Stookontheffing

Als inwoner van de gemeente Hardenberg kunt u online een ontheffing stookverbod aanvragen. Een aanvraag voor een stookvergunning op zondag wordt niet verleend. Na de aanvraag ontvangt u per e-mail een automatische bevestiging van uw ontheffing.

Snoeihout verbranden is in de gemeente Hardenberg niet zonder ontheffing toegestaan. Snoeihout is een herbruikbare grondstof, die op een duurzame manier kan worden verwerkt. Daarom wordt hiervoor slechts in specifieke gevallen een ontheffing verleend van het stookverbod.

In de volgende gevallen kan onder voorwaarden een ontheffing worden verleend:

 • Voor het verbranden van door ziekte aangetast hout.
 • Voor een kampvuur dat onderdeel uitmaakt van een bijeenkomst en/of activiteit door een vereniging of een houtdorp.

Aanvragen met DigiD of eHerkenning

Logo DigiD

U kunt er ook voor kiezen om uw aanvraag door middel van DigiD of eHerkenning door te geven. Bij uw aanvraag met DigiD wordt een aantal van uw gegevens vooraf ingevuld.

Gescheiden inzamelen
Door het verbranden van snoeihout gaan herbruikbare grondstoffen verloren. Volgens het duurzame afvalbeleid wil de gemeente Hardenberg deze kostbare grondstoffen zoveel mogelijk gescheiden inzamelen. Snoeihout kan bijvoorbeeld prima op een duurzame manier verwerkt worden als brandstof voor elektriciteitsopwekking. Het verbranden van afvalstoffen in de lucht kan bovendien leiden tot lucht-, bodem of waterverontreiniging.

Voorschriften

De volgende voorschriften moeten in acht worden genomen:

 • De afstand tot een gebouw en van een opstapeling van oogstproducten moet minimaal 30 meter zijn.
 • De afstand tot een bos moet minimaal 100 meter zijn.
 • De verbranding mag geen gevaar, schade en hinder opleveren voor de omgeving.
 • Het verbranden moet plaats vinden onder verantwoordelijkheid en continu toezicht van de houder van de ontheffing. Hij moet te allen tijde datgene doen of nalaten wat redelijkerwijs gevergd kan worden om gevaar, schade of hinder ten gevolge van het branden te voorkomen en/of beperken. De houder van de ontheffing mag zich laten vervangen door een ander volwassen persoon mits deze door de houder van de ontheffing schriftelijk gemachtigd is.
 • De stookplaats moet voor de hulpverlenende diensten onbelemmerd bereikbaar zijn.
 • Het is verboden van de ontheffing gebruik te maken:
  - bij extreme droogte (fase extra alert (2)), zie hiervoor de website www.natuurbrandrisico.nl;
  - bij windkracht 5 of meer, zie hiervoor de website www.knmi.nl/actueel;
  - indien het regent of mistig weer is;
  - indien het te verbranden materiaal nat is;
  - indien de windrichting zodanig is dat de bij de verbranding vrijkomende rook gevaar en/of hinder oplevert voor de in de onmiddellijke nabijheid aanwezige bebouwing en het openbaar verkeer;
 • Aanwijzingen van toezichthouders van de gemeente, brandweer en/of politie, gegeven in het belang van de bescherming van het milieu, de openbare orde en veiligheid, de woon- en leefomgeving en de flora en fauna, moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.
 • Het is verboden het vuur aan te steken en/of te onderhouden met benzine, olie of andere vloeibare of vaste brandstoffen.
 • De stookplaats moet binnen zeven werkdagen na de verbranding door of namens de houder van de ontheffing in de oorspronkelijke staat worden hersteld.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.