Wat is het een gemeentelijk verkeer en vervoersplan?

Het GVVP is het plan hoe we kijken naar verkeer en vervoer in de komende jaren. Welke projecten gaan we oppakken om de bereikbaarheid in onze gemeente te verbeteren? En ook welke fietsknelpunten, ongevallenlocaties of locaties die gevaarlijk worden gevonden, gaan we aanpakken. Verkeersveiligheid is de basis van het GVVP.

Het GVVP bestaat uit een Visie en een Uitvoeringsprogramma. In de Visie staat 'wat' we willen bereiken aan de hand van deze 7 onderdelen:

 • Fiets
 • Voetganger
 • Auto
 • Landbouwverkeer
 • Openbaar vervoer
 • Logistiek
 • Parkeren

Fiets

 • De fiets is binnen de bebouwde kom het snelste vervoermiddel.
 • Op de drukkere kruispunten zijn er veilige oversteken voor fietsers aanwezig.
 • De fietsverbindingen tussen onze kernen worden verbeterd.
 • Daar waar veel landbouwverkeer aanwezig is, worden fietsers zo goed mogelijk 'beschermd'.

Voetganger

 • Op de drukkere kruispunten zijn er veilige oversteken voor voetgangers aanwezig.
 • Binnen woonwijken zijn voldoende mogelijkheden en voorzieningen voor voetgangers voor verplaatsingen over korte afstand.

Auto

 • Het verkeer wordt via de hoofdwegen afgewikkeld. Vanaf hun bestemming worden bestuurders zo snel mogelijk naar de hoofdwegenstructuur geleidt. De doorstroming op de hoofdwegen is goed. Daar waar knelpunten zijn worden deze opgelost.
 • Doorgaande routes door kernen worden beperkt. Ze zijn mogelijk, zij het met beperkte snelheid.
 • Onze wegen richten we eenduidig in.

Landbouwverkeer

 • Er is een goed en veilig netwerk voor landbouw verkeer beschikbaar Op de drukkere kruispunten zijn er veilige oversteken voor fietsers aanwezig.
 • Daar waar veel fietsers ook gebruik maken van de 'hoofd' landbouwroutes, wordt gekeken naar alternatieve routes of veiligheidsmaatregelen.

Openbaar vervoer

 • We werken aan de verdere ontwikkeling van de Vechtdallijnen en de Nedersaksenlijn.
 • We werken aan nieuwe initiatieven om het openbaar vervoer in de haarvaten van het systeem te verbeteren.
 • De openbaar vervoer voorzieningen zijn kwalitatief hoogwaardig.

Logistiek

 • Onze bedrijventerreinen zijn via de weg en het water goed en veilig bereikbaar.

Parkeren

 • Er zijn in de centra voldoende parkeervoorzieningen beschikbaar.
 • In de woonwijken zorgen we voor voldoende parkeergelegenheid. Hierbij spelen we wel in op een duurzame toekomst.

In het Uitvoeringsprogramma staat wat we gaan doen

In het uitvoeringsprogramma staat wat we gaan doen om de verkeersveiligheid te vergroten. We hebben een onderverdeling gemaakt in grote kernen, middelgrote kernen en kleinere kernen.

Daarnaast hebben we gekeken naar prioriteit: wat volgens ons het best als eerst aangepakt kan worden. Daarin zitten verschillende keuzes. Zoals het aantal ongelukken dat er gebeurd is. Maar ook wie bepaalde wegen of routes gebruiken. Zijn dat kwetsbare groepen zoals jongeren, ouderen en fietsers? En welke locaties vinden onze inwoners en gebruikers onveilig.

Het is een globale planning voor de lange termijn, waarbij ook nog gekeken moet worden naar geld voor de uitvoering.

Documenten

Titel Type Grootte Download
Visie PDF 6 MB Download (Visie)
Uitvoeringsprogramma PDF 5 MB Download (Uitvoeringsprogramma)

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.