Voornemen tot opname gegevens over een vertrek naar een onbekend land

Als een persoon is verhuisd uit de gemeente Hardenberg, maar de verhuizing hiervan niet heeft doorgegeven, kan het college van burgemeester en wethouders besluiten voor deze persoon gegevens op te nemen over een vertrek naar een onbekend land.

Wettelijk is bepaald dat elke inwoner in Nederland verplicht is om binnen vijf dagen na verhuizing hiervan aangifte te doen bij de gemeente waar diegene zijn/haar adres heeft.

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn in de gemeente Hardenberg. Het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven, is niet juist.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg heeft het voornemen om deze personen uit te schrijven uit Nederland. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld toeslagen, de zorgverzekering, pensioen en/of het aanvragen van een rijbewijs of paspoort.

N. Aili
Geboortedatum: 06-03-1999
Datum voornemen: 12-02-2020

R. Kohn
Geboortedatum: 30-12-1984
Datum voornemen: 12-02-2020

A. Halabi
Geboortedatum: 15-08-1985
Datum voornemen: 17-02-2020

A. Fatty
Geboortedatum: 01-01-2000
Datum voornemen: 17-02-2020

R. Adesokan
Geboortedatum: 11-01-2019
Datum voornemen: 17-02-2020

S.F. Adesokan
Geboortedatum: 14-04-1993
Datum voornemen: 17-02-2020

A. Appiah
Geboortedatum: 03-06-1999
Datum voornemen: 17-02-2020

Manal Ismail Ali Fallatah
Geboortedatum: 11-07-1985
Datum voornemen: 17-02-2020

V. Alakbarov
Geboortedatum: 20-06-1969
Datum voornemen: 17-02-2020

F. Savané
Geboortedatum: 01-07-1996
Datum voornemen: 17-02-2020

B. Aghatise
Geboortedatum: 17-12-1997
Datum voornemen: 18-02-2020

P.E. Aghatise
Geboortedatum: 25-09-2017
Datum voornemen: 18-02-2020

J. Pararajsingam
Geboortedatum: 23-06-1986
Datum voornemen: 18-02-2020

E.F. Igbinovia
Geboortedatum: 01-12-1998
Datum voornemen: 18-02-2020

B.W.H. Langenhof
Geboortedatum: 20-03-1995
Datum voornemen: 19-02-2020

H. van Heemskerk
Geboortedatum: 24-09-1995
Datum voornemen: 19-02-2020

G. Kosters
Geboortedatum: 27-08-1979
Datum voornemen: 19-02-2020

M.C. Akcelik
Geboortedatum: 17-12-1980
Datum voornemen: 19-02-2020

S. Bah
Geboortedatum: 14-06-1988
Datum voornemen: 20-02-2020

L.A. Johnston
Geboortedatum: 16-02-2017
Datum voornemen: 20-02-2020

B. Yatcin
Geboortedatum: 30-12-1993
Datum voornemen: 20-02-2020

D.P. Salabiaku
Geboortedatum: 15-05-1976
Datum voornemen: 20-02-2020

D. Epure
Geboortedatum: 30-03-1984
Datum voornemen: 24-02-2020

I.M. Răscăcea
Geboortedatum: 26-09-1997
Datum voornemen: 24-02-2020

I. Sunică
Geboortedatum: 21-07-1969
Datum voornemen: 24-02-2020

D. Ruicu
Geboortedatum: 21-07-1976
Datum voornemen: 24-02-2020

I. Stănciugel
Geboortedatum: 20-12-1971
Datum voornemen: 24-02-2020

Procedure

Deze personen hebben vier weken de tijd om een adreswijziging/ zienswijze door te geven. Zonder reactie, worden deze personen vanaf de datum van het voornemen uitgeschreven uit Nederland.

Heeft u meer informatie over de verblijfsplaats van bovenstaande personen, dan kunt u contact opnemen met de Publieksdienst via het telefoonnummer 14 0523.

Bezwaarschrift

Het definitieve besluit van deze uitschrijving wordt per post verzonden, maar wordt ook gepubliceerd in weekblad De Toren onder bekendmakingen.

Tegen het besluit van uitschrijving kan een belanghebbende binnen zes weken na publicatie een bezwaarschrift indienen. Onderteken het bezwaarschrift en vermeld:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven
  • een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van dit besluit
  • de redenen voor uw bezwaar

Het bezwaarschrift richt u aan

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg
Postbus 500
7770 BA Hardenberg

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.