Investeren in het gebied en participatie

De komst van windpark De Veenwieken heeft impact op het gebied. Om die reden wordt de realisatie van het windpark gecombineerd met investeringen in de ruimtelijke kwaliteit. De initiatiefnemers stellen hiervoor geld beschikbaar. Daarnaast krijgen bewoners van het gebied de mogelijkheid om financieel te participeren in het windpark.

De Wieken en Raedthuys Pure Energie stellen over een periode van 15 jaar ruim € 480.000 beschikbaar. 

Circa € 130.000 is bedoeld voor financiële participatie. Hiermee krijgen direct omwonenden de gelegenheid een extra financieel voordeel te krijgen. Bijvoorbeeld door het aankopen van obligaties of het bieden van stroomkorting.

Investeren in het gebied
Een deel van dit bedrag (circa € 250.000) is bedoeld om te investeren in het gebied. Het kan hierbij gaan om fysieke ingrepen in het landschap, zoals herstel van cultuurhistorische waarden, herstel en aanleg van landschappelijke structuren en kwaliteiten, routestructuren of water als onderdeel van een totaalplan. Maar ook brede maatschappelijke doelen zijn mogelijk, zoals een investering in een dorpshuis.

Voor een bedrag van € 100.000 kunnen inwoners van het gebied bepalen hoe zij dit geld willen gebruiken. Zij kunnen dit geld inzetten om te investeren in het gebied, maar ook voor financiële participatie of overige brede maatschappelijke doeleinden.

Waarborgcommissie
Er is een waarborgcommissie in het leven geroepen die tijdens en na de bouw van het windpark, de leefbaarheid van de woonomgeving in de gaten houdt en acties onderneemt in het geval van klachten.

Deze waarborgcommissie houdt zich ook bezig met de manier waarop het beschikbare geld ingezet wordt.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.