Kapvergunning

Wilt u een boom kappen? Of flink snoeien? Dan hebt u daar soms een omgevingsvergunning voor nodig. Ook als de boom op uw eigen grond staat. Een vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket Online.

Bent u niet de eigenaar van de boom? Of van de grond waarop de boom staat? Dan hebt u schriftelijk toestemming nodig van de eigenaar voordat u de aanvraag kunt doen.

Naar het Omgevingsloket Online

Voor uw aanvraag hebt u de volgende informatie nodig:

 • Waarvoor vraagt u een kapvergunning aan.
 • De stamomtrek. Die meet u vanaf 130 centimeter hoogte vanaf de grond.
 • Waar de boom staat (met een tekening of foto's).

We kijken naar:

 • de natuurwaarde van de boom;
 • de landschappelijke waarde van de boom;
 • de cultuurhistorische waarde van de boom;
 • de waarde van de boom voor stads- en dorpsschoon;
 • de beeldbepalende waarde van de boom;
 • de waarde voor de leefbaarheid van de boom.

Wat doen we met uw aanvraag?

We beoordelen uw aanvraag ter plekke. Meestal kan dit vanaf de openbare weg. Lukt dat niet? Dan nemen we contact met u op.

Uw aanvraag zetten we in de krant. Op de gemeentepagina's in weekblad De Toren. Zo krijgen belanghebbenden de kans om te reageren op uw plan om te kappen. Binnen 8 weken na het indienen van uw kapaanvraag nemen wij een beslissing. Als het nodig is, verlengen we dit met 6 weken.

Keuren wij uw aanvraag goed? Dan moet u nog 6 weken wachten voordat u kunt kappen. In deze periode zetten we het besluit opnieuw in de krant (weekblad De Toren). Belanghebbenden kunnen dan nog een bezwaarschrift indienen bij de commissie bezwaarschriften. En eventueel meteen een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Zwolle-Lelystad.

Kosten

Het kost € 72,50 om een kapvergunning aan te vragen.

Geen vergunning nodig

In deze gevallen hebt u geen kapvergunning nodig:

 • Populieren of wilgen op of langs landbouwgronden, tenzij ze zijn geknot.
 • Vruchtbomen, bestemd voor vruchtproductie en windschermen om boomgaarden.
 • Fijnsparren (niet ouder dan 12 jaar) die dienen als kerstbomen en die zijn geteeld op daarvoor bestemde terreinen.
 • Kweekgoed.
 • Houtopstand die hoort bij bosbouwondernemingen die staan geregistreerd bij het Bosschap en die buiten de bebouwde kom staat. Tenzij de houtopstand een zelfstandige eenheid vormt die:
  - ofwel niet groter is dan 10 are;
  - ofwel niet meer dan 20 bomen op een rij heeft, gerekend over het totale aantal.
 • Houtopstand die als dunning moet worden gekapt.
 • Houtopstanden die moet worden gekapt volgens de Plantenziektewet of op last van het bevoegd gezag.
 • Het regelmatig kappen van hakhout als gewoon onderhoud.
 • Het regelmatig knotten of flink terugsnoeien (kandelaberen) als gewoon onderhoud bij daarvoor geschikte boomsoorten.
 • Houtopstand die wordt gekapt door de uitvoering van een (bouw)werk zoals staat in een vastgesteld bestemmingsplan, een vastgesteld wijzigings- of uitwerkingsplan of een planologische toestemming. In de besluiten staat om welke houtopstanden het gaat.
 • Houtopstand, als voor het kappen daarvan een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder b, van de Wabo nodig is.
 • Houtopstand met een stamomtrek van maximaal 45 centimeter (gemeten op 1,30 meter hoogte boven maaiveld), als dit niet valt onder de hierboven genoemde onderdelen. Deze houtopstand staat niet in: het Heemserbos in Hardenberg, het Vleggepark in Sibculo en de bungalowparken Moscou in Bergentheim en aan de Elfde Wijk in Rheezerveen.
 • Houtopstand met een stamomtrek van maximaal 95 centimeter (gemeten op 1,30 meter hoogte van het maaiveld, als dit niet valt onder de hierboven genoemde onderdelen.
 • Houtopstand die dood is, als dit niet valt onder de hierboven genoemde onderdelen.

Bezwaar maken

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het plan om een boom te kappen. Daarom zetten we de aanvraag altijd in de krant. Op de gemeentepagina's in weekblad De Toren.

Ons besluit zetten we ook in de krant (weekblad De Toren). Belanghebbenden kunnen dan een bezwaarschrift indienen bij de commissie bezwaarschriften. En eventueel meteen een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Zwolle-Lelystad.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.