Stationsgebied Hardenberg

Omdat het steeds drukker wordt op station Hardenberg, is een nieuwe inrichting van het stationsgebied nodig. Daarom heeft de gemeente Hardenberg samen met ProRail, NS en de provincie Overijssel een schetsontwerp voor het gebied gemaakt. De gemeente gaat de komende periode in gesprek met partijen die mogelijk een financiële bijdrage kunnen leveren om het plan uit te kunnen voeren. Het is nog niet bekend of en wanneer het plan uitgevoerd wordt.

Het aantal reizigers dat van en naar station Hardenberg reist, neemt de komende jaren flink toe. Dit komt onder andere door de populaire Vechtdallijnen: de treinverbinding tussen Zwolle - Emmen en Twente - Drenthe. Overstappen in Mariënberg is sinds eind augustus 2016 niet meer nodig, er rijden meer treinen en de treinen rijden sneller. Station Hardenberg is een belangrijk knooppunt in het regionaal openbaar vervoersnetwerk geworden.

Bovendien zijn er ontwikkelingen in de omgeving van het station, zoals de komst van de Sportboulevard, de nieuwbouw van het ziekenhuis en de geplande woningbouw op de voormalige Bruinslocatie door Beter Wonen Vechtdal. Hierdoor wordt het steeds drukker op het station en in het gebied rond het station. 

Uit onderzoek van de provincie Overijssel en Arriva blijkt dat op dit moment dagelijks 3.100 reizigers gebruik maken van station Hardenberg om per trein te reizen. Dit aantal stijgt naar verwachting volgens de provincie Overijssel  en Arriva in 2020 tot 3.550 reizigers per dag en in 2030 zelfs tot 3.850 reizigers.

Schetsontwerp

Om ervoor te zorgen dat reizigers in de toekomst ook veilig en comfortabel via station Hardenberg kunnen reizen, is een nieuwe inrichting van het stationsgebied nodig. Daarom heeft de gemeente Hardenberg in samenwerking met ProRail (beheerder spoor/perron), NS (beheerder station) en de provincie Overijssel een schetsontwerp gemaakt voor een nieuwe inrichting van het stationsgebied.

Het stationsgebied wordt volgens het schetsontwerp opnieuw ingericht zodat de omgeving er aantrekkelijk uitziet.  

Tunnel
Belangrijk onderdeel van het schetsontwerp is de aanleg van een tunnel voor fietsers en voetgangers onder het spoor. De tunnel zorgt ervoor dat fietsers en voetgangers het spoor veilig kunnen oversteken. Nu moeten zij gebruik maken van de spoorwegovergang in de Jan Weitkamplaan en de Parallelweg, maar door extra treinverkeer is de spoorwegovergang Jan Weitkamplaan vaker gesloten. 

Ook een opgang vanuit de tunnel naar het perron is onderdeel van het schetsontwerp. 

Parkeren auto's en fietsen
In het plan wordt ook rekening gehouden met het aanleggen van extra parkeerplaatsen rond het station, aan beide zijden van het spoor, en voldoende ruimte voor fietsenstallingen. Aan beide zijden van het spoor ligt in het schetsontwerp een parkeerterrein zodat er voldoende ruimte is voor reizigers om te parkeren. Aan beide zijden van het spoor komen fietsenstallingen. 

Bushaltes
De bushaltes worden in overleg met busvervoerder Syntus verplaatst  zodat reizigers veilig en snel kunnen overstappen van de bus in de trein of andersom.

Impressies

Bekijk hieronder de 3D-animatiefilm van het schetsontwerp, of neem de rondleiding in 3D. Dit geeft goed beeld van hoe het stationsgebied er in de toekomst wellicht uit gaat zien. Omdat details in het gebied nog niet zijn uitgewerkt, zijn in de film voor straatmeubilair, bestrating en groen referentiebeelden gebruikt.

