Wonen

Meldpunt Openbare Ruimte

Als er tegels los liggen, of er hangen takken gevaarlijk laag over de straat, dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Openbare Ruimte.

Meer informatie over Meldpunt Openbare Ruimte

Verhuizen

Als u gaat verhuizen, geeft u dit door bij de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen, moet u dit doorgeven.

Meer informatie over Verhuizen

Eikenprocessierups

De gemeente voert verschillende maatregelen uit om de overlast van eikenprocessierups te beheersen. U kunt op onze kaart zelf online overlast melden.

Meer informatie over Eikenprocessierups

Afvalinzameling

In Hardenberg zamelt ROVA het afval gescheiden in. Dit gebeurt volgens het principe van omgekeerd inzamelen, een duurzame manier van afvalinzameling.

Meer informatie over Afvalinzameling

Bekendmakingen

De bekendmakingen, met informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen, worden wekelijks digitaal beschikbaar gemaakt.

Meer informatie over Bekendmakingen

Beschikbare kavels

Wilt u een huis bouwen in de gemeente Hardenberg? Dat kan op veel plaatsen. Als u een keuze voor een bouwkavel heeft gemaakt, kunt u deze reserveren.

Meer informatie over Beschikbare kavels