Kapvergunning

Wilt u een boom kappen? Of flink snoeien? Dan hebt u daar meestal een omgevingsvergunning voor nodig. Ook als de boom op uw eigen grond staat. Een vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket Online.

Bent u niet de eigenaar van de boom? Of van de grond waarop de boom staat? Dan moet u schriftelijk toestemming hebben van de eigenaar, voordat u de aanvraag kunt doen.

Soms hoeft u geen vergunning aan te vragen. Bekijk wanneer u geen omgevingsvergunning hoeft aan te vragen.

Hoe vraagt u een omgevingsvergunning aan?

U kunt de vergunning online aanvragen.

Bij uw aanvraag geeft u de volgende informatie:

 • Welke boom u wilt kappen.
 • Waarom u deze wilt kappen.
 • De stamomtrek. Deze meet u op 130 centimeter hoogte vanaf de grond.
 • Waar de boom staat (met een tekening of foto’s).

Wat doen we met uw aanvraag?

Uw aanvraag zetten wij in weekblad De Toren en op internet. Zo kunnen belanghebbenden, bijvoorbeeld uw buren, reageren op uw plan om te kappen. Dit heet een zienswijze indienen. Binnen 8 weken na het indienen van uw kapaanvraag nemen wij een beslissing. Hebben we langer nodig? Dan mogen we dit verlengen met 6 weken.

Bekijk op deze pagina de kapaanvragen van de gemeente

We beoordelen uw aanvraag op de plek waar de boom staat. Meestal kan dit vanaf de openbare weg. Lukt dat niet? Dan nemen we contact met u op.

Voor de beslissing kijken we bijvoorbeeld naar:

 • de natuurwaarde van de boom;
 • de landschappelijke waarde van de boom;
 • de cultuurhistorische waarde van de boom;
 • de waarde van de boom voor stads- en dorpsschoon;
 • de beeldbepalende waarde van de boom;
 • de waarde voor de leefbaarheid van de boom.

Keuren wij uw aanvraag goed? Dan moet u nog 6 weken wachten voordat u kunt kappen. In deze periode zetten we het besluit opnieuw in weekblad De Toren en op internet.

Bezwaar maken

U en belanghebbenden kunnen op onze beslissing een bezwaarschrift indienen bij de commissie bezwaarschriften. En eventueel meteen een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Zwolle-Lelystad.

Meer informatie over bezwaar maken

Kosten

In 2023 kost het € 74,70 om een aanvraag voor een kapvergunning te doen. Ook als wij besluiten dat u de boom niet mag kappen.

In deze gevallen hebt u geen kapvergunning nodig:

 • Populieren of wilgen op of langs landbouwgronden, tenzij ze geknot zijn.
 • Vruchtbomen die bestemd zijn voor vruchtproductie. En als windschermen staan om een boomgaard.
 • Fijnsparren (niet ouder dan 12 jaar) die dienen als kerstbomen en die zijn geteeld op daarvoor bestemde terreinen.
 • Kweekgoed.
 • Een houtopstand* die hoort bij bosbouwondernemingen die staan geregistreerd bij het Bosschap en die buiten de bebouwde kom staat. Tenzij de houtopstand een zelfstandige eenheid vormt die:
  • niet groter is dan 10 are;
  • of niet meer dan 20 bomen op een rij heeft, gerekend over het totale aantal.
 • Een houtopstand* die als dunning moet worden gekapt.
 • Een houtopstand* die moet worden gekapt volgens de Plantenziektewet, of op last van het bevoegd gezag.
 • Het regelmatig kappen van hakhout als gewoon onderhoud.
 • Het regelmatig knotten of flink terugsnoeien (kandelaberen) als gewoon onderhoud, bij daarvoor geschikte boomsoorten.
 • Een houtopstand* die wordt gekapt door de uitvoering van een (bouw)werk zoals staat in een vastgesteld bestemmingsplan, een vastgesteld wijzigings- of uitwerkingsplan of een planologische toestemming. In die besluiten staat om welke houtopstanden het gaat.
 • Een houtopstand*, als voor het kappen daarvan een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder b, van de Wabo nodig is.
 • Een houtopstand* of boom die dood is.
 • Een houtopstand* met een stamomtrek tot 45 centimeter, die staat in:
  • woonwijk het Heemserbos in Hardenberg,
  • het Vleggepark in Sibculo
  • Park Moscou in Bergentheim
  • Bungalowpark Stoetenslagh in Rheezerveen
 • Een houtopstand* met een stamomtrek tot 95 centimeter.

* Een houtopstand is begroeiing in de vorm van een bos, hakhoutbos, houtwal, bomenrij, laan, boomgroep of een alleenstaande boom.

Voorbeeld 1

Een levende boom met een omtrek van 39 centimeter in het Heemserbos mag u zonder vergunning kappen. De omtrek is dan gemeten op 130 centimeter van de grond. Voor elke boom met een omtrek van 45 centimeter en meer moet u wel een vergunning aanvragen. Dus voor een boom in het Heemserbos (en Vleggepark, Park Moscou en Stoetenslagh) die een omtrek heeft van 60 centimeter hebt u een kapvergunning nodig.

Voorbeeld 2

Een boom ergens in Dedemsvaart met een omtrek van 80 centimeter mag u zonder vergunning kappen. Ook hier meet u de omtrek op 130 centimeter van de grond. Voor bomen met een omtrek van 95 centimeter en meer moet u wel een vergunning aanvragen.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.