligt een nieuw plan voor de bouw van maximaal 36 nieuwe woningen in De Meerstal II. De kavelverkoop voor de eerste nieuwe woningen start rond de zomer van 2021. Het ontwerp-bestemmingsplan voor De Meerstal II ligt vanaf 12 november 2020 ter inzage.

Kloosterhaar ligt in het zuiden van de gemeente Hardenberg, vlakbij de grens met Duitsland en Twente. Het dorp ligt op een steenworp afstand van natuurreservaat De Engbertsdijkvenen. Als gevolg van zandwinning zijn in de omgeving grote waterplassen ontstaan.
Woongebied De Meerstal ligt aan de zuidwestelijke rand van Kloosterhaar, grenzend aan de wijk Kleinhaar én aan een open landbouwgebied. In De Meerstal komt de kenmerkende landelijke omgeving van Kloosterhaar goed tot z’n recht. Er is veel ruimte voor groen en water.

In het eerste deel van De Meerstal is de afgelopen jaren al flink gebouwd. Alle kavels zijn hier verkocht. Omdat er nog wel vraag is naar woningen ligt er een plan voor woningbouw in De Meerstal II.

De Meerstal II

Het plan voor de bouw van maximaal 36 nieuwe woningen in De Meerstal II in Kloosterhaar is verder uitgewerkt. Het ontwerp-bestemmingsplan ligt vanaf 12 november 2020 ter inzage.

De Meerstal II ligt aan de westkant van de al gebouwde woningen in De Meerstal I, nabij het bos en de weilanden. In de komende jaren is hier ruimte voor maximaal 36 nieuwe woningen. De woningen worden niet allemaal in één keer gebouwd. Dat gebeurt in fases.

16 nieuwe woningen in de eerste fase
Als eerste wordt vanaf eind 2021 het noordelijke deel van het plangebied gebouwd. In deze eerste fase van De Meerstal II worden 16 nieuwe woningen gebouwd.

  • 2 vrijstaande woningen
  • 14 twee-onder-een-kapwoningen

De gemeente gaat de kavels zelf uitgeven. De kavelverkoop start naar verwachting rond de zomer van 2021. Particulieren kunnen hier zelf een woning (laten) bouwen. Op alle kavels geldt een maximale goothoogte van 6 meter en een maximale bouwhoogte van 11 meter.

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt vanaf 12 november ter inzage

Klik om te vergroten

Om de bouw van woningen in De Meerstal II mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het ontwerp van dit bestemmingsplan ligt vanaf 12 november 2020 zes weken lang ter inzage. In het ontwerp-bestemmingsplan is te zien op welke plek de woningen gebouwd worden. Ook is te zien waar groen, water en wagen/paden worden aangelegd.
In het nieuwe bestemmingsplan krijgt het noordelijke deel de bestemming ‘wonen’. Het zuidelijke deel (fase 2) krijgt de bestemming ‘nader uit te werken’.

Bekijk het stedenbouwkundig ontwerp voor fase 1 van De Meerstal II (PDF, 0,61 Mb)

Bekijk de verbeelding uit het bestemmingsplan (PDF, 0,21 Mb)

Het ontwerp-bestemmingsplan is vanaf 12 november 2020 te zien onder ‘ruimtelijke plannen’ van deze website.

Bereikbaarheid en groen

De Meerstal II is straks bereikbaar via de Meerstal I. Ook dit nieuwste deel van De Meerstal wordt groen ingericht.

Planning

  • Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ter inzage vanaf 12 november 2020 tot en met 24 december 2020.
  • Na de terinzagelegging verwerkt de gemeente zienswijzen op het ontwerp-bestemmingsplan.
  • Vervolgens biedt het college van B&W het bestemmingsplan voor vaststelling aan de gemeenteraad (2e kwartaal 2021).
  • Als alles volgens planning verloopt, kan de gemeenteraad het bestemmingsplan in het voorjaar van 2021 vaststellen (2e kwartaal 2021).
  • De kavels gaan dan rond de zomer van 2021 in de verkoop (3e en 4e kwartaal 2021).
  • De gemeente maakt de kavels in de tweede helft van 2021 bouwrijp.
  • De bouw van de eerste woningen kan eind 2021 starten.

Nog eens 20 woningen in fase 2
In de tweede fase van De Meerstal II is ruimte voor maximaal 20 nieuwe woningen. Het is nog niet bekend om wat voor woningen het gaat. Dit wordt later nader uitgewerkt. Er wordt dan opnieuw een (verkorte) bestemmingsplanprocedure gevolgd. Wanneer dit gebeurt is afhankelijk van de snelheid van verkoop en bouw van de woningen in fase 1. De komende jaren is dit nog niet aan de orde.

Beheersverordening en beeldkwaliteitsplan

Als u een woning wilt bouwen in De Meerstal, moet deze aan een aantal eisen voldoen. Uw bouwplan wordt bij de aanvraag van de omgevingsvergunning getoetst door de welstandscommissie. Ook is er voor De Meerstal een beeldkwaliteitsplan opgesteld waarin regels en uitgangspunten staan met betrekking tot de vorm en architectuur van de woningen, het kleur- en materiaalgebruik van de gevels en de kleur van het dak. Het beeldkwaliteitsplan geeft tevens aanwijzingen met betrekking tot erfscheidingen, omdat deze het beeld van de buurt bepalen. In het bestemmingsplan staan bestemmingsbepalingen waarmee u rekening moet houden.

Blijf op de hoogte

Belangstellenden die op de hoogte willen blijven kunnen zich melden bij het woonteam van de gemeente Hardenberg: woonteam@hardenberg.nl.

Aardgasvrij bouwen

Nieuwbouwwoningen mogen met ingang van 1 juli 2018 niet meer worden aangesloten op het aardgasnet. Dit komt door een wijziging van de Gaswet.

Lees meer over deze maatregel

 

Woonteam

Heeft u interesse in een bouwkavel in de gemeente Hardenberg? Voor ondersteuning bij het aankoopproces kunt u terecht bij het Woonteam.