Bransveen (Dedemsvaart)

Ruimte voor groen en water

Aan de zuidkant van Dedemsvaart vind je de nieuw woonbuurt Bransveen. In Bransveen worden de komende jaren nog eens 95 woningen gebouwd. Bransveen ligt aan de rand van het groene buitengebied en is een groene, duurzame en overzichtelijke buurt met een bijzonder prettig woon- en leefklimaat.

Het ontwerp van de buurt is geïnspireerd op het sfeerbeeld van de oude kanalen en wijken in Dedemsvaart, met daarlangs gevarieerde bebouwing en veel groen. Lange zichtlijnen, ook vanuit de buurt naar het landelijke gebied, bepalen het beeld.

In Bransveen is veel ruimte voor groen en water. Brede groenstructuren doorkruisen de hele wijk. Hier wordt overtollig water, bijvoorbeeld na een flinke regenbui, opgevangen in wadi’s en vervolgens geïnfiltreerd in de bodem. Daarnaast is er ruimte om te spelen, te wandelen of elkaar te ontmoeten. De groenzones, wadi’s, speelvelden en fiets-/wandelpaden geven Bransveen een eigen identiteit. Ook energiebesparing heeft aandacht: dankzij de ligging van de kavels kan zonne-energie zo optimaal mogelijk toegepast worden.

Er is ruimte voor verschillende woningontwerpen bij particulier opdrachtgeverschap zodat een aantrekkelijk en wisselend beeld ontstaat in de woonbuurt.

Nieuwe uitbreiding Bransveen

In de eerste fase van Bransveen zijn de afgelopen jaren circa 175 woningen gebouwd. Inmiddels zijn nagenoeg alle kavels in de eerste fase bebouwd of verkocht.

Om te kunnen blijven voldoen aan de grote vraag naar nieuwbouwwoningen, heeft gemeente een plan gemaakt om Bransveen verder uit te breiden met 95 nieuwe woningen. De nieuwe woningen worden aan de oostkant van Bransveen gebouwd: tussen de bestaande bebouwing van Bransveen aan de Mittendorffwerf en de Stegerensallee.

95 nieuwe woningen
De nieuwe woningen worden aan de oostkant van Bransveen gebouwd: tussen de bestaande bebouwing van Bransveen aan de Mittendorffwerf en de Stegerensallee. In het gebied is ruimte voor circa 95 woningen. Het gaat om 30 rijwoningen, 46 twee-onder-een-kapwoningen en 19 vrijstaande woningen.

Een deel van de woningen wordt gebouwd door ontwikkelaar TDF. Woningcorporatie Vechtdal Wonen wil in Bransveen eengezinshuurwoningen bouwen. 

De overige kavels worden door gemeente Hardenberg uitgegeven. Particulieren kunnen hier zelf een woning bouwen.

De woningen in deze uitbreiding van Bransveen worden in drie fasen gebouwd. Als eerste wordt gebouwd aan de zuidkant van deze uitbreiding van Bransveen.

Bereikbaar

De nieuwe woningen zijn bereikbaar via de route Mien Ruyslaan en Mittendorffwerf. Van en naar de Stegerensallee worden voet- en fietspaden aangelegd. Het gebied is voor auto’s niet bereikbaar via de Stegerensallee.

Start kavelverkoop
Naar verwachting start de inschrijving voor een gemeentelijke kavel in de het eerste deel van de uitbreiding van Bransveen nog in 2019. De gemeente kondigt dit tijdig aan en belangstellenden worden geïnformeerd.
De kavels worden dan in het voorjaar van 2020 uitgegeven. Het bouwrijp maken start naar verwachting ook in het voorjaar van 2020 zodat de eerste woningen in de zomer van 2020 gebouwd kunnen worden.

Bekijk een overzicht van beschikbare kavels in de digitale kavelkaart.

* Voor het actuele aanbod per kern dient u de kavelkaart te raadplegen. Het verkavelingsplan geeft het plan weer zoals deze in het bestemmingsplan is vastgelegd.

Aardgasvrij bouwen

Nieuwbouwwoningen mogen met ingang van 1 juli 2018 niet meer worden aangesloten op het aardgasnet. Dit komt door een wijziging van de Gaswet.

Lees meer over deze maatregel

 

Woonteam

Heeft u interesse in een bouwkavel in de gemeente Hardenberg? Voor ondersteuning bij het aankoopproces kunt u terecht bij het Woonteam.