Naar de 3D rondleiding

TitelTypeGrootteDownload
Schetsontwerp PDF1,63 MBDownload
Impressies PDF9,05 MBDownload

Samenwerking

Het plan voor het Stationsgebied is samen met de provincie Overijsel, ProRail en NS uitgewerkt. Met name Prorail en NS zijn belangrijke partners, omdat zij het spoor en de stations beheren. Zij hanteren strikte regels en kaders op het gebied van veiligheid, toegankelijkheid, bereikbaarheid en stationsconcepten. 

Bij het plan wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen in de omgeving van het Stationsgebied. Daarnaast wil de gemeente de omwonenden van het Stationsgebied en grondeigenaren meenemen bij het uitwerken van de plannen.

Haalbaarheid plan
ProRail stelt als voorwaarde dat bij het aanleggen van een opgang vanuit de tunnel naar het perron omvangrijke aanpassingen aan spoor en perron worden uitgevoerd. Dit brengt hoge kosten met zich mee. Het bedrag dat de gemeente Hardenberg heeft gereserveerd voor de herinrichting van het stationsgebied is hiervoor niet voldoende.

Daarom is in beeld gebracht welke aanvullende mogelijkheden er zijn om het plan te kunnen financieren. Het college van B&W concludeerde in april 2018 dat het op korte termijn niet te verwachten is dat er voldoende financiële middelen gevonden worden. Bovendien heeft ProRail de komende jaren geen plannen om station Hardenberg aan te passen. 

Plan aanpassen
Gezien de ontwikkelingen en de toename aan reizigers wil het college vasthouden aan de ambitie om het stationsgebied een nieuwe inrichting te geven. Belangrijk onderdeel daarvan is een veilige verbinding tussen het centrum en het gebied rond het ziekenhuis, de Sportboulevard en de woonwijken Baalder en Baalderveld. De noodzaak daartoe wordt nog eens onderstreept door de resultaten uit het reizigersveiligheidsonderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat station Hardenberg een hoog risicoprofiel heeft. 

Het college heeft daarom besloten om het plan voor het stationsgebied aan te passen. De belangrijkste aanpassing is dat de opgang naar het perron vanuit de tunnel uit het plan verdwijnt. De tunnel die het centrum van Hardenberg en de omgeving rond het ziekenhuis met elkaar verbindt, blijft onderdeel van het plan. Dit vergroot de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers in het gebied.

Ook de aanleg van parkeerterreinen aan beide zijden van het stationsgebied blijft overeind. Reizigers kunnen dan via de tunnel en de voorzijde van het stationsgebied het perron bereiken. Overigens is in verband met de nieuwbouw van het nieuwe ziekenhuis een deel van het parkeerterrein al aangelegd, volgens het schetsontwerp. 

De aangepaste versie van het schetsontwerp wordt de komende periode uitgewerkt, in overleg met ProRail en NS. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om de opgang vanuit de tunnel in een later stadium alsnog te realiseren.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Reizigersveiligheidsonderzoek station Hardenberg PDF2,13 MBDownload

Planning

Begin 2016 is een start gemaakt met het maken van een eerste ontwerp voor het stationsgebied. Hieruit volgde een ontwerp op hoofdlijnen. In de tweede helft van 2016 is nader onderzocht of dit ontwerp op hoofdlijnen technisch haalbaar is, en of er op het station voldoende ruimte is om aan alle eisen te kunnen voldoen.

In de tweede helft van 2016 zijn onderzoeken uitgevoerd naar de bodemkwaliteit, grondwaterstanden, hoogtemetingen en kabels en leidingen. Ook is nader in beeld gebracht wat de kosten zijn om het ontwerp zoals het er nu ligt te realiseren en welke partijen hier een financiële bijdrage aan kunnen leveren. In de zomer van 2017 is uit de verschillende onderzoeken gebleken dat het plan technisch haalbaar is.

Daarna heeft de gemeente in beeld gebracht welke aanvullende mogelijkheden er zijn om het plan te kunnen financieren. Het college van B&W concludeerde in april 2018 dat het op korte termijn niet te verwachten is dat er voldoende financiële middelen gevonden worden. Daarom stelt het college voor een aangepaste versie van het schetsontwerp uit te werken. Dit gebeurt de komende periode in overleg met ProRail en NS. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om de opgang vanuit de tunnel in een later stadium alsnog te realiseren.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.