Melding of vergunning

Omgevingsvergunning

Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij het Omgevingsloket Online  De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. 

Meer informatie over Omgevingsvergunning

Kapvergunning

Als u een boom wilt kappen, heeft u daar in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning voor nodig. U kunt deze online aanvragen via het Omgevingsloket.

Meer informatie over Kapvergunning

Stookontheffing

Voor het verbranden van snoeihout heeft u een ontheffing nodig van het stookverbod. Deze ontheffing kunt u online aanvragen. Een aanvraag voor ontheffing op zondag wordt niet verleend.

Meer informatie over Stookontheffing

Collecte of verkoopactie

Plaatselijke instellingen, verenigingen en stichtingen kunnen voor het inzamelen voor een doel een collecte of verkoopactie houden. U dient hiervan vooraf een melding te doen.

Meer informatie over Collecte of verkoopactie

Evenementenvergunning

Voor het organiseren van evenementen, voor het publiek toegankelijke verrichtingen van kunst, ontwikkeling, ontspanning of vermaak, heeft u een vergunning nodig.

Meer informatie over Evenementenvergunning

Kansspel of loterij

Als u een klein kansspel of een promotioneel kansspel wilt houden, doet u hiervoor een melding bij de gemeente. Voor het houden van een loterij is een vergunning nodig.

Meer informatie over Kansspel of loterij