Waarborgcommissie

De waarborgcommissie van windpark De Veenwieken is aanspreekpunt voor bewoners in het gebied en streeft ernaar meldingen van omwonenden met betrekking tot het windpark op een snelle en informele wijze af te handelen.

In een motie hebben Provinciale Staten van Overijssel en de gemeenteraad van Hardenberg besloten dat er een waarborgcommissie in het leven moet worden geroepen die zich bezighoudt met de leefbaarheid in het gebied.

Ook de plaatselijk belangen van Stegeren/Junne, Arriën, Dedemsvaart en Buurtschap Ommerkanaal willen de belangen van inwoners van het gebied zo goed mogelijk behartigen. Daarom hebben zij het plan voor de waarborgcommissie verder uitgewerkt. Na het raadplegen van omwonenden binnen een straal van 1500 meter van het windpark is de waarborgcommissie in juni 2018 ingesteld. 

De waarborgcommissie is een duidelijk aanspreekpunt voor bewoners van het gebied over het windpark. Ook bewaakt de waarborgcommissie de informatievoorziening over het windpark door initiatiefnemers en overheden. Die moet correct en tijdig zijn.

Maak een melding

De waarborgcommissie wil meldingen van inwoners zoveel mogelijk informeel afhandelen. De wettelijke normen, bijvoorbeeld op het gebied van geluid, vormen daarbij een belangrijk kader.

Maak een melding

Op het moment dat de normen niet worden overschreden, maar er toch meldingen komen van bewoners van het gebied, neemt de commissie deze meldingen op informele wijze in behandeling.

De commissie legt de meldingen vast en brengt mogelijke oplossingen in beeld. Het streven is om er in goed overleg met de overheid en de initiatiefnemers uit te komen. 

Bij formele meldingen dienen bewoners zich overigens tot het bevoegd gezag te wenden.

Samenstelling

De waarborgcommissie bestaat uit drie omwonenden uit het gebied die via de plaatselijk belangen zijn benoemd. Daarnaast nemen De Wieken B.V. en Raedthuys Pure Energie zitting, evenals de gemeente Hardenberg en de gemeente Ommen. Bij de vergaderingen is ook een medewerker van provincie Overijssel aanwezig.

De waarborgcommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Raedthuys: Dirkjan Matthijsse of Theo Tijhuis 
 • De Wieken BV: Derck Truijens
 • Gemeente Hardenberg: Klaas Pielman en Wilma Smilde
 • Gemeente Ommen: Jan Webbink
 • Provincie Overijssel : Adriaan Bennen
 • Omwonenden:
  Erik Kamphuis (voorzitter), omwonende, Plaatselijk Belang Arriën
  E-mail: erik.kamphuis@hotmail.com
  Telefoon: 06 551 609 51
  Jenny Vink (bestuurslid), omwonende, Plaatselijk Belang Stegeren-Junne
  E-mail: info@pbstegerenjunne.nl
  Telefoon: 06 156 097 25
  Mario den Hoedt (bestuurslid), omwonende, Plaatselijk Belang Ommerkanaal
  E-mail: info@pbbo.info
  Telefoon: 0523 615 391

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.