Ontheffing paasvuur of vreugdevuur

Voor het ontsteken van een paasvuur of vreugdevuur heeft u een speciale ontheffing van het stookverbod nodig. De gemeente Hardenberg verleent per kern/buurtschap maximaal één ontheffing van het stookverbod om een paasvuur te houden.

De ontheffingen voor een paasvuur worden alleen verleend aan maatschappelijke organisatie zoals een plaatselijk belang of een buurtvereniging.

Om onnodige veiligheidsrisico's te voorkomen en de brandweerzorg voor andere calamiteiten te garanderen, is het voor particulieren niet mogelijk om een ontheffing voor een paasvuur aan te vragen.

TitelTypeGrootteDownload
Aanvraagformulier ontheffing PDF235 KBDownload

Voorwaarden

Bij de volgende omstandigheden kunt u geen gebruik maken van uw ontheffing:

 • Bij Fase 2 (extreme droogte). U kunt dit raadplegen op www.natuurbrandrisico.nl.
 • Bij windkracht 5 of meer.
 • Als het het regent of bij mistig weer.
 • Als het te verbranden materiaal nat is.
 • Als de windrichting zodanig is dat de bij de verbranding vrijkomende rook gevaar of hinder oplevert voor de aanwezige bebouwing en het openbaar verkeer.

Als u door bovenstaande omstandigheden het paasvuur niet met Pasen heeft kunnen ontsteken, mag het paasvuur maximaal twee weken na Pasen alsnog worden ontstoken. De bovengenoemde redenen mogen dan niet meer van toepassing zijn. Na deze twee weken moet de niet ontstoken paasbult direct worden afgevoerd.

Voorschriften

Voor het aansteken van een paasvuur of vreugdevuur gelden de volgende voorschriften:

 • De brandstapel ligt op minimaal 30 meter afstand van een gebouw  of een opstapeling van oogstproducten en op minimaal 100 meter afstand van een bos.
 • De verbranding mag geen gevaar, schade en hinder opleveren voor de omgeving.
 • Het verbranden vindt plaats onder verantwoordelijkheid en continu toezicht van de houder van de ontheffing.
 • De houder van de ontheffing doet te allen tijde datgene wat redelijkerwijs mogelijk is om gevaar, schade of hinder te voorkomen en/of beperken.
 • De houder van de ontheffing mag zich door middel van een schriftelijke machtiging laten vervangen door een ander volwassen persoon.
 • De stookplaats moet onbelemmerd bereikbaar zijn voor de hulpverlenende diensten.
 • Aanwijzingen van toezichthouders van de gemeente, brandweer en politie moeten onmiddellijk worden opgevolgd.
 • Het is verboden het vuur aan te steken of te onderhouden met benzine, olie of andere vloeibare of vaste brandstoffen.
 • De stookplaats moet binnen zeven werkdagen na de verbranding door of namens de houder van de ontheffing in de oorspronkelijke staat worden hersteld.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.