Veiligheid

Hulpdiensten

Veiligheid is geen vanzelfsprekendheid. Daarom is de gemeente samen met hulpverleningsdiensten dagelijks bezig om onveilige situaties te voorkomen en zich voor te bereiden op incidenten.

Meer informatie

Burgernet

Om zelf een bijdrage te leveren aan een prettige en leefbare woonomgeving, kunt u zich aanmelden voor Burgernet! U ontvangt dan oproepen van Burgernet op de door u gekozen wijze.

Meer informatie

NL-Alert

NL-Alert is een aanvullend alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon. NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties.

Meer informatie

Whatsapp-alertgroepen

In verschillende buurten en wijken zijn Whatsapp-alertgroepen actief, waarin buurtbewoners informatie uitwisselen over verdachte personen of situaties in de eigen buurt of wijk.

Meer informatie

AED's

In Hardenberg is een netwerk aanwezig van publiek beschikbare Automatische Externe Defibrillatoren (AED's). Deze zijn gekoppeld aan gecertificeerde hulpverleners

Meer informatie

Discriminatie

Discriminatie is in Nederland verboden. Wanneer u zich gediscrimineerd voelt, kunt u hiervan melding maken bij het antidiscriminatiebureau Artikel 1 Overijssel.

Meer informatie