Stookontheffing

Voor het verbranden van snoeihout heeft u een ontheffing nodig van het stookverbod. Deze ontheffing kunt u online aanvragen. Een aanvraag voor ontheffing op zondag wordt niet verleend.

Met een ontheffing mag u maximaal 25m3 droog snoeihout of restanten van veldgewassen verbranden op maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 19.00 uur. Bij een aanvraag voor dezelfde dag mag u pas vanaf 13.00 stoken.

Om natuurbranden te voorkomen, is de ontheffing niet geldig bij extreme droogte (fase 2) of windkracht 5. U dient dit zelf vooraf te controleren op de websites www.natuurbrandrisico.nl en www.knmi.nl/actueel.

Afhandeling van uw aanvraag
Het verbranden van snoeihout leidt tot verontreiniging van de lucht, bodem of het water. Als alternatief kan snoeihout ook op een duurzame manier worden verwerkt. Daarom wordt maar in een aantal gevallen een ontheffing verleend van het stookverbod.

Uw aanvraag kunt u online indienen. Na uw aanvraag ontvangt u per e-mail een automatische bevestiging van uw ontheffing.

Aanvragen met DigiD of eHerkenning

Logo DigiD

U kunt er ook voor kiezen om uw aanvraag door middel van DigiD of eHerkenning door te geven. Bij uw aanvraag met DigiD wordt een aantal van uw gegevens vooraf ingevuld.

Kosten

Aan de ontheffing stookverbod zijn geen kosten verbonden.

Voorschriften

Houd u bij het verbranden van snoeihout rekening met het volgende:

 • De afstand van de verbranding tot een gebouw is minimaal 30 meter.
 • De afstand van de verbranding  tot een bos is minimaal 100 meter.
 • Bedrijven met een milieuvergunning mogen niet binnen hun inrichting stoken. Met uitzondering van agrarische bedrijven.
 • De verbranding mag geen gevaar, schade en hinder opleveren voor de omgeving.
 • De brandstapel mag niet worden aangestoken met minerale oliĆ«n (zoals dieselolie en benzine).
 • Het verbranden vindt plaats onder verantwoordelijkheid en continu toezicht van de houder van de ontheffing.
 • De houder van de ontheffing is verantwoordelijk voor het voorkomen van gevaar, schade of hinder.
 • Met een schriftelijke machtiging kan de houder van de ontheffing zich laten vervangen door een ander volwassen persoon.
 • De stookplaats moet voor de hulpverlenende diensten goed bereikbaar zijn.
 • Het is verboden van de ontheffing gebruik te maken:
  - bij extreme droogte (fase 2);
  - bij windkracht 5 of meer;
  - als het regent of mistig weer is;
  - als het te verbranden materiaal nat is;
  - als de windrichting bij de verbranding voor gevaar of hinder zorgt.
 • Aanwijzingen van toezichthouders van de gemeente, brandweer en politie moeten onmiddellijk worden opgevolgd.
 • Het is verboden het vuur aan te steken en te onderhouden met benzine, olie of andere vloeibare of vaste brandstoffen.
 • De stookplaats moet binnen zeven werkdagen na de verbranding door of namens de houder van de ontheffing in de oorspronkelijke staat worden hersteld.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.