Drugs- en coffeeshopbeleid

Het Drugs- en coffeeshopbeleid (PDF, 1,1 MB) is op 15 oktober 2013 door de burgemeester vastgesteld en op donderdag 24 oktober 2013 in werking getreden. In het drugs- en coffeeshopbeleid is vastgelegd hoe en wanneer de burgemeester op grond van de Opiumwet optreedt tegen drugshandel of –verstrekking vanuit woningen of lokalen. Ook de gedoogvoorwaarden voor één coffeeshop in de gemeente zijn in het beleid vastgelegd.

Doel van het drugs- en coffeeshopbeleid is het handhaven van de openbare orde, het beschermen van het woon- en leefklimaat en de bescherming van de volksgezondheid in relatie tot drugsgebruik. Het ‘oude’ beleid op het gebied van drugs en coffeeshops dateerde van 2003. In de afgelopen tien jaar hebben zich echter verschillende juridische en maatschappelijke ontwikkelingen voorgedaan. Zo is de handel in soft- en harddrugs steeds grootschaliger geworden en is er sprake van een toenemende professionalisering en criminalisering binnen de drugswereld. Daarnaast is de Opiumwet aangescherpt en is er landelijk nieuw beleid vastgesteld met betrekking tot het gedogen van coffeeshops. Daarom is in nauwe samenwerking met het Openbaar Ministerie en de politie nieuw drugs- en coffeeshopbeleid opgesteld.

Bestuursdwang bij drugshande
l
Op grond van de Opiumwet heeft de burgemeester de bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen als in lokalen, woningen en/of daarbij behorende erven drugs wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt. Hierbij hoeft niet te worden aangetoond dat de openbare orde in het geding is. De aanwezigheid van drugs boven de normen voor eigen gebruik is voldoende om op te treden. Volgens het nieuwe beleid maakt de burgemeester gebruik van deze bevoegdheid. Concreet kan dit betekenen dat een woning of lokaal tijdelijk gesloten wordt.

Burgemeester Peter Snijders: “Drugshandel veroorzaakt een onveilige en onprettige leefomgeving. Het is onacceptabel en wordt niet getolereerd. Daarom treed ik samen met politie en justitie hard op en maak indien nodig gebruik van mijn bevoegdheid om een woning of pand te sluiten.

Gedogen van één coffeeshop in Dedemsvaart
Het gedogen van één coffeeshop in de kern Dedemsvaart wordt in het nieuwe beleid gecontinueerd. De vestiging van meer coffeeshops binnen de gemeentegrenzen wordt niet toegestaan. In het beleid is vastgelegd aan welke criteria de coffeeshop moet voldoen. Zo mag de coffeeshop geen reclame maken, geen overlast voor de omgeving veroorzaken en mogen er geen harddrugs aanwezig zijn. Hiermee sluit de gemeente Hardenberg aan op het landelijke beleid voor coffeeshops. Aanvullend stelt de burgemeester van Hardenberg als criteria dat in de coffeeshop geen alcohol geschonken mag worden, verkoop van andere softdrugs dan cannabis niet is toegestaan en geen kansspelautomaat aanwezig mag zijn. Ook gelden beperkte openingstijden en moet de afstand tussen de coffeeshop en nabijgelegen scholen minimaal 350 meter zijn.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.