De Marke (Mariënberg)

Landschappen ontmoeten elkaar in de Marke II

Mariënberg ligt op korte afstand van de rivier de Vecht en heeft bijna 700 inwoners. Het dorp heeft een actieve dorpsgemeenschap. Aan de noordoostkant van het dorp ligt woningbouwplan De Marke. Aansluitend aan het bestaande woongebied, is hier het woongebied De Marke II gepland met de komende 10 jaar ruimte voor ongeveer 30 woningen.

De Marke II ligt precies op de overgang van een essen-/kampenlandschap en het veenontginningslandschap. Beide landschappen ontmoeten elkaar in De Marke II. De gemeente heeft hier vanaf 2012 kavels beschikbaar voor vrijstaande of twee-onder-een-kapwoningen.

De kenmerkende elementen van het essen- en kampenlandschap, zoals het afwisselende en onregelmatige karakter met essen die zijn omgeven door singels en houtwallen, zijn terug te zien in de gebogen straten en groene brinkjes. Doordat de rooilijnen tot de weg variëren, ontstaat een afwisselend beeld. Dit alles geeft De Marke II een speelse, dorpse en informele sfeer.

Woningen mogen uit één of twee bouwlagen bestaan en moeten een duidelijke kap hebben. De bestaande eikensingel aan de noordwestkant van het plangebied blijft gehandhaafd en op verschillende plekken zijn groenstroken en wadi’s gepland. Dit biedt ook mogelijkheden voor spelen of wandelen. Duurzaamheid wordt een belangrijk thema in De Marke II. Zo liggen de kavels zo gunstig mogelijk ten opzichte van de zon, zodat zonne-energie zo optimaal mogelijk toegepast kan worden.

Prijzen

  • Twee-onder-één kap: € 175 per m2 (exclusief btw)
  • Vrijstaand: € 185 per m2 (exclusief btw)

Bekijk een overzicht van beschikbare kavels via de digitale kavelkaart.

* Voor het actuele aanbod per kern dient u de kavelkaart te raadplegen. Het verkavelingsplan geeft het plan weer zoals deze in het bestemmingsplan is vastgelegd.

Aardgasvrij bouwen

Nieuwbouwwoningen mogen met ingang van 1 juli 2018 niet meer worden aangesloten op het aardgasnet. Dit komt door een wijziging van de Gaswet.

Lees meer over deze maatregel

 

Woonteam

Heeft u interesse in een bouwkavel in de gemeente Hardenberg? Voor ondersteuning bij het aankoopproces kunt u terecht bij het Woonteam.