Veilig op weg

We voeren een aantal verkeersprojecten uit in de gemeente. Denk aan het GVVP en het Fietsplan. Deze plannen noemen we ‘Veilig op weg’. Op deze pagina leest u meer over de projecten waar we nu mee bezig zijn.  

Tip: gebruik MELVIN

Wilt u alle wegwerkzaamheden van dit moment bekijken? Ook de projecten die niet op deze pagina staan? Kijk dan op de website van MELVIN – Wegwerkzaamheden en Evenementen.

U vindt hier een overzicht van de wegwerkzaamheden op álle wegen in en rond onze gemeente. Ook projecten buiten onze gemeente. U kunt zelf de plaats in de kaart aanpassen. Zo ziet u snel welke werkzaamheden er op dat moment in dat gebied zijn. Erg handig!Wat is het GVVP?

GVVP staat voor ‘Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan’. Een plan dat we met hulp van inwoners, scholieren en Plaatselijk Belangen hebben geschreven. Daarvoor hebben we een enquête rondgestuurd. Hierin konden inwoners meedenken over de verkeersituaties in de gemeente en in de eigen buurt. Maar liefst 2.000 inwoners hebben dat gedaan.

Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met Plaatselijk Belangen, over de situaties in de dorpen en wijken. Tot slot hebben we de expertise van verkeerskundigen gebruikt. Met al deze kennis zijn het GVVP en het Fietsplan opgesteld.

Lees alles over het GVVP


Wat gaan jullie doen?

We gaan de bereikbaarheid in onze gemeente verbeteren. Daarvoor voeren we allerlei projecten uit. Ook onderzoeken we goed welke problemen we aan kunnen pakken. Bijvoorbeeld op fietsroutes, plekken waar veel ongelukken gebeuren, of andere gevaarlijke plekken. GVVP is de naam van het plan. Het uitwerken en uitvoeren van dit plan noemen we ‘Veilig op weg’. Dat klinkt een stuk vlotter, en het zegt iets over ons doel: alles wat we (gaan) doen, doen we om de verkeersveiligheid te vergroten. Voor iedereen die de weg gebruikt. Samen… Veilig op weg!


Projecten op dit moment

Hieronder staan de projecten waar we mee aan de slag gaan of zijn. Ook kunt u hier voor elk project praktische informatie vinden, zoals wanneer welke wegen worden afgesloten. De precieze plannen leest u in het GVVP.


Heemse (Hardenberg), Rheezerweg

De Rheezerweg is een belangrijke (wijkontsluitings-)weg voor de wijk Heemse. Deze weg wordt veel gebruikt door scholieren, woon-werk verkeer, toeristen (van de campings) en bezoekers van verzorgingstehuis Clara Feyoena Heem. Ook is deze weg voor veel fietsers een snelle route van en naar het centrum van Hardenberg. Fietsers geven aan zich nu niet veilig te voelen door het drukke autoverkeer. Daarnaast verloopt het op- en afrijden niet altijd even soepel op de kruispunten. Daardoor ontstaan er verkeersonveilige situaties. Uit verkeersonderzoek blijkt dat er hier ook regelmatig ongelukken gebeuren. Daarom willen deze weg én de kruispunten opnieuw inrichten, waardoor:

 • het fietsverkeer meer ruimte op de rijbaan krijgt (door bredere fietspaden) - dan moeten autobestuurders ook meer rekening houden met de fietsers;
 • het op- en afrijden en oversteken op deze weg voor iedereen duidelijker wordt.

Omleidingen

De omleiding voor vrachtwagens en auto's met caravans:

 • Week 12 tot en met 19 - bekijk de omleiding als afbeelding of als Pdf-bestand
  • De Rheezerweg is vanaf de verkeerslichten tot na de kruising Frits de Zwerverlaan afgesloten.
   U wordt omgeleid via de Twenteweg, Hardenbergerweg en Stuwdijk naar de Rheezerweg.

De omleidingen voor de rest van het verkeer:

 • Week 12 tot en met 15 - bekijk de omleiding als afbeelding of als Pdf-bestand
  • De Rheezerweg is vanaf de verkeerslichten tot na de kruising J. Vermeerstraat afgesloten.
   U wordt omgeleid via de verkeerslichten Twenteweg/Haardijk, Scholtensdijk en Weidebuurt naar de Rheezerweg.
  • De Rheezerweg is op de kruising Frits de Zwerverlaan afgesloten.
   U wordt omgeleid via de verkeerslichten Twenteweg/Haardijk, Scholtensdijk, Weidebuurt en Frits de Zwerverlaan naar de Rheezerweg.
 • Week 15 tot en met 19 - bekijk de omleidingen als afbeelding of als Pdf-bestand
  • De Rheezerweg is vanaf de kruising J. Vermeerstraat tot voor de kruising Frits de Zwerverlaan afgesloten.
   U wordt omgeleid via de verkeerslichten Twenteweg/Haardijk, Scholtensdijk en Weidebuurt naar de Rheezerweg.
  • De Rheezerweg is op de kruising Meteoorlaan/Rheezerweg afgesloten.
   U wordt omgeleid via de Rheezerweg, J. Vermeerstraat, Rembrandtstraat en Jupiterstraat naar de Meteoorlaan.

Bekijk de omleidingen via de website Melvin

Wanneer start de uitvoering?

