Bransveen (Dedemsvaart)

Ruimte voor groen en water

Aan de zuidkant van Dedemsvaart vind je de nieuw woonbuurt Bransveen. In Bransveen worden de komende jaren ongeveer 380 woningen gebouwd. Bransveen ligt aan de rand van het groene buitengebied en is een groene, duurzame en overzichtelijke buurt met een bijzonder prettig woon- en leefklimaat.

Het ontwerp van de buurt is geïnspireerd op het sfeerbeeld van de oude kanalen en wijken in Dedemsvaart, met daarlangs gevarieerde bebouwing en veel groen. Lange zichtlijnen, ook vanuit de buurt naar het landelijke gebied, bepalen het beeld.

De buurt krijgt het groene en natuurlijke karakter niet alleen door de ligging naast het open landelijke gebied, maar ook doordat er in het openbaar gebied van de buurt veel ruimte is voor groen en water. Brede groenstructuren doorkruisen de hele wijk. Hier wordt overtollig water, bijvoorbeeld na een flinke regenbui, opgevangen in wadi’s en vervolgens geïnfiltreerd in de bodem.

Eigen identiteit
Daarnaast is er ruimte om te spelen, te wandelen of elkaar te ontmoeten. Er is een inrichtingsvisie gemaakt voor Bransveen die zorgt voor een eigen identiteit. Op de inrichtingsvisie is te zien waar groenzones, wadi’s, een speelveld en fiets-/wandelpaden liggen. Ook energiebesparing heeft aandacht: dankzij de ligging van de kavels kan zonne-energie zo optimaal mogelijk toegepast worden.

Er is ruimte voor verschillende woningontwerpen bij particulier opdrachtgeverschap zodat een aantrekkelijk en wisselend beeld ontstaat in de woonbuurt.

Beschikbare kavels
In de eerste fase van Bransveen heeft de gemeente Hardenberg 31 kavels uitgegeven voor een vrijstaande woning en 16 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning.

Bekijk een overzicht van beschikbare kavels in de digitale kavelkaart.

* Voor het actuele aanbod per kern dient u de kavelkaart te raadplegen. Het verkavelingsplan geeft het plan weer zoals deze in het bestemmingsplan is vastgelegd.

Aardgasvrij bouwen

Nieuwbouwwoningen mogen met ingang van 1 juli 2018 niet meer worden aangesloten op het aardgasnet. Dit komt door een wijziging van de Gaswet.

Lees meer over deze maatregel