Veiligheid

Hulpdiensten

Veiligheid is geen vanzelfsprekendheid. Daarom is de gemeente samen met hulpverleningsdiensten dagelijks bezig om onveilige situaties te voorkomen en zich voor te bereiden op incidenten.

Meer informatie over Hulpdiensten

Meld uw vakantie

Bent u door een vakantie niet thuis? Dan kunt u dit aan ons doorgeven. Handhavers houden uw woning dan af en toe in de gaten.

Meer informatie over Meld uw vakantie

Whatsapp-alertgroepen

In verschillende buurten en wijken zijn Whatsapp-alertgroepen actief, waarin buurtbewoners informatie uitwisselen over verdachte personen of situaties in de eigen buurt of wijk.

Meer informatie over Whatsapp-alertgroepen

Burgernet

Om zelf een bijdrage te leveren aan een prettige en leefbare woonomgeving, kunt u zich aanmelden voor Burgernet! U ontvangt dan oproepen van Burgernet op de door u gekozen wijze.

Meer informatie over Burgernet

NL-Alert

NL-Alert is een aanvullend alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon. NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties.

Meer informatie over NL-Alert

Veilig buitengebied

Veel inwoners in het buitengebied zijn al slachtoffer geworden van criminele activiteiten op hun erf. Lees hoe u de signalen kunt herkennen. En bekijk tips om deze activiteiten te voorkomen.

Meer informatie over Veilig buitengebied