Adresonderzoek

Om de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) te verbeteren en adresfraude te voorkomen, is een adresonderzoek in de gemeente gestart. Hierbij worden adressen onderzocht waar twijfels bestaan over de juistheid van de registratie. In een aantal gevallen kan de gemeente besluiten tot een huisbezoek.

Door het onderzoek kan de gemeente onjuiste gegevens in de Basisregistratie Personen corrigeren. Bijvoorbeeld als iemand bij verhuizing is vergeten zich uit te schrijven als bewoner van dat adres.

Bij twijfel kan de gemeente aanvullend controleren door middel van een huisonderzoek. Bij dit bezoek stellen medewerker van de gemeente u een aantal vragen. Dit duurt ongeveer twintig minuten. Het is van belang dat u wel meewerkt. Als u niet aan het onderzoek meewerkt, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw uitkering of toeslagen.

Vraag vooraf om legitimatie. Als de personen aan uw deur u geen legitimatie kunnen tonen, dan hoeft u ze niet binnen te laten. Of mee te werken aan het onderzoek.

Zelf een adresonderzoek aanvragen

U kunt ook zelf een adresonderzoek aanvragen. Bijvoorbeeld als uw adres zonder uw toestemming wordt gebruikt als postadres. Of als er nog mensen op uw adres staan ingeschreven, die daar niet meer wonen.

U kunt een adresonderzoek aanvragen via het telefoonnummer 14 0523. U kunt ook gebruik maken van het online contactformulier.