Wegen

De wegen in de gemeente Hardenberg worden onderhouden. Dit onderhoud is opgedeeld in drie verschillende soorten: calamiteitenonderhoud, klein onderhoud en groot onderhoud. Daarnaast worden de wegen regelmatig grondig geïnspecteerd.

Binnen de gemeente kennen we vier verschillende soorten verharding, elk met hun eigen onderhoud:

 • Bestrating
 • Asfalt
 • Beton
 • Halfverharding en onverharde wegen / zandwegen

De bermen worden periodiek bewerkt om een goede afwatering en aansluiting met de weg te behouden. Afhankelijk van de ligging worden bermen één tot vier keer per jaar gemaaid.

Calamiteitenonderhoud

Calamiteitenonderhoud is het onderhoud dat per direct moet worden uitgevoerd, omdat er onveilige situaties kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld:

 • gevaarlijke verzakkingen.
 • schade aan de verharding.
 • ontbreken van verharding

Dit komt vooral voor bij asfalt en bestrating.

De gemeente is altijd beschikbaar om bij calamiteiten direct in te grijpen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Calamiteiten kunt u melden bij de gemeente via het telefoonnummer 14 0523.

Klein onderhoud

Met behulp van klein onderhoud kan groot onderhoud zolang mogelijk worden uitgesteld. Klein onderhoud wordt ingepland aan de hand van inspecties en meldingen.

Onder klein onderhoud valt onder andere:

 • herstraten van stukjes trottoir of rijbaan.
 • repareren van asfaltgaten.
 • vullen van scheuren.

De gemeente voert verschillende keren per jaar klein onderhoud uit. Hierbij worden locaties gebundeld. Als er in uw straat wordt gewerkt, krijgt u indien nodig bericht.

Wilt u een locatie doorgeven waar volgens u klein onderhoud nodig is? U kunt dit aangeven bij het Meldpunt Openbare Ruimte.

Groot onderhoud

Groot onderhoud is de zwaarste vorm van onderhoud. Er komt pas groot onderhoud als klein onderhoud niet meer voldoende is om de weg in goede conditie te houden.

Groot onderhoud wordt meerjarig gepland in overleg met wijkverenigingen en plaatselijk belang. De gemeente streeft naar een integrale aanpak van de wegen.

Waar het mogelijk is, voert de gemeente binnen één project werkzaamheden uit op het gebied van:

 • wegen
 • riolering
 • groen
 • openbare verlichting
 • spelen

Inspectie van wegen

Ieder jaar voeren medewerkers van de gemeente een inspectie uit om het klein onderhoud in beeld te krijgen. Hierbij worden schades vastgelegd en aangedragen voor klein onderhoud. Eventueel werkt de gemeente samen met een inspectiebureau.

Iedere twee jaar vindt een globale visuele weginspectie plaats. De staat van de verharding wordt vastgelegd. Dit dient als basis voor het groot onderhoudsprogramma.

Een weg wordt niet alleen (op het oog) geïnspecteerd, maar ook diepgaander onderzocht. Bijvoorbeeld door te boren en metingen te doen. Zo krijgt de gemeente duidelijk hoe lang een weg nog mee zal gaan en hoe de verharding er aan toe is.

Maak een melding

Heeft u een opmerking over de openbare ruimte? Is er bijvoorbeeld bij u in de buurt iets kapot, of wilt u vervuiling of een gevaarlijke situatie melden? Dan kan dit online bij het Meldpunt Openbare Ruimte.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.