We starten op maandag 20 maart met de werkzaamheden. Mogelijk wordt het later, als de voorbereidingen uitlopen. De werkzaamheden duren ongeveer 10 weken.

Wat wordt er afgesloten en wat betekent dit voor u?

We delen de werkzaamheden op in drie fases. In elke fase zal een deel van de Rheezerweg (wijk Heemse) worden afgesloten voor het doorgaande verkeer. Op deze manier kunnen we de werkzaamheden goed en veilig uitvoeren. We zorgen voor een duidelijke omleiding met een aantal verkeersborden. Houd hier rekening mee - ook met uw snelheid. Wij vragen u om rustig te rijden op de omleidingsroutes, zodat de aanwonenden er zo min mogelijk overlast van hebben.

Hebt u vragen?

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met Peter Dost (onze projectleider). Gebruik daarvoor het Vragen- en opmerkingenformulier op deze pagina.


Gramsbergen, Oostermaat

De Oostermaat is een veelgebruikte (toegangs)weg in Gramsbergen. Een weg die door veel Gramsbergernaren en inwoners van omliggende dorpen wordt gebruikt. Maar ook door ondernemers, werknemers, leveranciers en overige gebruikers. Veel mensen vinden de weg onveilig. Dat is het resultaat uit een vragenlijst, en gesprekken met het Stadsbelang en met inwoners. Met name als het gaat om hoe hard er gereden wordt, en de oversteekplekken voor fietsers. Dat willen we oplossen. In het najaar van 2022 hebben we een klankbordgroep samengesteld. Dit is een groep mensen die spreekt voor inwoners en belanghebbenden, en meedenkt in dit proces.
 

Wat zijn voor nu de vervolgstappen?

In februari 2023 is de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep voor De Oostermaat. Zij komen dan met knelpunten en oplossingen. Samen met onze specialisten (verkeerskundigen) kijken we wat er mogelijk is. Daarbij letten we ook op de kosten. Klopt alles? Dan wordt dit meegenomen in het ontwerp. Het uiteindelijke ontwerp zal weer aan de omgeving (en geïnteresseerden) gepresenteerd worden tijdens een informatiebijeenkomst. Dit zal waarschijnlijk in de zomer van 2023 gebeuren.

Hebt u vragen?

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met Leon Verkuilen (onze projectleider). Gebruik daarvoor het Vragen- en opmerkingenformulier op deze pagina.


Baalderveld (Hardenberg), kruispunt Floralaan - Oude Beekpad

De Floralaan is een belangrijke (wijkontsluitings)weg voor de wijk Baalderveld. In de wijk loopt ook het “Oude Beekpad” - een fietspad dat dwars door de wijk loopt. Voor fietsers is het een snelle route naar de andere kant van de wijk. En naar de scholen, de supermarkt, het centrum en andere voorzieningen. Fietsers worden nu niet altijd op tijd gezien. Ook is niet voor iedereen duidelijk wie er voorrang heeft. Daarom willen we dat het verkeer vanaf de Floralaan beter zicht krijgt op dit kruispunt met het fietspad. En we willen ervoor zorgen dat fietsers zelf beter opletten. Daarom verleggen we een deel van het fietspad bij het kruispunt, waardoor:

 • het zicht op de fietsers vanaf de Floralaan beter wordt;
 • fietsers zelf ook moeten afremmen;
 • álle weggebruikers beter opletten.

Er komt ook een voetgangersoversteekplaats (‘zebrapad’). Deze komt aan de kant van de basisschool De Bloemenhof. Verder passen we de drempel aan en plaatsen we nieuwe lantaarnpalen. Het kruispunt is dan overzichtelijker voor iedereen!

Wat is de status van dit project?

De uitvoering van dit project begon in december 2022. Op dit moment is het bijna afgerond. We verwachten in het voorjaar van 2023 de laatste werkzaamheden klaar te hebben. Denk hierbij aan het plaatsen van beplanting in de plantvakken. Ook daardoor worden de oversteken duidelijker.


Centrumstructuur Hardenberg

In het GVVP staan een aantal plekken in en rond het centrum van Hardenberg waar we aan gaan werken. We willen alles zo goed mogelijk op elkaar aan laten sluiten. Daarom voeren we die projecten in één keer uit. We stellen daarvoor een plan op. Hierin staat hoe we de wegen in en rondom het centrum gaan inrichten. En hoe we de bestaande knelpunten kunnen verbeteren. We hebben ook aandacht voor vergroening en klimaatadaptie.

Met dit plan gaan we de wegen en knelpunten stuk voor stuk aanpakken. Natuurlijk houden we ook rekening met alle andere ontwikkelingen van nu, en in de toekomst. In januari 2023 zijn we begonnen met het samenstellen van een klankbordgroep. Dit is een groep mensen die spreekt voor inwoners en belanghebbenden, en meedenkt in dit proces.

Wat zijn voor nu de vervolgstappen?

In februari 2023 is de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep. Een groot project. Zij komen dan met knelpunten en oplossingen. Samen met onze specialisten (verkeerskundigen) kijken we wat er mogelijk is. Daarbij letten we ook op de kosten. Klopt alles? Dan wordt dit meegenomen in het ontwerp.

Hebt u vragen?

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met Onno Alkema (onze projectleider). Gebruik daarvoor het Vragen- en opmerkingenformulier op deze pagina.


Vragen- en opmerkingenformulier


Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.