Wonen

Meldpunt Openbare Ruimte

Als er tegels los liggen, of er hangen takken gevaarlijk laag over de straat, dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Openbare Ruimte.

Meer informatie

Verhuizen

Als u gaat verhuizen, geeft u dit door bij de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen, moet u dit doorgeven.

Meer informatie

Afvalinzameling

In Hardenberg zamelt ROVA het afval gescheiden in. Dit gebeurt volgens het principe van omgekeerd inzamelen, een duurzame manier van afvalinzameling.

Meer informatie

Bekendmakingen

De bekendmakingen, met informatie over aangevraagde vergunningen en bestemmingsplannen, worden wekelijks digitaal beschikbaar gemaakt.

Meer informatie

Beschikbare kavels

Wilt u een huis bouwen in de gemeente Hardenberg? Dat kan op veel plaatsen. Als u een keuze voor een bouwkavel heeft gemaakt, kunt u deze reserveren.

Meer informatie

Dagelijks onderhoud

Iedereen gebruikt de openbare ruimte. De openbare ruimte is overal om u heen. De gemeente zorgt voor het dagelijks onderhoud.

Meer informatie