Carbidschieten: wie is de BOCK?

Carbidschieten is een prachtige traditie, die naast het vertrouwde knallen zorgt voor wat gezelligheid tijdens de jaarwisseling. We willen deze traditie behouden voor toekomstige generaties. Daarbij is het wel van groot belang dat het carbidschieten op een veilige manier gebeurt. Omdat het aantal carbidknallers sinds het gewijzigde vuurwerkbesluit van 2014 nog steeds explosief toeneemt, willen we het aantal ongevallen zo laag mogelijk houden. Deze ontstaan vaak door onwetendheid en/of het nemen van onnodige risico’s.

Zorg daarom dat er altijd een Bewust Oplettende Carbid-Knaller (BOCK) aanwezig is. De BOCK is op de hoogte van de vijf tips voor veilig carbidschieten.

 1. Bereid je goed voor
  Zorg dat je weet aan welke regels en voorwaarden je moet houden.

 2. Bescherm jezelf
  Gebruik gehoorbescherming en draag een veiligheidsbril om jezelf te beschermen.

 3. Gebruik goed materiaal
  Gebruik alleen een melkbus in goede staat met een stevige bodem. Schiet met een plastic bal in plaats van een melkbusdeksel en zorg dat de bus, na het ontsteken, niet achteruit kan schieten.

 4. Ontsteek het carbid veilig
  Ontsteek de bus met een fakkel op een stok terwijl je aan de zijkant van de melkbus staat. Ga nooit op de bus zitten. Zorg dat publiek op veilige afstand is.

 5. Zorg voor EHBO
  Zorg dat er voldoende blusmiddelen (water om te koelen, blusdeken) aanwezig zijn, zodat je goed kunt handelen mocht er toch iets verkeerd gaan.

Regels en voorwaarden
In de gemeente Hardenberg is carbidschieten volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV Hardenberg) alleen toegestaan op oudejaarsdag vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot 02.00 uur ’s nachts (op 1 januari 2019). Een vergunning is niet nodig. Je moet je aan de volgende regels en voorwaarden houden.

 • Vaten mogen een inhoud hebben van maximaal 50 liter en moeten zijn afgesloten met zacht materiaal (bijvoorbeeld een voetbal of een plastic zak).
 • Het vrije schootsveld bedraagt minimaal 75 meter, er mogen geen openbare wegen of paden in het schootsveld liggen.
 • Er wordt geschoten in een richting die is afgewend van de woonbebouwing.
 • De locatie waar carbid geschoten wordt, ligt minimaal op 75 meter afstand van woonbebouwing en op minimaal 300 meter afstand van zorginstellingen of inrichtingen waar dieren worden gehouden.

Controle door politie en gemeente

De gemeente en de politie zien er samen op toe dat de regels worden nageleefd. Zij controleren rond de jaarwisseling op plekken waar met carbid wordt geschoten. Als inwoners een melding doen van overlast of gevaar gaan politie en gemeente hier op af. Bij de constatering dat de organisatoren van een carbidschietfestijn en/of schutters zich niet aan de regels houden, worden ze hierop aangesproken, zodat de organisatoren/schutters de regels alsnog in acht kunnen nemen. Afhankelijk van de situatie en de geconstateerde overtreding, bepaalt de politie of verdere actie nodig is, zoals een proces-verbaal voor de overtreding of een doorverwijzing naar bureau HALT.

Bestuursrechtelijke last onder dwangsom
Bij bovenmatige overlast voor de omgeving of als er gevaar dreigt voor mens en dier, treedt ook de gemeente Hardenberg op. Allereerst wordt een bestuursrechtelijke waarschuwing uitgedeeld. Als de situatie na deze waarschuwing niet beëindigd wordt, dan kan de gemeente een bestuursrechtelijke last onder dwangsom opleggen van € 1.500 die verbeurd wordt bij iedere constatering. Deze last onder dwangsom kan oplopen tot maximaal € 6.000. 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.