Meer inwoners

Gemeentelijke belastingen

De gemeente stelt jaarlijks de gemeentelijke belastingen vast, zoals de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de WOZ-waarde.

Meer informatie over Gemeentelijke belastingen

Trouwen, geboorte en overlijden

Als u wilt trouwen, kunt u hiervan een melding maken bij de Publieksdienst van de gemeente. Dat geldt ook voor een geboorte of overlijden.

Meer informatie over Trouwen, geboorte en overlijden

Sport en accommodaties

De gemeente zorgt voor ondersteuning van sportverenigingen en de verhuur van sportaccommodaties en wildwaterbaan. Ook beheert de gemeente de zwembaden.

Meer informatie over Sport en accommodaties

Kunst, cultuur en recreatie

In Hardenberg vindt u kunstwerken op straat en in de natuur. Daarnaast heeft de gemeente de beschikking over veel recreatiemogelijkheden.

Meer informatie over Kunst, cultuur en recreatie

Parkeren en verkeer

Bekijk informatie over parkeren, wegwerkzaamheden, verkeersveiligheid, gladheidsbestrijding en gehandicaptenparkeerkaarten.

Meer informatie over Parkeren en verkeer

Grond en water

In het geval van een verstopping in het gemeentelijke riool, bij de aanleg van bodemenergiesystemen of bij hergebruik van grond kunt u terecht bij de gemeente.

Meer informatie over Grond en water

Meer onderwerpen